MĚSTSKÉ MUZEUM a ŠPAČEK, Jaroslav ed., Kronika města Čelákovic II. 1940-1947, Čelákovice 2007

448 stran, cena Kč 300,-