Bohumil Ferles: „Antonína Ferlesa Paměti král. komorního města Čelákovic n. L.“ z roku 1904

Ferles 1904 (1)

Přefotografovaná čtvrtá verze rukopisných "Pamětí královského komorního města Čelákovic“

Antonín Ferles (*1827; +1903) a jeho syn Bohumil (*1865; +1941) byli prvními skutečnými historiografy Čelákovic. Jejich zájem o dějiny milovaného městečka vyplýval z četných veřejných funkcí, které oba zastávali. Oba pozorně zkoumali archiválie uložené na městském úřadě, z nichž některé se později staly nezvěstnými. Tím větší význam historiografické práci otce a syna Ferlesových lze připsat.  První práce Antonína Ferlese zabývající se dějinami Čelákovic se pravděpodobně dochovala jen ve formě opisu v první knize kroniky města Čelákovic. Později, po dalším studiu, v roce 1865 Antonín Ferles sepsal „Paměti královského komorního města Čelákovic“, dochované ve třech rukopisných exemplářích (dále jen Paměti), z nichž první je zachován torzálně, druhý zčásti podle vzhledu písma opsal jiný písař než autor. Oba dva tyto exempláře jsou uloženy ve Sbírce Městského muzea v Čelákovicích. Třetí opis je uložen v Knihovně Národního muzea v Praze. Znění textů Pamětí se ve všech třech případech zcela neshoduje.  Syn Bohumil Ferles posléze pořídil novou verzi Pamětí, dokončenou v závěru roku 1904. Dostupný exemplář této čtvrté verze rukopisných Pamětí, zapsaný ve Sbírce Městského muzea v Čelákovicích pod inv. číslem H 16842, dáváme k dispozici každému zájemci o dějiny Čelákovic.  Jedná se o nejvýznamnější ferlesovský přehled čelákovické historie.  

Stylizovaný titul publikace zní „Antonína Ferlesa Paměti král. komorního města Čelákovic n. L. 1865 K uctění památky svého + otce psal a kreslil roku 1904 Bohumil Ferles“. Před titulní stranu s fotografií Antonína Ferlese a jeho podpisem se nachází Ferlesův životopis od Emanuela Vlasáka ve strojopisné podobě. Rukopis samotný není pouhým opisem starších exemplářů z roku 1865, ale do určité míry je prací původní, založenou na samostatném výzkumu.  Text čtvrté verze rukopisných Pamětí se od předchůdkyň liší tím, že Bohumil Ferles v zájmu ucelenosti díla značně omezil množství úplných přepisů historických pramenů, které nahrazoval výtahy z jejich obsahu, a uplatnil své kreslířské dovednosti. Kresby Bohumila Ferlese jsou cenným doplňkem textu.

V roce 1908 Bohumil Ferles zúročil svou a otcovu historiografickou práci v publikaci Stručné dějiny král. kom. města Čelákovic, vydané tiskem a nákladem tělocvičné jednoty Sokol Čelákovice.  Tato popularizační a záslužná publikace, která cílila na širší čtenářstvo, vykazuje stručnější podobu.  

Detailní informace o čelákovické větvi rodiny Ferlesových a o historiografických zásluhách dvou jejích představitelů zvídavý čtenář dohledá ve studii Jaroslava Kašpara, Ferlesové v Čelákovicích, 100 let Městského muzea v Čelákovicích, Čelákovice 2004, s. 465-512.

Přefotografovaná čtvrtá verze rukopisných Pamětí obsahuje různé pozdější poznámky či vpisky, které zůstaly nedotčeny, byť v některých případech nesouvisí s kontextem, a je kompletně v digitální verzi tímto zpřístupněna.

David Eisner

Bohumil Ferles: „Antonína Ferlesa Paměti král. komorního města Čelákovic n. L.“ z roku 1904

Ferles 1904 (0)

Ferles 1904 (0)

 
Ferles 1904 (1)

Ferles 1904 (1)

 
Ferles 1904 (2)

Ferles 1904 (2)

 
Ferles 1904 (3)

Ferles 1904 (3)

 
Ferles 1904 (4)

Ferles 1904 (4)

 
Ferles 1904 (5)

Ferles 1904 (5)

 
Ferles 1904 (6)

Ferles 1904 (6)

 
Ferles 1904 (7)

Ferles 1904 (7)

 
Ferles 1904 (8)

Ferles 1904 (8)

 
Ferles 1904 (8a)

Ferles 1904 (8a)

 
Ferles 1904 (9)

Ferles 1904 (9)

 
Ferles 1904 (10)

Ferles 1904 (10)

 
Ferles 1904 (11)

Ferles 1904 (11)

 
Ferles 1904 (12)

Ferles 1904 (12)

 
Ferles 1904 (13)

Ferles 1904 (13)

 
Ferles 1904 (14)

Ferles 1904 (14)

 
Ferles 1904 (15)

Ferles 1904 (15)

 
Ferles 1904 (16)

Ferles 1904 (16)

 
Ferles 1904 (17)

Ferles 1904 (17)

 
Ferles 1904 (18)

Ferles 1904 (18)

 
Ferles 1904 (19)

Ferles 1904 (19)

 
Ferles 1904 (20)

Ferles 1904 (20)

 
Ferles 1904 (21)

Ferles 1904 (21)

 
Ferles 1904 (22)

Ferles 1904 (22)

 
Ferles 1904 (23)

Ferles 1904 (23)

 
Ferles 1904 (24)

Ferles 1904 (24)

 
Ferles 1904 (25)

Ferles 1904 (25)

 
Ferles 1904 (26)

Ferles 1904 (26)

 
Ferles 1904 (27)

Ferles 1904 (27)

 
Ferles 1904 (28)

Ferles 1904 (28)

 
Ferles 1904 (29)

Ferles 1904 (29)

 
Ferles 1904 (30)

Ferles 1904 (30)

 
Ferles 1904 (31)

Ferles 1904 (31)

 
Ferles 1904 (32)

Ferles 1904 (32)

 
Ferles 1904 (33)

Ferles 1904 (33)

 
Ferles 1904 (34)

Ferles 1904 (34)

 
Ferles 1904 (35)

Ferles 1904 (35)

 
Ferles 1904 (36)

Ferles 1904 (36)

 
Ferles 1904 (37)

Ferles 1904 (37)

 
Ferles 1904 (38)

Ferles 1904 (38)

 
Ferles 1904 (39)

Ferles 1904 (39)

 
Ferles 1904 (40)

Ferles 1904 (40)

 
Ferles 1904 (41)

Ferles 1904 (41)

 
Ferles 1904 (42)

Ferles 1904 (42)

 
Ferles 1904 (43)

Ferles 1904 (43)

 
Ferles 1904 (44)

Ferles 1904 (44)

 
Ferles 1904 (45)

Ferles 1904 (45)

 
Ferles 1904 (46)

Ferles 1904 (46)

 
Ferles 1904 (47)

Ferles 1904 (47)

 
Ferles 1904 (48)

Ferles 1904 (48)

 
Ferles 1904 (49)

Ferles 1904 (49)

 
Ferles 1904 (50)

Ferles 1904 (50)

 
Ferles 1904 (51)

Ferles 1904 (51)

 
Ferles 1904 (52)

Ferles 1904 (52)

 
Ferles 1904 (53)

Ferles 1904 (53)

 
Ferles 1904 (54)

Ferles 1904 (54)

 
Ferles 1904 (55)

Ferles 1904 (55)

 
Ferles 1904 (56)

Ferles 1904 (56)

 
Ferles 1904 (57)

Ferles 1904 (57)

 
Ferles 1904 (58)

Ferles 1904 (58)

 
Ferles 1904 (59)

Ferles 1904 (59)

 
Ferles 1904 (60)

Ferles 1904 (60)

 
Ferles 1904 (61)

Ferles 1904 (61)

 
Ferles 1904 (62)

Ferles 1904 (62)

 
Ferles 1904 (63)

Ferles 1904 (63)

 
Ferles 1904 (64)

Ferles 1904 (64)

 
Ferles 1904 (65)

Ferles 1904 (65)

 
Ferles 1904 (66)

Ferles 1904 (66)

 
Ferles 1904 (67)

Ferles 1904 (67)

 
Ferles 1904 (68)

Ferles 1904 (68)

 
Ferles 1904 (69)

Ferles 1904 (69)

 
Ferles 1904 (70)

Ferles 1904 (70)

 
Ferles 1904 (71)

Ferles 1904 (71)

 
Ferles 1904 (72)

Ferles 1904 (72)

 
Ferles 1904 (73)

Ferles 1904 (73)

 
Ferles 1904 (74)

Ferles 1904 (74)

 
Ferles 1904 (75)

Ferles 1904 (75)

 
Ferles 1904 (76)

Ferles 1904 (76)

 
Ferles 1904 (77)

Ferles 1904 (77)

 
Ferles 1904 (78)

Ferles 1904 (78)

 
Ferles 1904 (79)

Ferles 1904 (79)

 
Ferles 1904 (80)

Ferles 1904 (80)

 
Ferles 1904 (81)

Ferles 1904 (81)

 
Ferles 1904 (82)

Ferles 1904 (82)

 
Ferles 1904 (83)

Ferles 1904 (83)

 
Ferles 1904 (84)

Ferles 1904 (84)

 
Ferles 1904 (85)

Ferles 1904 (85)

 
Ferles 1904 (86)

Ferles 1904 (86)

 
Ferles 1904 (87)

Ferles 1904 (87)

 
Ferles 1904 (88)

Ferles 1904 (88)

 
Ferles 1904 (89)

Ferles 1904 (89)

 
Ferles 1904 (90)

Ferles 1904 (90)

 
Ferles 1904 (91)

Ferles 1904 (91)

 
Ferles 1904 (92)

Ferles 1904 (92)

 
Ferles 1904 (93)

Ferles 1904 (93)

 
Ferles 1904 (94)

Ferles 1904 (94)

 
Ferles 1904 (95)

Ferles 1904 (95)

 
Ferles 1904 (96)

Ferles 1904 (96)

 
Ferles 1904 (97)

Ferles 1904 (97)

 
Ferles 1904 (98)

Ferles 1904 (98)

 
Ferles 1904 (99)

Ferles 1904 (99)

 
Ferles 1904 (100)

Ferles 1904 (100)

 
Ferles 1904 (101)

Ferles 1904 (101)

 
Ferles 1904 (102)

Ferles 1904 (102)

 
Ferles 1904 (103)

Ferles 1904 (103)

 
Ferles 1904 (104)

Ferles 1904 (104)

 
Ferles 1904 (105)

Ferles 1904 (105)

 
Ferles 1904 (106)

Ferles 1904 (106)

 
Ferles 1904 (107)

Ferles 1904 (107)

 
Ferles 1904 (108)

Ferles 1904 (108)

 
Ferles 1904 (109)

Ferles 1904 (109)

 
Ferles 1904 (110)

Ferles 1904 (110)

 
Ferles 1904 (111)

Ferles 1904 (111)

 
Ferles 1904 (112)

Ferles 1904 (112)

 
Ferles 1904 (113)

Ferles 1904 (113)

 
Ferles 1904 (114)

Ferles 1904 (114)

 
Ferles 1904 (115)

Ferles 1904 (115)

 
Ferles 1904 (116)

Ferles 1904 (116)

 
Ferles 1904 (117)

Ferles 1904 (117)

 
Ferles 1904 (118)

Ferles 1904 (118)

 
Ferles 1904 (119)

Ferles 1904 (119)

 
Ferles 1904 (120)

Ferles 1904 (120)

 
Ferles 1904 (121)

Ferles 1904 (121)

 
Ferles 1904 (122)

Ferles 1904 (122)

 
Ferles 1904 (123)

Ferles 1904 (123)

 
Ferles 1904 (124)

Ferles 1904 (124)

 
Ferles 1904 (125)

Ferles 1904 (125)

 
Ferles 1904 (126)

Ferles 1904 (126)

 
Ferles 1904 (127)

Ferles 1904 (127)

 
Ferles 1904 (128)

Ferles 1904 (128)

 
Ferles 1904 (129)

Ferles 1904 (129)

 
Ferles 1904 (130)

Ferles 1904 (130)

 
Ferles 1904 (131)

Ferles 1904 (131)

 
Ferles 1904 (132)

Ferles 1904 (132)

 
Ferles 1904 (133)

Ferles 1904 (133)

 
Ferles 1904 (134)

Ferles 1904 (134)

 
Ferles 1904 (135)

Ferles 1904 (135)

 
Ferles 1904 (136)

Ferles 1904 (136)

 
Ferles 1904 (137)

Ferles 1904 (137)

 
Ferles 1904 (138)

Ferles 1904 (138)

 
Ferles 1904 (139)

Ferles 1904 (139)

 
Ferles 1904 (140)

Ferles 1904 (140)

 
Ferles 1904 (141)

Ferles 1904 (141)

 
Ferles 1904 (142)

Ferles 1904 (142)

 
Ferles 1904 (143)

Ferles 1904 (143)

 
Ferles 1904 (144)

Ferles 1904 (144)

 
Ferles 1904 (145)

Ferles 1904 (145)

 
Ferles 1904 (146)

Ferles 1904 (146)

 
Ferles 1904 (147)

Ferles 1904 (147)

 
Ferles 1904 (148)

Ferles 1904 (148)

 
Ferles 1904 (149)

Ferles 1904 (149)

 
Ferles 1904 (150)

Ferles 1904 (150)

 
Ferles 1904 (151)

Ferles 1904 (151)

 
Ferles 1904 (152)

Ferles 1904 (152)

 
Ferles 1904 (153)

Ferles 1904 (153)

 
Ferles 1904 (154)

Ferles 1904 (154)

 
Ferles 1904 (155)

Ferles 1904 (155)

 
Ferles 1904 (156)

Ferles 1904 (156)

 
Ferles 1904 (157)

Ferles 1904 (157)

 
Ferles 1904 (158)

Ferles 1904 (158)

 
Ferles 1904 (159)

Ferles 1904 (159)

 
Ferles 1904 (160)

Ferles 1904 (160)

 
Ferles 1904 (161)

Ferles 1904 (161)

 
Ferles 1904 (162)

Ferles 1904 (162)

 
Ferles 1904 (163)

Ferles 1904 (163)

 
Ferles 1904 (164)

Ferles 1904 (164)

 
Ferles 1904 (165)

Ferles 1904 (165)

 
Ferles 1904 (166)

Ferles 1904 (166)

 
Ferles 1904 (167)

Ferles 1904 (167)

 
Ferles 1904 (168)

Ferles 1904 (168)

 
Ferles 1904 (169)

Ferles 1904 (169)

 
Ferles 1904 (170)

Ferles 1904 (170)

 
Ferles 1904 (171)

Ferles 1904 (171)

 
Ferles 1904 (172)

Ferles 1904 (172)

 
Ferles 1904 (173)

Ferles 1904 (173)

 
Ferles 1904 (174)

Ferles 1904 (174)

 
Ferles 1904 (175)

Ferles 1904 (175)

 
Ferles 1904 (176)

Ferles 1904 (176)

 
Ferles 1904 (177)

Ferles 1904 (177)

 
Ferles 1904 (178)

Ferles 1904 (178)

 
Ferles 1904 (179)

Ferles 1904 (179)

 
Ferles 1904 (180)

Ferles 1904 (180)

 
Ferles 1904 (181)

Ferles 1904 (181)

 
Ferles 1904 (182)

Ferles 1904 (182)

 
Ferles 1904 (183)

Ferles 1904 (183)

 
Ferles 1904 (184)

Ferles 1904 (184)

 
Ferles 1904 (185)

Ferles 1904 (185)

 
Ferles 1904 (186)

Ferles 1904 (186)

 
Ferles 1904 (187)

Ferles 1904 (187)

 
Ferles 1904 (188)

Ferles 1904 (188)

 
Ferles 1904 (189)

Ferles 1904 (189)

 
Ferles 1904 (190)

Ferles 1904 (190)

 
Ferles 1904 (191)

Ferles 1904 (191)

 
Ferles 1904 (192)

Ferles 1904 (192)

 
Ferles 1904 (193)

Ferles 1904 (193)

 
Ferles 1904 (194)

Ferles 1904 (194)

 
Ferles 1904 (195)

Ferles 1904 (195)

 
Ferles 1904 (196)

Ferles 1904 (196)

 
Ferles 1904 (197)

Ferles 1904 (197)

 
Ferles 1904 (198)

Ferles 1904 (198)

 
Ferles 1904 (199)

Ferles 1904 (199)

 
Ferles 1904 (200)

Ferles 1904 (200)

 
Ferles 1904 (201)

Ferles 1904 (201)

 
Ferles 1904 (202)

Ferles 1904 (202)

 
Ferles 1904 (203)

Ferles 1904 (203)

 
Ferles 1904 (204)

Ferles 1904 (204)

 
Ferles 1904 (205)

Ferles 1904 (205)

 
Ferles 1904 (206)

Ferles 1904 (206)

 
Ferles 1904 (207)

Ferles 1904 (207)

 
Ferles 1904 (208)

Ferles 1904 (208)

 
Ferles 1904 (209)

Ferles 1904 (209)

 
Ferles 1904 (210)

Ferles 1904 (210)

 
Ferles 1904 (211)

Ferles 1904 (211)

 
Ferles 1904 (212)

Ferles 1904 (212)

 
Ferles 1904 (213)

Ferles 1904 (213)

 
Ferles 1904 (214)

Ferles 1904 (214)

 
Ferles 1904 (215)

Ferles 1904 (215)

 
Ferles 1904 (216)

Ferles 1904 (216)

 
Ferles 1904 (217)

Ferles 1904 (217)

 
Ferles 1904 (218)

Ferles 1904 (218)

 
Ferles 1904 (219)

Ferles 1904 (219)

 
Ferles 1904 (220)

Ferles 1904 (220)

 
Ferles 1904 (221)

Ferles 1904 (221)

 
Ferles 1904 (222)

Ferles 1904 (222)

 
Ferles 1904 (223)

Ferles 1904 (223)

 
Ferles 1904 (224)

Ferles 1904 (224)

 
Ferles 1904 (225)

Ferles 1904 (225)

 
Ferles 1904 (226)

Ferles 1904 (226)

 
Ferles 1904 (227)

Ferles 1904 (227)

 
Ferles 1904 (228)

Ferles 1904 (228)

 
Ferles 1904 (229)

Ferles 1904 (229)

 
Ferles 1904 (230)

Ferles 1904 (230)

 
Ferles 1904 (231)

Ferles 1904 (231)

 
Ferles 1904 (232)

Ferles 1904 (232)

 
Ferles 1904 (233)

Ferles 1904 (233)

 
Ferles 1904 (234)

Ferles 1904 (234)

 
Ferles 1904 (235)

Ferles 1904 (235)

 
Ferles 1904 (236)

Ferles 1904 (236)

 
Ferles 1904 (237)

Ferles 1904 (237)

 
Ferles 1904 (238)

Ferles 1904 (238)

 
Ferles 1904 (239)

Ferles 1904 (239)

 
Ferles 1904 (240)

Ferles 1904 (240)

 
 
Vytvořeno 20.8.2015 15:34:56 | přečteno 3850x | muzeumcel
load