Ukázky z muzejních sbírek 16

"STŘEPY" ZE ŽIVOTA ČELÁKOVICKÉHO CYKLISTY STANISLAVA BENEŠE, 1. část


Městské muzeum v Čelákovicích koncem 90. let minulého století získalo rozsáhlou pozůstalost čelákovického cyklisty Stanislava Beneše. Její zpracování – roztřídění bylo dokončeno až v roce 2020. Podívejme se na klíčové momenty zejména z první poloviny života čelákovického cyklisty.

Stanislav Beneš se narodil 15. 4. 1914 v Čelákovicích a zemřel 20. 10. 1998 v Brandýse n. L. Většinu svého dlouhého života, na kterém lze velmi dobře demonstrovat velké zaujetí pro cyklosport, prožil v Čelákovicích. Zprvu, od 30. let 20. století, úspěšný účastník cyklozávodů se postupem času stal významným sportovním organizátorem. Největším jeho sportovním úspěchem bylo mistrovství Čech 1937 v jízdě na silnici, které získal.

Narodil se jako jediný syn Josefa Beneše a Pavlíny, roz. Soumarové. Otec se vyučil kovářem, absolvoval dvouletou průmyslovou školu a byl zaměstnán jako strojník u firmy Stabenow. Dle různých indicií Stanislav Beneš prožil možná poněkud chudobnější dětství, ale přesto šťastné, neboť se svými rodiči velmi dobře vycházel, čemuž nasvědčuje bohatá dochovaná korespondence. V roce 1937 absolvoval Čsl. st. reálku na Praze 1 s maturitou a pak nastoupil základní vojenskou službu (1937-1939). V roce 1938 byl přijat do Vojenské akademie ve Hranicích na Moravě, ale geopolitické změny z konce 30. let 20. století vojenskou kariéru znemožnily. Za druhé světové války byl administrativním úředníkem čelákovické továrny Křižík, pozdějších Kovohutí. V roce 1942 se oženil se Zdeňkou Dobiášovou (1916-1985). Mladým manželům se narodily dvě dcery Eva a Hana.

V květnu a červnu 1945 působil Stanislav Beneš na posádkovém vojenském velitelství v Čelákovicích. Posléze v červnu 1945 nastoupil mimořádnou vojenskou službu a s rodinou se odstěhoval do severočeské Bíliny, kde jako četař aspirant požádal o přidělení podniku Bílinská továrna na koberce, dříve bratří Kleinů, pod své vedení. V letech 1945-1949 zde působil jako národní správce, později vedoucí. Továrnu na výrobu ručně vázaných koberců založenou v roce 1912, která byla za Velkoněmecké říše jako židovský majetek arizována, převzal se 17 zaměstnanci a nikoli právě v nejlepší kondici. Po roce 1946 byl sice členem Sociálnědemokratické strany, ale v roce 1949 nebyl přijat za člena KSČ. Nepodařilo se mu udržet ve vedení továrny na koberce – z vedoucí funkce byl v témže roce odvolán, ačkoli podnik dle různých dobových vyjádření (odbory, zaměstnanecká rada) spravoval vzorně. Krátce zde pracoval na pozici řadového zaměstnance a roku 1950 jako technický úředník nastoupil do národního podniku TOKO, továrny koberců a nábytkových látek, pobočky Vratislavice nad Nisou. V té době žil s rodinou v Liberci. Nedlouho po smrti otce v roce 1951 se vrátil s rodinou do Čelákovic a pracoval v Kovohutích. V 50. letech 20. století po návratu do Čelákovic posílila jeho sportovně-organizační aktivita. Vedl cyklistický oddíl TJ Spartak, organizoval cyklistické závody. Na přelomu let 1955 a 1956 byl Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport pověřen funkcí vedoucího soustředění reprezentantů cyklistů-silničářů před odjezdem na etapový závod kolem Egypta. Podílel se například na organizaci Závodů Míru, nejvýznamnějších cyklistických závodů ve střední Evropě. Pracoval i pro své rodné město, kde během 50. let 20. století zastával funkci předsedy kulturní a školské komise.    

9. 11. 2020

David Eisner
Příloha:

01: H 152771 Portrétní fotografie Stanislava Beneše v dresu s nášivkou se státním symbolem, 30. léta 20. století.

02: H 152633 Doklad o očkování proti neštovicím ani ne ročního Stanislava Beneše z roku 1915.

03: H 152674 Školní fotografie žáků IV. třídy, tisk Z. Dunka, Čelákovice 1924. Stanislav Beneš v první řadě třetí zprava.

04: H 152634 Lékařské vysvědčení Stanislava Beneše od MUDr. Zdeňka Krčmáře z roku 1933 potvrzující dobrou zdravotní kondici vyšetřeného.

05: H 150314 Fotografie slavného prvorepublikového závodního cyklisty a motocyklisty Františka Haupta (1910-1938) na kole a v upomínku Stanislavu Benešovi v roce 1933. František Haupt se narodil ve Staré Boleslavi a později žil v Brandýse nad Labem. Zahynul tragicky během motocyklového závodu mezi Starou a Novou Pakou ve věku 28 let v místě, kde je dnes osazen pomník s připomínkou jeho jména.

06: H 150317 Pozdrav Franty Haupta Stanislavu Benešovi z mistrovství světa v Lipsku v roce 1934.

07: H 152753 Fotografie mistra ČSR 1934 Míly Krbce s věnováním Standovi Benešovi, Tyršův cyklistický závod Praha - Děčín - Praha, Press Photo Service, Praha.

08: H 152660 Licence Stanislava Beneše opravňující nositele k účasti na závodech pořádaných Československou Ústřední Jednotou Velocipedistů za klub Vysokoškolský sport, Praha, v roce 1934. V pozůstalosti se zachovaly i další licence Stanislava Beneše v souvislé řadě navazujících let. Tato je nejstarší.

09: H 152743 Propozice k mezinárodnímu závodu Praha - Karlovy Vary - Praha, který v roce 1935 pořádal Athletic Club Sparta Praha. Stanislav Beneš figuruje na 61. místě soupisky v kategorii Nováčci, a to za Vysokoškolský sport, Praha.

10: H 150319 Stanislav Beneš jako startující během závodu v Čelákovicích, Ve Vrbí, rok 1936.

11: H 152675 Skupinová fotografie maturantů (1930-1937) a jejich učitelů Čsl. st. reálky, Praha 1, Dušní ulice. Stanislav Beneš v oddílu pro studenty ve druhé řadě čtvrtý zleva.

12: H 150316 Závodící Stanislav Beneš, 30. léta 20. století.

13: H 152697 Stanislav Beneš na cyklistickém závodu, tisk Indusfoto, Praha, 30. léta 20. století.

14: H 152698 Stanislav Beneš jako Mistr Čech 1937 v jízdě na silnici, tisk Indusfoto, Praha.

15: H 152692 Stanislav Beneš na motocyklu Ariel, 30. léta 20. století.

16: H 152966 Průkaz Stanislava Beneše č. 299 na cyklistických závodech Achilles 9. 7. 1937.

17: H 152745 Periodikum Cyklista, ročník XIX., s fotografií Stanislava Beneše jako mistra Čech 1937 v jízdě na silnici.

18: H 152737 Propustka Stanislava Beneše z kasáren z důvodu tréninku na vojenský závod, duben 1938.

19: H 152735 Vojenská dovolenka pro Stanislava Beneše z období vrcholící sudetské krize v druhé polovině září 1938.

20: H 152734 Pozvánka Stanislavu Benešovi na závod Podbezdězský okruh 13. 8. 1939.

21: H 152645 Náhradní díly k bicyklům dříve nebyly snadno k dostání. Faktura od firmy Achilles-Werke pro Stanislava Beneše za opravu jízdního kola v roce 1941. Dokladů o opravách jízdních kol se v pozůstalosti Stanislava Beneše zachovalo více.

22: H 152751 Fotografie Stanislava Beneše a dalších závodníků v zástupu před branou hřiště S. K. Volman v roce 1943.

23: H 152673 Průkaz Sportovního klubu "Volman" Čelákovice č. 1056 na jméno Stanislav Beneš z roku 1944.

24: H 152934 Nevyplněná členská legitimace Cyklistického oddílu v Čelákovicích NSK, který vznikl v roce 1944.

25: H 152935 Arch s podpisy účastníků ustavující schůze cyklistického odboru NSK v Čelákovicích 15. 11. 1944 v restauraci U Bohuslavů. Mezi účastníky nechyběl Stanislav Beneš.

26: H 152994 Vizitka Stanislava Beneše, národního správce Továrny na koberce v Bílině.

27: H 153036 Stanislav Beneš obklopený zaměstnanci Bílinské továrny na koberce, 2. polovina 40. let 20. století.

28: H 153055 Diplom Stanislavu Benešovi za výkon v závodech "Napříč Mělnickem", kde v roce 1954 v kategorii „starých pánů“ získal 1. místo.

29: H 153100 Čestné uznání Stanislavu Benešovi za účast na VIII. mezinárodním cyklistickém závodě míru Praha - Berlín – Varšava v roce 1955.

30: H 153188 Zápisník autogramů od účastníků Závodu Míru v roce 1955.

31: H 150295 Stanislav Beneš s Danou Zátopkovou pravděpodobně ve Staré Boleslavi, 50. léta 20. století.

32: H 150296 Stanislav Beneš jako trenér mladých cyklistů, hřiště U Hájku v Jiřině.

33: H 150298 Stanislav Beneš na dvojkole s kolegou.

34: H 153076 Stanislav Beneš ve zralém věku – portrétní fotografie.

35: H 153080 Stanislav Beneš v průvodu před čelákovickou radnicí.

36: H 153089 Stanislav Beneš s neurčeným závodníkem.

37: H 153083 Stanislav Beneš v roce 1966.

38: H 153088 Stanislav Beneš na Tour de Kozovazy pořádaném Kovohutěmi v roce 1974.