Studie a zprávy – Historický sborník pražského okolí 6/2016, 195 stran, cena Kč 100,-

Vydali: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ, Oblastní muzeum Praha-východ, Městské muzeum v  Čelákovicích a Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 2016