ENDEFR
facebook

Vyhledávání

Odborné příspěvky

H 82020

Ukázky z muzejních sbírek 02

KRUCIFIX S ARMA CHRISTI

Inventární číslo: H 82020

Provenience: Neznámá

Datace: počátek 20. století

Materiál: dřevo, olověný plíšek


3.4.2020 15:53:55 | přečteno 405x | muzeumcel | Celý článek
 
Lebka s čelenkou, Archeologická sbírka MMČ, inv. č. 500600

Čelenka ze Staré Boleslavi

V roce 1998 se Městskému muzeu v Čelákovicích podařil významný objev. V průběhu záchranného archeologického výzkumu při odvodnění kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi jsme odkryli mnoho zajímavých nálezů. Jeden se však zcela vymykal. Ano, byli jsme na pohřebišti u kostela, hroby byly naším denním chlebem, ale při odebírání vrstev v části sondy číslo XII. se začala objevovat lebka s výjimečnou ozdobou. Červené kamínky zasazené do čelenky společně s bílými perličkami znamenaly pro terénní pracovníky okamžité zpozornění a změnu metody odkryvu. Lebka byla tedy vyzvednuta tak zvaně „in situ“, to znamená i s hlínou v okolí nálezu, a očištěna až v laboratoři. Ukázalo se, že jde opravdu o výjimečný nález a zvolený velmi opatrný postup vyzvednutí byl adekvátní. Nález byl tehdy veřejnosti prezentován ve Zpravodaji města Čelákovic, vystaven na krátkou dobu v čelákovickém muzeu a v roce 2002 zapůjčen na výstavu Sedmnáct století českého granátu na Pražském hradě. Bohužel, vše tehdy proběhlo bez konzervace a dalších obvyklých postupů, které mají vystavení jakéhokoliv artefaktu předcházet.

26.3.2020 13:44:45 | přečteno 435x | muzeumcel | Celý článek
 
3

Upoutávka na novou publikaci Toušeň na starých pohlednicích

Městské muzeum v Čelákovicích ve spolupráci s Městysem Lázně Toušeň a Okrašlovacím spolkem Lázně Toušeň v blízkých týdnech vydá publikaci Toušeň na starých pohlednicích. Publikace vychází ze Sbírky Městského muzea v Čelákovicích a ze sbírek soukromých sběratelů. Editory jsou, abecedně vzato, David Eisner, Jan Hergesell, Jan Králík a Hana Němečková.

25.3.2020 10:13:11 - aktualizováno 27.3.2020 10:02:00 | přečteno 372x | muzeumcel | Celý článek
 
H 6908

Ukázky z muzejních sbírek 01

Milí přátelé muzea,

v nynějších časech, kdy mimořádná státní opatření vůči šířícímu se nebezpečného onemocnění COVID-19 mj. nevyhnutelně znemožnila běžný provoz muzea pro veřejnost, bez ohledu na to, zda se jedná o muzejní expozici, výstavy, přednášky, komentované vycházky či koncerty, Vám nabízíme dílčí virtuální náhradu v podobě pravidelných týdenních příspěvků o muzejních sbírkách. Samozřejmě jsme si vědomi skutečnosti, že návštěvnický provoz muzea tímto nemůžeme nahradit, rádi však učiníme maximum pro to, abychom Vám zpříjemnili život pod vlivem karanténních opatření.   

David Eisner, ředitel muzea

18.3.2020 12:13:31 | přečteno 394x | muzeumcel | Celý článek
 
2

První pražská defenestrace a dobové Čelákovice

Ani rok 2019, ač následuje bezprostředně po loňských „osmičkových“ akcích, není významných jubilejních výročí zcela prost. V polovině března silně rezonovala připomínka konce tzv. druhé republiky a vzniku Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939. Jistě ještě mnohem okázalejší akce nás čekají v listopadu u příležitosti oslav hladkého konce více než čtyřicetileté vlády autoritativního komunistického režimu v Československu (1989). Mezi těmito jubilei se jako pověstná chudá popelka v koutku krčí neděle 30. července 1419, o níž se letos (zatím?) nepřeslechnutelně mlčí, snad v reakci na přebujelé povinné oslavy tohoto data za komunistické éry, jejíž propaganda vykouzlila z husitů vlastní ideologické předchůdce. Další významné události mají tu smůlu, že z důvodu neshody na jejich dataci není zřejmé, kdy si je připomínat. Letos by například teoreticky mohly vypuknout velkolepé oslavy rovného tisíce let od připojení Moravy k Čechám, kdy kníže Oldřich vyhnal z moravských hradišť polské posádky. Jenže na dataci se historici neshodnou, kromě roku 1019 bývají uváděny i roky 1020 či 1029.

23.7.2019 9:45:48 | přečteno 680x | muzeumcel | Celý článek
 
Detail výzdoby prstenu

Akce Kamenka 2019

Záchranný archeologický výzkum při dostavbě základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích.

21.5.2019 0:11:08 - aktualizováno 20.3.2020 0:33:24 | přečteno 2462x | příspěvků: 1 | CEL_snitily | Celý článek
 
1

Volební rok 1990 (nejen) na plakátech Městského muzea v Čelákovicích

Soubor plakátů a dalších dokumentů Městského muzea v Čelákovicích tvoří významnou složku v jeho rozsáhlých sbírkách. Nemalou část potom zaujímají plakáty, které se vztahují k politickým událostem a volbám roku 1990. Následující webová výstava přináší výběr z plakátů, které byly ve své době součástí veřejného prostoru. Představuje hlavní politické strany a hnutí s jejich programy, ideály, symboly a rétorikou, kterou se obracely k občanům.

PhDr. Martin Dolejský


13.5.2019 16:18:15 - aktualizováno 14.5.2019 9:57:35 | přečteno 2181x | muzeumcel | Celý článek
 
Titulni Strana Deniku

Zajímavý přírůstek do muzejní sbírky

V muzejních depozitářích či skladech se nachází mnoho nezpracovaných věcí, zčásti hodnotné položky, zčásti věci, které by v muzeu nemusely (neměly) být. Přinášíme ukázku věci s nepopiratelnou hodnotou, která byla nedávno po dlouhé prodlevě zařazena do muzejní sbírky.

21.3.2019 17:24:26 - aktualizováno 3.4.2019 14:03:12 | přečteno 578x | muzeumcel | Celý článek
 

Významný muzeolog k problematice vyřazování z muzejních sbírek

Ad: Podivné nakládání se sbírkovými předměty v čelákovickém muzeu

 

Svým vyjádřením k článku Jaroslava Špačka v Čelákovickém fóru se nechci ani náhodou stavět na tu či onu stranu v diskusi o  sbírkotvorné činnosti Městského muzea v Čelákovicích. Především proto, že už jsem se v minulosti k tomuto problému vyjádřil, ať už jako metodik odboru muzeí a galerií Ministerstva kultury anebo jako vedoucí kontrolní skupiny, provádějící kontrolu dodržování zákona o ochraně sbírek v čelákovickém muzeu. Navíc bych byl okamžitě nařčen, že jedné straně z nějakých "spikleneckých" důvodů straním, protože tak už to v čelákovických polemikách, kde na jedné straně stojí Jaroslav Špaček, vždy bývá.  Proč tedy toto vyjádření? Protože jsem přesvědčen, že má-li mít veřejná diskuse o jakémkoliv problému smysl, měly by se nejprve účastníci diskuse seznámit s podstatou problému, s pravidly nebo dokonce zákony, které je nutné dodržovat atp. Pokud se to nestane nejde o diskuzi, ale o překřikování a "pravdu" určuje spíše oblíbenost, řečnický um či postavení diskutujících, kteří na svou stranu strhnou více posluchačů. To je ovšem živná půda pro manipulaci, demagogii, obratné šermování s polopravdami, podsouvání zlých úmyslů...
21.2.2019 13:57:02 | přečteno 1090x | muzeumcel | Celý článek
 

Polemika s textem "Podivné nakládání se sbírkovými předměty v čelákovickém muzeu"

V posledních dnech muzeum čelí různým pochybovačným atakům zejména z hlubin internetu. Po nesoudném vystoupení bývalého ředitele muzea na jednání zastupitelstva města dne 13. 2. 2019 zveřejňujeme lednovou reakci na text "Podivné nakládání se sbírkovými předměty v čelákovickém muzeu" od Jaroslava Špačka, který se nese v témže duchu jako zmíněný výstup na zastupitelstvu. Nyní zveřejněná "staronová" reakce byla původně koncipována pro zřizovatele a zaměstnance muzea, možnost zveřejnění však od počátku anticipovala, byť jen jako méně pravděpodobnou variantu. 

18.2.2019 21:35:05 - aktualizováno 18.2.2019 21:43:19 | přečteno 364x | muzeumcel | Celý článek
 
16.4.2014 9:40:43 | přečteno 364x | muzeumcel
 
load