ENDEFR
facebook

Vyhledávání

Odborné příspěvky

Titulka

Tři čtvrtě století od konce druhé světové války

V květnových dnech roku 2020 si připomínáme 75. výročí od skončení druhé světové války. V následující galerii Vám přinášíme kolekci několika vybraných fotografií ze Sbírky Městského muzea v Čelákovicích, které se týkají této vzrušené doby. V polovině května 2020 v čelákovickém infocentru zpřístupníme minivýstavu Střední Evropa mezi válkou a mírem, která si klade za cíl přiblížit společenskou atmosféru třech středoevropských měst na prahu míru. Muzea v Čelákovicích, Levicích a Tatabányi se domluvila, že zlomové události stále živé historie důstojně připomene spojením mikrohistorie a velkých dějin. Budeme Vás včas informovat. 

 
7.5.2020 16:46:13 | přečteno 433x | muzeumcel | Celý článek
 
obr 1depot slunecny

Ukázky z muzejních sbírek 04

BRONZOVÝ POKLAD Z JIŘINY 

Inventární číslo: A 3202 až 3252


17.4.2020 9:13:11 | přečteno 108x | muzeumcel | Celý článek
 
12

Ukázky z muzejních sbírek 03

Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vám tímto představit některé sbírkové předměty vážící se k historii organizace TJ Sokol Čelákovice, jež jsou ukryté v depozitářích našeho muzea.

16.4.2020 15:51:21 - aktualizováno 17.4.2020 10:59:43 | přečteno 249x | muzeumcel | Celý článek
 
Lebka s čelenkou po laboratorním ošetření

Ještě jednou k čelence ze Staré Boleslavi

Děkujeme za reakce pana Jaroslava Špačka.

7.4.2020 14:57:56 - aktualizováno 8.4.2020 23:37:49 | přečteno 210x | muzeumcel | Celý článek
 
H 82020

Ukázky z muzejních sbírek 02

KRUCIFIX S ARMA CHRISTI

Inventární číslo: H 82020

Provenience: Neznámá

Datace: počátek 20. století

Materiál: dřevo, olověný plíšek


3.4.2020 15:53:55 | přečteno 232x | muzeumcel | Celý článek
 
Lebka s čelenkou, Archeologická sbírka MMČ, inv. č. 500600

Čelenka ze Staré Boleslavi

V roce 1998 se Městskému muzeu v Čelákovicích podařil významný objev. V průběhu záchranného archeologického výzkumu při odvodnění kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi jsme odkryli mnoho zajímavých nálezů. Jeden se však zcela vymykal. Ano, byli jsme na pohřebišti u kostela, hroby byly naším denním chlebem, ale při odebírání vrstev v části sondy číslo XII. se začala objevovat lebka s výjimečnou ozdobou. Červené kamínky zasazené do čelenky společně s bílými perličkami znamenaly pro terénní pracovníky okamžité zpozornění a změnu metody odkryvu. Lebka byla tedy vyzvednuta tak zvaně „in situ“, to znamená i s hlínou v okolí nálezu, a očištěna až v laboratoři. Ukázalo se, že jde opravdu o výjimečný nález a zvolený velmi opatrný postup vyzvednutí byl adekvátní. Nález byl tehdy veřejnosti prezentován ve Zpravodaji města Čelákovic, vystaven na krátkou dobu v čelákovickém muzeu a v roce 2002 zapůjčen na výstavu Sedmnáct století českého granátu na Pražském hradě. Bohužel, vše tehdy proběhlo bez konzervace a dalších obvyklých postupů, které mají vystavení jakéhokoliv artefaktu předcházet.

26.3.2020 13:44:45 | přečteno 163x | muzeumcel | Celý článek
 
3

Upoutávka na novou publikaci Toušeň na starých pohlednicích

Městské muzeum v Čelákovicích ve spolupráci s Městysem Lázně Toušeň a Okrašlovacím spolkem Lázně Toušeň v blízkých týdnech vydá publikaci Toušeň na starých pohlednicích. Publikace vychází ze Sbírky Městského muzea v Čelákovicích a ze sbírek soukromých sběratelů. Editory jsou, abecedně vzato, David Eisner, Jan Hergesell, Jan Králík a Hana Němečková.

25.3.2020 10:13:11 - aktualizováno 27.3.2020 10:02:00 | přečteno 209x | muzeumcel | Celý článek
 
H 6908

Ukázky z muzejních sbírek 01

Milí přátelé muzea,

v nynějších časech, kdy mimořádná státní opatření vůči šířícímu se nebezpečného onemocnění COVID-19 mj. nevyhnutelně znemožnila běžný provoz muzea pro veřejnost, bez ohledu na to, zda se jedná o muzejní expozici, výstavy, přednášky, komentované vycházky či koncerty, Vám nabízíme dílčí virtuální náhradu v podobě pravidelných týdenních příspěvků o muzejních sbírkách. Samozřejmě jsme si vědomi skutečnosti, že návštěvnický provoz muzea tímto nemůžeme nahradit, rádi však učiníme maximum pro to, abychom Vám zpříjemnili život pod vlivem karanténních opatření.   

David Eisner, ředitel muzea

18.3.2020 12:13:31 | přečteno 160x | muzeumcel | Celý článek
 
2

První pražská defenestrace a dobové Čelákovice

Ani rok 2019, ač následuje bezprostředně po loňských „osmičkových“ akcích, není významných jubilejních výročí zcela prost. V polovině března silně rezonovala připomínka konce tzv. druhé republiky a vzniku Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939. Jistě ještě mnohem okázalejší akce nás čekají v listopadu u příležitosti oslav hladkého konce více než čtyřicetileté vlády autoritativního komunistického režimu v Československu (1989). Mezi těmito jubilei se jako pověstná chudá popelka v koutku krčí neděle 30. července 1419, o níž se letos (zatím?) nepřeslechnutelně mlčí, snad v reakci na přebujelé povinné oslavy tohoto data za komunistické éry, jejíž propaganda vykouzlila z husitů vlastní ideologické předchůdce. Další významné události mají tu smůlu, že z důvodu neshody na jejich dataci není zřejmé, kdy si je připomínat. Letos by například teoreticky mohly vypuknout velkolepé oslavy rovného tisíce let od připojení Moravy k Čechám, kdy kníže Oldřich vyhnal z moravských hradišť polské posádky. Jenže na dataci se historici neshodnou, kromě roku 1019 bývají uváděny i roky 1020 či 1029.

23.7.2019 9:45:48 | přečteno 472x | muzeumcel | Celý článek
 
Detail výzdoby prstenu

Akce Kamenka 2019

Záchranný archeologický výzkum při dostavbě základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích.

21.5.2019 0:11:08 - aktualizováno 20.3.2020 0:33:24 | přečteno 2040x | příspěvků: 1 | CEL_snitily | Celý článek
 
16.4.2014 9:40:43 | přečteno 2040x | muzeumcel
 
load