Městské muzeum v Čelákovicích

Městské muzeum v Čelákovicích, založené přičiněním představitelů obce v roce 1903, je nejstarším muzeem na současném okrese Praha-východ. Jeho počáteční skrovné sbírky o několika desítkách historických předmětů, soustředěné původně do jedné místnosti radniční budovy, jsou dnes zmnohonásobeny v několika set tisícový sbírkový fond, který se z podstatné části nachází v objektu Tvrze. V tomto bývalém středověkém šlechtickém sídle, vybudovaném kolem roku 1300 na vyvýšeném levém labském břehu v sousedství románského kostela, a to v místech starší raně středověké stavby, je muzeum umístěno od roku 1949. V 15. a 16. století prošla Tvrz stavebními úpravami, byla rozšířena a opevněna vlastní hradební zdí s branami na východní a západní straně. V letech 1972 - 1982 prošel celý areál náročnou rekonstrukcí, kdy po odstranění novověkých stavebních úprav opět získal goticko-renesanční podobu a v červnu 1983 v něm byly zpřístupněny nové muzejní expozice.

load