Turistické informační centrum

logo TIC

Čelákovické infocentrum se nachází ve Vstupní síni Městského muzea v Čelákovicích, p. o., a je přístupno denně 9.00 až 12.30 a 13.30 až 17.00. Vybudování infocentra bylo financováno Městem Čelákovicemi a za finanční spoluúčasti Středočeského kraje (akce Vybudování regionálního informačního centra v Čelákovicích, evidenční číslo Akce/Projektu FCR/OCR/027584/2016). 

Infocentrum vyhledává, shromažďuje, aktualizuje a dále šíří přesné turistické informace z oblasti své působnosti (Čelákovice a okolní obce). Poskytuje veřejnosti informace z databáze jemu všemi dostupnými formami (ústně, telefonicky, písemně, prostřednictvím elektronických médií). Ústní informace jsou poskytovány návštěvníkům bezplatně. Ostatní služby mohou být přiměřeně zpoplatněny.

Dle jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky bylo infocentrum začleněno do klasifikační třídy B.


INFOCENTRUM

Lenka Hajná

Věra Bodláková

pracovníci vztahů k veřejnosti

e-mail: infocentrum@celmuz.cz

tel. +420 315 558 937


Město Čelákovice

Aktuality

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci
30.06.2014

Zdeněk Manina: Vzduchoplavci a plavci

Prázdninová výstava v Městském muzeu přivítá sochaře, malíře a kreslíře Zdeňka Maninu. Dominantním námětem jeho děl je zájem o zpracování lidského těla.

 
Neustále zaplněné nádvoří muzea
30.06.2014

Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť 21. 6. 2014

Poslední víkend před prázdninami se v Čelákovicích uskutečnila tradiční Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť. Muzeum návštěvníkům otevřelo své brány v 9 hodin. 

 
CernyAntoninKresby Malby1914 1918PortretniFoto
21.06.2014

Kresby a malby c. a k. vojáka Antonína Černého ze Sedlčánek 1914-1918

Kresby a malby c. a k. vojáka Antonína Černého ze Sedlčánek vytvořené během světové války 1914-1918

 
Rentgenový snímek zámku
04.06.2014

Rentgenové snímky kovových artefaktů

Při zpracovávání materiálu získaného při archeologických výzkumech je možné využívat některé zobrazovací metody, které jsou obecně spojovány spíše se zdravotnictvím (magnetická rezonance, počítačová tomografie, rentgen). U železných artefaktů nalézaných na středověkých, novověkých, ale i na některých pravěkých lokalitách, je vhodné pořídit rentgenové snímky.  

 
9788086772776
21.05.2014

Studie a Zprávy 3/2013

V minulých dnech vyšlo nové číslo odborného recenzovaného sborníku Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí, na jehož vydávání se spolupodílí i naše muzeum. Sborník opět obsahuje celou řadu zajímavých studií. Podrobné informace naleznete zde: Publikace
Koupit jej můžete na pokladně muzea za 149,-.

 
18.04.2014

Střednědobá koncepce rozvoje muzea

 
16.04.2014

Roční rozbor hospodaření muzea za rok 2013

 
16.04.2014

Výroční zpráva muzea za rok 2013

 
novější1 [...] 20 [...] 25 26 27 28 29 starší

Infocentrum

ATIC clenstvi

ATIC clenstvi

 
ATIC certifikat

ATIC certifikat

 
info certifikaty

info certifikaty

 
 
load