Archeologie přemyslovských Čech

Plakát
Pořadatel: Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace
Místo konání: Městské muzeum v Čelákovicích
Na Hrádku 464, Čelákovice 250 88
Datum konání: 31.10.2015 až 22.11.2015
Vstupné: 0
Typ akce: Výstava
Anotace: Archeologická výstava prezentovaná původně v Újezdském muzeu v roce 2013. Výstava instalována ve Vstupní síni muzea.

Podrobný popis:

Výstava dokumentuje dosavadní průběh stejnojmenného grantového projektu řešeného v letech 2010–2014 na Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jenž byl financován Grantovou agenturou ČR. Dosud byla prezentována v Újezdském muzeu a ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Autorský kolektiv zde prezentuje průběžné výsledky terénních aktivit Ústavu, ve kterých hraje východní okraj Prahy důležitou roli. V bezprostřední blízkosti Újezdu nad Lesy se nachází zaniklé středověké vsi Hol a Slavětice, jejichž pozůstatky dnes ukrývá Klánovický les, i raně středověké hradiště v poloze „U Markéty – Šance“ v nedalekých Královicích. I proto se slavnostní zahájení v roce 2013 těšilo nemalé pozornosti místních občanů, kteří měli vůbec poprvé možnost si prohlédnout nejnovější archeologické nálezy, výsledky nedestruktivní prospekce i archeologických výzkumů v místním regionu. Nemenší pozornost vzbuzovaly i další prezentované lokality jako Kouřim – hradiště sv. Jiří a další. Nejvýznamnější archeologickou památkou na katastru obce Klánovic je zaniklá vesnice Slavětice, nacházející se v poloze Nové Dvory. Tato vesnice byla poprvé zmíněna v roce 1349 a zanikla někdy před rokem 1586, avšak dodnes jsou v lese patrné její rozvaliny. Nejvýznamnější osobností, která se podílela na výzkumu této zaniklé vesnice, a doposud autor jediného archeologického výzkumu v této lokalitě, byl dnes již zesnulý PhDr. Ludvík Skružný, mj. odborný pracovník Městského muzea v Čelákovicích. Ludvík Skružný se významně zasadil o památkovou ochranu Slavětic. Na přípravě výstavy se podíleli studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

load