ĎURČANSKÝ, Marek a KOLEK, Roman (eds.), Radní manuál Pavla Ježdíka 1639-1654, Čelákovice 2016

! SLEVA 50% !  CENA PO SLEVĚ: Kč 150,-

454 stran

Čtvrtý svazek ediční řady Fontes Musaei Civitatis Celakovicensis zpřístupňuje v plném znění radní manuál čelákovického primátora Pavla Ježdíka z let 1639‒1654, uložený ve Státním okresním archivu Praha-východ. Editoři Marek Ďurčanský a Roman Kolek připravili též úvodní studie a doprovodný aparát (ediční poznámku, slovníček dobové terminologie, rejstříky osob a míst atd.). Historikům i široké veřejnosti se do rukou dostávají cenné informace o nelehkém každodenním životě v polabském městečku  Čelákovice a jeho správě ve vypjaté době konce třicetileté války a prvních let poválečné obnovy. Knihu uzavírá obrazová příloha.