Muzejní noc a divadelní pouť v Čelákovicích 24. 6. 2017

Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť pořádané 24. 6. 2017 přilákaly stovky návštěvníků. Odpolední účast byla poněkud poznamenána tropickými povětrnostními podmínkami a konkurenčními kulturními akcemi, např. na čelákovickém náměstí, ale ve večerních hodinách, zejména během představení stínohry Kytice a během obou ohnivých vystoupení, bylo nádvoří tvrze zaplněno.    

Městské muzeum v Čelákovicích společně se Základní uměleckou školou Jana Zacha Čelákovice, Městskou knihovnou Čelákovice a Husovým sborem v Čelákovicích společně děkují Městu Čelákovice za nezbytnou podporu. Dále je třeba připomenout a ocenit pomoc, již poskytli členové Junáka – českého skautu, střediska Čelákovice, košíkář Petr Král, Výtvarná dílna Labyrint a další, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce.

Fotografovaly Jana Červinková a Lenka Hajná.


David Eisner