Hergesell Jan - Snítilý Pavel eds., Příběh meče, 2020, 64 stran, Kč 80,-

Publikace Příběh meče popisuje  a prezentuje vzácný archeologický nález z roku 2016. Unikátním nálezem se stal raně středověký železný meč objevený během provádění zemních prací na dně tehdy vypuštěné bývalé pískovny Malvíny na území městyse Lázně Toušeň.