Svatby

Svatební obřady v Městském muzeu v Čelákovicích


Pokud si chcete rezervovat datum a hodinu svatebního obřadu, je spojit se s Odborem pro občanské záležitosti (odd. matriky) Městského úřadu Čelákovice, telefonní číslo +420 326 929 147, kde dostanete informace, které doklady je nutné předložit za účelem uzavření manželství. Dotazník k uzavření manželství si můžete vyzvednou na oddělení matriky, nebo na na jakémkoliv obecním úřadě, pověřeným vedením matrik. Vyplněný a podepsaný dotazník s předepsanými doklady je potřeba odevzdat nejpozději 2 týdny před termínem svatby. V opačném případě bude rezervovaný termín zrušen, nebo nabídnut dalším zájemcům o sňatek.

Úředními místy k uzavření manželství jsou:

  1. Obřadní síň v budově radnice Městského úřadu v Čelákovicích, Náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice - je vhodnější spíše pro menší svatby (kapacita: 20 míst k sezení - snoubenci a svědkové stojí - a na konci místnosti prostor pro cca 20 lidí stojících)
  2. Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice: Síň Jana Zacha 

Jiné vhodné místo za účelem  uzavření manželství: 


V případě uzavírání sňatku v tvrzi - Městském muzeu v Čelákovicích se platí pronájem na základě dohody sepsané s ředitelem Městského muzea


Dnem určeným k uzavření manželství:

pátek, mimo státem uznávaného svátku


Doba  určená k uzavírání manželství: 

od 9.00 hod. do 13.00 hod.


Cena za  pronájem obřadního místa: 

v interiéru a na vnitřním nádvoří tvrze 2.000,- Kč za obřad