Turistická vizitka - Poutní cesta Blaník - Říp - CZ 4922, cena 15,- Kč