Školní programy s korunovačními klenoty 13. a 16. 5. 2022 a Den Karla IV. v Čelákovicích 14. 5 .2022

Ve dnech 13. až 16. 5. 2022 byly do čelákovické tvrze zapůjčeny kvalitně provedené a hodnotné repliky české Svatováclavské a Císařské koruny Svaté říše římské. Kolem nich se uskutečnil program dvojího druhu. Školních akcí 13. a 16. 5. 2022 se zúčastnilo téměř 500 žáků z čelákovických škol. Dne 14. 5. 2022 proběhl volně přístupný Den Karla IV. v Čelákovicích pro širší veřejnost s účastí až 500 osob. 

Na nádvoří tvrze se uskutečnily dvě reprízy scénického čtení hry Tajný deník Karla IV. od Josefa Bernarda Prokopa v režii Michala Bureše s Otakarem Brouskem ml., jeho synem Ondřejem a snachou Annou Brouskovou, a to od 14.00 a od 17.00.

Kromě výstavy o Čelákovicích v době Karla IV. návštěvníci zhlíželi výstavu řezbářského díla Ladislava Štemberka (např. s několika dřevořezbami hradu Karlštejna) ve výstavní síni, obě koruny v síni Jana Zacha a samozřejmě stálé expozice ve tvrzi.

Návštěvníci se seznamovali s gastronomií v období pozdního středověku a ochutnávali ji. 

Zazněly ukázky středověké hudby (skupina Subulcus), doprovázené dobově stylizovanou módní přehlídkou. 

Středověcí řemeslníci a trhovci předváděli svůj um.   

Akce se konala s finanční podporou města Čelákovice.

Akce ve dnech 13. až 16. 5. 2022 proběhly velmi úspěšně a i počasí přálo. Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří svým dílem přispěli ke zdaru programu v Čelákovicích.