Koncepce rozvoje

Dnešního dne 20. 4. 2016 muzeum zveřejňuje ideový návrh nové expozice. Obrací se s ním zároveň na co nejširší veřejnost. Veškeré námitky a připomínky může kdokoli zaslat na e-mail cmm@volny.cz, a to v termínu nejpozději do 30. 6. 2016.


Usnesením č. 7/2015/4. ze svého zasedání Zastupitelstvo města Čelákovic dne 4. 11. 2015 vyjádřilo souhlas s Ideovým návrhem obnovy stálé expozice Městského muzea v Čelákovicích, kterým je dokument IDEOVÝ NÁVRH STÁLÉ EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA V ČELÁKOVICÍCH A ZMĚNA NÁVŠTĚVNICKO-PROVOZNÍCH DISPOZIC TVRZE, č. j. 2246/2015 ze dne 21. 10. 2015.
Svým usnesením č. 32/2014/6.3 ze dne 9. 12. 2014 ve smyslu § 102, odst. 2 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Rada Města Čelákovic vzala na vědomí Střednědobou koncepci rozvoje Městského muzea v Čelákovicích na období do roku 2019 s výhledem do roku 2023, a to bez výhrad.  

Návrhy střednědobé koncepce rozvoje muzea:
  • z roku 2014 (aktualizovaná koncepce z roku 2012)