ENDEFR
facebook

Vyhledávání

Odborné příspěvky

1

Volební rok 1990 (nejen) na plakátech Městského muzea v Čelákovicích

Soubor plakátů a dalších dokumentů Městského muzea v Čelákovicích tvoří významnou složku v jeho rozsáhlých sbírkách. Nemalou část potom zaujímají plakáty, které se vztahují k politickým událostem a volbám roku 1990. Následující webová výstava přináší výběr z plakátů, které byly ve své době součástí veřejného prostoru. Představuje hlavní politické strany a hnutí s jejich programy, ideály, symboly a rétorikou, kterou se obracely k občanům.

PhDr. Martin Dolejský


13.5.2019 16:18:15 - aktualizováno 14.5.2019 9:57:35 | přečteno 1562x | muzeumcel | Celý článek
 
Titulni Strana Deniku

Zajímavý přírůstek do muzejní sbírky

V muzejních depozitářích či skladech se nachází mnoho nezpracovaných věcí, zčásti hodnotné položky, zčásti věci, které by v muzeu nemusely (neměly) být. Přinášíme ukázku věci s nepopiratelnou hodnotou, která byla nedávno po dlouhé prodlevě zařazena do muzejní sbírky.

21.3.2019 17:24:26 - aktualizováno 3.4.2019 14:03:12 | přečteno 350x | muzeumcel | Celý článek
 

Významný muzeolog k problematice vyřazování z muzejních sbírek

Ad: Podivné nakládání se sbírkovými předměty v čelákovickém muzeu

 

Svým vyjádřením k článku Jaroslava Špačka v Čelákovickém fóru se nechci ani náhodou stavět na tu či onu stranu v diskusi o  sbírkotvorné činnosti Městského muzea v Čelákovicích. Především proto, že už jsem se v minulosti k tomuto problému vyjádřil, ať už jako metodik odboru muzeí a galerií Ministerstva kultury anebo jako vedoucí kontrolní skupiny, provádějící kontrolu dodržování zákona o ochraně sbírek v čelákovickém muzeu. Navíc bych byl okamžitě nařčen, že jedné straně z nějakých "spikleneckých" důvodů straním, protože tak už to v čelákovických polemikách, kde na jedné straně stojí Jaroslav Špaček, vždy bývá.  Proč tedy toto vyjádření? Protože jsem přesvědčen, že má-li mít veřejná diskuse o jakémkoliv problému smysl, měly by se nejprve účastníci diskuse seznámit s podstatou problému, s pravidly nebo dokonce zákony, které je nutné dodržovat atp. Pokud se to nestane nejde o diskuzi, ale o překřikování a "pravdu" určuje spíše oblíbenost, řečnický um či postavení diskutujících, kteří na svou stranu strhnou více posluchačů. To je ovšem živná půda pro manipulaci, demagogii, obratné šermování s polopravdami, podsouvání zlých úmyslů...
21.2.2019 13:57:02 | přečteno 815x | muzeumcel | Celý článek
 

Polemika s textem "Podivné nakládání se sbírkovými předměty v čelákovickém muzeu"

V posledních dnech muzeum čelí různým pochybovačným atakům zejména z hlubin internetu. Po nesoudném vystoupení bývalého ředitele muzea na jednání zastupitelstva města dne 13. 2. 2019 zveřejňujeme lednovou reakci na text "Podivné nakládání se sbírkovými předměty v čelákovickém muzeu" od Jaroslava Špačka, který se nese v témže duchu jako zmíněný výstup na zastupitelstvu. Nyní zveřejněná "staronová" reakce byla původně koncipována pro zřizovatele a zaměstnance muzea, možnost zveřejnění však od počátku anticipovala, byť jen jako méně pravděpodobnou variantu. 

18.2.2019 21:35:05 - aktualizováno 18.2.2019 21:43:19 | přečteno 265x | muzeumcel | Celý článek
 
0 (Desky přední)

Nejstarší toušeňské školní kroniky

V archivu Základní školy v Lázních Toušeni se nacházejí mimo jiné i dvě nejstarší školní kroniky, pečlivě sepsané učiteli zdejšího vzdělávacího ústavu.

26.11.2018 17:10:57 | přečteno 504x | muzeumcel | Celý článek
 
Laténský „spínací špendlík“ a zároveň šperk. Foto: MMČ

Keltové v Záluží

Záchranný archeologický výzkum provedený v roce 2018.

3.8.2018 6:48:23 - aktualizováno 27.10.2020 23:12:44 | přečteno 1493x | CEL_snitily | Celý článek
 
Meč z maďarského pohřebiště

Příběh meče - část šestá

Dvojče z Maďarska

9.3.2018 7:55:56 - aktualizováno 21.3.2018 14:59:27 | přečteno 1318x | CEL_snitily | Celý článek
 
Vikingský meč

Výzva veřejnosti

Literární soutěž „Příběh meče“ 

20.1.2018 1:03:39 - aktualizováno 12.2.2018 12:16:44 | přečteno 413x | CEL_snitily | Celý článek
 
obr. 0

I archeolog si může brát práci domů...

Železářská pec z Vykáně

27.12.2017 22:32:23 - aktualizováno 23.1.2018 11:02:47 | přečteno 660x | CEL_snitily | Celý článek
 
Bazénová archeologie

Bazénová archeologie

Záchranný archeologický výzkum provedený v roce 2017 v Lázních Toušeni aneb i malý archeologický výzkum může přinést velké výsledky. 

24.11.2017 22:38:33 - aktualizováno 27.10.2020 22:56:36 | přečteno 1561x | CEL_snitily | Celý článek
 
16.4.2014 9:40:43 | přečteno 1561x | muzeumcel
 
load