Pozvánka na besedu pořádanou Spolkem pro varhanní hudbu a Římskokatolickou farností Čelákovice

V pátek 5. 11. 2021 od 18.30  v sálu Římskokatolické farnosti Čelákovice.