Ukázky z muzejních sbírek 28

Smuteční akce za Antonína Zápotockého v Čelákovicích (listopad 1957).

Dnešní sbírkový předmět je velmi zajímavé fotoalbum s fotografiemi z tryzny za prezidenta republiky Antonína Zápotockého. Antonín Zápotocký se narodil 19. 12. 1884 ve středočeských Zákolanech do rodiny známého sociálně demokratického novináře a politika Ladislava Zápotockého. V sociální demokracii se angažoval také jeho syn Antonín a to už před vznikem Československa. V roce 1920 byl aktivní na Kladensku a stál u zrodu Komunistické strany Československa o rok později. Ve 30. letech stanul v čele Rudých odborů, účastnil se řady stávek (nejvýznamnější byla Mostecká stávka v roce 1932). Vykonával také mandát poslance. Vedle politické kariéry se věnoval také literární činnosti a je autorem několika románů. V roce 1939 došlo k jeho zatčení gestapem a do konce války byl vězněn v koncentračním táboře. Po návratu se zapojil znovu do politického života – stal se předsedou Ústřední rady odborů, v roce 1948 předsedou vlády. Po smrti Klementa Gottwalda byl zvolen prezidentem republiky. I přesto, že v době výkonu úřadu jeho vliv ve straně slábnul, je jeho jméno spojeno s měnovou reformou z června 1953 a také s další fází kolektivizace. Zemřel 13. listopadu 1957 na infarkt a jde o našeho posledního prezidenta, který zemřel ve výkonu funkce. Jeho tělo bylo v generálské uniformě uloženo do rakve a poté zpopelněno. Urna poté uložena do mramorového sarkofágu v Národním památníku na Vítkově. Krátce po jeho úmrtí proběhla v celé řadě obcí smuteční shromáždění. To, které se uskutečnilo na náměstí a v prostorách radnice v Čelákovicích, zachycuje fotoalbum. Vedle smutečního proslovu zde můžeme spatřit podpis do kondolenční knihy nebo čestnou stráž. Podobné smuteční celonárodní akce nebyly v Československu ničím novým. Poprvé se masověji uskutečnily po smrti spisovatele Aloise Jiráska (1930), nejvíc potom po smrti prezidenta Tomáše G. Masaryka (1937).

8. 9. 2021

Připravil Martin Dolejský