Pohled 23 - Čeněk Choděra, Pískaři na Labi, Kč 8,-