Časopisy Příslib, TOS a jejich historie

1949 č  1 duben   zahlavi

První číslo časopisu TOS, celým názvem Časopis zaměstnanců Spojených továren na obráběcí stroje, národní podnik v Čelákovicích, vyšlo 30. dubna 1949. Byla to doba krátce po znárodnění Volmanovy továrny, které proběhlo v roce 1945, a které našlo odraz v časopisu Příslib (vydávaném pouze v letech 1945-1946), jakémsi „předchůdci“ TOSu. Zatímco však Příslib byl výrazně ideologický, obsahující prvky osobních útoků, TOS z této roviny slevuje, a zaobírá se více fungováním podniku a technickými záležitostmi.

Časopis začala vydávat redakce skupiny ROH závodu TOS v čele s řídícím redaktorem Františkem Pěkným a odpovědným zástupcem Václavem Šidvicem. Vycházel původně nepravidelně jednou až dvakrát za měsíc a tištěn byl v podnikové tiskárně TOSu. V roce 1960, kdy se tiskárna zařadila do národního podniku Středočeské tiskárny, začal vycházet nízkonákladově 1 x týdně.

Celkový náklad není uveden, byl však do 4000 kusů, kvůli čemuž bylo v roce 1967 vydávání na chvíli přerušeno. Časopis měl zpočátku velikost A4 o rozsahu přibližně 4-6 stran, od dubna roku 1953 se změnil formát na A3 s rozsahem dvou, později čtyř stran. V muzejní sbírce se nachází řada z let 1949–1996, je ale nekompletní, s množstvím chybějících výtisků v jednotlivých ročnících.

Redakce dopředu avizovala, že hlavním tématem časopisu má být hospodaření závodu, spolu s propagací výroby a informacemi se závodem souvisejícími. Čtenáři byli vyzváni k vytváření vlastních příspěvků a spolupracovat tak s redakcí na tvorbě obsahu. Své rukopisy mohli odevzdávat v kanceláři závodní rady, přičemž se nevracely a redakce si vyhradila právo je upravovat.

Časopis TOS je cenný pro svou řadu čísel již z let padesátých, protože například „konkurenční“ Čelákovický zpravodaj informuje o lokálním dění až od roku 1961.  
V daném desetiletí tak můžeme sledovat události v Čelákovicích nejen na fotografiích (což je jistě významný pramen), ale i v kulturních, sportovních, či jiných rubrikách.
Z kultury zde najdeme první programy místních kin OKO a Svět, knižní okénka či upoutávky na různé kulturní akce. Zvlášť výrazný prostor dostával sport, například při sjednocování tehdejšího Sokola, návštěvě Emila Zátopka, nebo výstavbě místního stadionu. Psalo se také o různých zájmových kroužcích a nově vznikajících organizacích jako např. o klubu filatelistů nebo SVAZARMU (Svaz pro spolupráci s armádou), pod kterým započali svou činnost modeláři a aeroklub.

Hlavní důraz v časopise však byl kladen na prezentaci výsledků plnění norem a závazků jednotlivých technických úseků (např. těžké mechaniky, hřídelárny, nástrojárny, klempírny aj.) i konkrétních pracovníků, jejichž rozsáhlé jmenné seznamy mohou přijít vhod například při rodopisném bádání.

V letech šedesátých kromě již zmíněného výrazného početního nárůstu vydaných čísel můžeme zaznamenat příspěvky o dětském pionýrském táboře Mír v Českém Dubu, kde TOS vlastnil pozemky, nebo o horské chatě v Peci pod Sněžkou, kam jezdili podnikoví zaměstnanci na rekreaci v zimních měsících. Články a fotografie z výstavby nové slévárny nebo vstupní budovy vrátnice nám dávají představu o měnící se podobě závodu. Události srpna 1968 se také promítly do časopisu, který vytiskl zvláštní vydání.

V období normalizace se ustálily rubriky, především poděkování a různá blahopřání k výročím zaměstnanců. Hodně místa dostávaly účast TOSu na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a opět sport, přibyly také křížovky a osobité vtipy. Frekvence vydávání se snížila na úroveň zhruba na 1 x za měsíc. Náplň časopisu zůstávala i přes všechno do listopadové revoluce roku 1989 výrazně politická, poukazující na vedoucí úlohu KSČ ve státě se zdůrazňováním jejích přínosů. V následujících letech se na stránkách často objevovaly příspěvky o privatizaci továrny a problémech s ní spojených. Od 1. května roku 1992 došlo k vyřešení situace, kdy se TOS stává akciovou společností. Pro své výrobky hledal odbytiště hlavně v evropských zemích, ke stabilitě mu dopomohlo kapitálové spojení se ZPS (Závody přesného strojírenství) Zlín v roce 1995. Z těchto let máme v tiráži již poznámku, že časopis vychází nepravidelně a z roku 1996 máme ve sbírkách poslední číslo.

Prosíme tak Vás, vážení čtenáři, pokud některé z chybějících čísel vlastníte a byli byste ochotni je do muzea věnovat, neváhejte nás kontaktovat, moc rádi to uvítáme a budeme vděčni za další střípky, ze kterých můžeme společně skládat historii našeho města.

V Čelákovicích dne 1. 12. 2020

Petr VálekUložiště časopisů (připravili David Eisner a Petr Válek)

Příslib, 1945, čísla: ikona souboru1-7 (7 čísel), ikona souboru8-13 (6 čísel), zvláštní vydání ikona souboruzáří, ikona souboruříjen
Příslib, 1946, čísla: ikona souboru1-7 (7 čísel), ikona souboru8-16 (7 čísel)

TOS, 1949, čísla: ikona souboru1, ikona souboru2, ikona souboru4
TOS, 1950, čísla: ikona souboru1
TOS, 1951, čísla: ikona souboru1, 2, ikona souboru3, ikona souboru4, ikona souboru5, 6, ikona souboru7, ikona souboru8-9, ikona souboru10-11, 12, 13, 14, 15, ikona souboru16
TOS, 1952, čísla: ikona souboru1, ikona souboru2, ikona souboru3, ikona souboru4, ikona souboru5, ikona souboru6, ikona souboru7, ikona souboru8, ikona souboru9, ikona souboru10, ikona souboru11, ikona souboru12, ikona souboru13, ikona souboru14, ikona souboru15, ikona souboru16, ikona souboru17, ikona souboru18, ikona souboru19, ikona souboru20, ikona souboru21, ikona souboru22, 23, ikona souboru24, zvláštní vydání ikona souborukvěten, ikona souboruzáří, ikona souboruříjen
TOS, 1953, čísla: ikona souboru1-24 (24 čísel)
TOS, 1954, čísla: 1, ikona souboru2, ikona souboru3, ikona souboru4, ikona souboru5, ikona souboru6, ikona souboru7, ikona souboru8, ikona souboru9, ikona souboru10, ikona souboru11, ikona souboru12, ikona souboru13, ikona souboru14, ikona souboru15, ikona souboru16, ikona souboru17, ikona souboru18, ikona souboru19, ikona souboru20, ikona souboru21, ikona souboru22, ikona souboru23, ikona souboru24, zvláštní vydání ikona souboruduben
TOS, 1955, čísla: ikona souboru1, ikona souboru2, ikona souboru3, ikona souboru4, ikona souboru5, ikona souboru6, ikona souboru7, ikona souboru8, ikona souboru9, ikona souboru10, ikona souboru11, 12, ikona souboru13, ikona souboru14, ikona souboru15, ikona souboru16, ikona souboru17, ikona souboru18, ikona souboru19, ikona souboru20, ikona souboru21, ikona souboru22, ikona souboru23
TOS, 1956, čísla: ikona souboru1-2 (1 číslo), ikona souboru3, ikona souboru4, ikona souboru5, ikona souboru6, ikona souboru7, ikona souboru8, ikona souboru9-10 (1 číslo), ikona souboru11, ikona souboru12, ikona souboru13, ikona souboru14, ikona souboru15, 16, 17, 18, ikona souboru19-20, ikona souboru21, ikona souboru22, ikona souboru23
TOS, 1957, čísla: ikona souboru1-23 (23 čísel)
TOS, 1958, čísla: ikona souboru1-24 (22 čísel, 2 zvláštní vydání)
TOS, 1959, čísla: ikona souboru1-24 (22 čísel)
TOS, 1960, čísla: ikona souboru1, ikona souboru2, ikona souboru3, ikona souboru4, ikona souboru5, ikona souboru6, ikona souboru7, ikona souboru8ikona souboru9, ikona souboru10, ikona souboru11, ikona souboru12, ikona souboru13-14 (1 číslo), ikona souboru15, ikona souboru16, ikona souboru17, ikona souboru18, 19, ikona souboru20, 21, ikona souboru22, ikona souboru23-24 (1 číslo) , 25, ikona souboru26, ikona souboru27, ikona souboru28, ikona souboru29, ikona souboru30, ikona souboru31, ikona souboru32, ikona souboru33, ikona souboru34, ikona souboru35, ikona souboru36, ikona souboru37, ikona souboru38, ikona souboru39-40 (1 číslo) , ikona souboru41, zvláštní vydání ikona souboruleden
TOS, 1961, čísla: ikona souboru1-21 (21 čísel), ikona souboru22-42 (21 čísel)
TOS, 1962, čísla: ikona souboru1-25 (22 čísel), ikona souboru26-50 (23 čísel) 
TOS, 1963, čísla: ikona souboru1, ikona souboru2, ikona souboru3, ikona souboru4-5 (1 číslo), ikona souboru6-7 (1 číslo), ikona souboru8, ikona souboru9, ikona souboru10, ikona souboru11, ikona souboru12, ikona souboru13, ikona souboru14, ikona souboru15, ikona souboru16, ikona souboru17-18 (1 číslo), 19, ikona souboru20, ikona souboru21, ikona souboru22, ikona souboru23, ikona souboru24, ikona souboru25, ikona souboru26, 27, 28, ikona souboru29, ikona souboru30, ikona souboru31, ikona souboru32, ikona souboru33, ikona souboru34, ikona souboru35, ikona souboru36, ikona souboru37, ikona souboru38, ikona souboru39, ikona souboru40, ikona souboru41, ikona souboru42, ikona souboru43, ikona souboru44, ikona souboru45
TOS, 1964, čísla: ikona souboru1-23 (23 čísel), ikona souboru24, ikona souboru25, ikona souboru26, ikona souboru27, ikona souboru28, ikona souboru29, ikona souboru30, ikona souboru31, ikona souboru32, ikona souboru33, ikona souboru34, ikona souboru35, ikona souboru36, ikona souboru37-38 (1 číslo), 39, ikona souboru40, ikona souboru41, ikona souboru42, ikona souboru43, ikona souboru44, ikona souboru45, ikona souboru46 
TOS, 1965, čísla: ikona souboru1-26 (23 čísel), ikona souboru27-49 (22 čísel)
TOS, 1966, čísla: ikona souboru1-26 (23 čísel), ikona souboru27-49 (23 čísel)
TOS, 1967, čísla: ikona souboru1-12 (12 čísel) 
TOS, 1968, čísla: ikona souborusrpen, ikona souboruzáří, ikona souboruzvláštní vydání
TOS, 1969, čísla: ikona souboru10
TOS, 1970, čísla: ikona souboru3-6 (4 čísla), ikona souboru8-11 (3 čísla), ikona souboru13, ikona souboru15-16 (1 číslo), ikona souboru17
TOS, 1971, čísla: ikona souboru1, ikona souboru2, ikona souboru6, ikona souboru7, ikona souboru8, ikona souboru9, ikona souboru16-24 (5 čísel) 
TOS, 1972, čísla: ikona souboru6-13 (7 čísel)
TOS, 1973, čísla: ikona souboru1-8 (7 čísel), ikona souboru10-16 (5 čísel)
TOS, 1974, čísla: ikona souboru1-6 (5 čísel), ikona souboru8-9 (1 číslo), ikona souboru11-12 (1 číslo), ikona souboru15-16 (1 číslo), ikona souboru17-18 (1 číslo)
TOS, 1975, čísla: ikona souboru1-5 (3 čísla), ikona souboru9-14 (3 čísla), ikona souboru18-22 (3 čísla)
TOS, 1976, čísla: ikona souboru1-13 (8 čísel), ikona souboru16-17 (1 číslo), ikona souboru18-19 (1 číslo), ikona souboru21-22 (1 číslo)
TOS, 1977, čísla: ikona souboru1-18 (9 čísel)
TOS, 1978, čísla: ikona souboru3-13 (7 čísel)
TOS, 1979, čísla: ikona souboru1-17 (10 čísel)
TOS, 1980, čísla: ikona souboru1-19 (12 čísel)
TOS, 1981, čísla: ikona souboru1-18 (11 čísel)
TOS, 1982, čísla: ikona souboru1-21 (11 čísel + zvláštní vydání květen)
TOS, 1983, čísla: ikona souboru1-21 (11 čísel)
TOS, 1984, čísla: ikona souboru1-18 (9 čísel)
TOS, 1985, čísla: ikona souboru1-2 (1 číslo), ikona souboru7-8 (1 číslo), ikona souboru9-10 (1 číslo), ikona souboru13-24 (6 čísel)
TOS, 1986, čísla: ikona souboru1-22 (11 čísel)
TOS, 1987, čísla: ikona souboru1-22 (12 čísel)
TOS, 1988, čísla: ikona souboru1-22 (12 čísel)
TOS, 1989, čísla: ikona souboru1-19 (10 čísel)
TOS, 1990, čísla: ikona souboru1-16 (16 čísel) 
TOS, 1991, čísla: ikona souboru1-12 (12 čísel + zvláštní vydání srpen)
TOS, 1992, čísla: ikona souboru1-12 (12 čísel + Informační zpravodaj 1.)
TOS, 1993, čísla: ikona souboru1-10 (10 čísel + 2 zvláštní vydání + 2 cizojazyčné informativní bulletiny)
TOS, 1994, čísla: ikona souboruúnor, ikona souboruduben, zvláštní vydání ikona souborukvěten, ikona souboruříjen
TOS, 1995, čísla: ikona souboru1-6 (6 čísel)
TOS, 1996, čísla: ikona souboru1-3 (3 čísla)
Vytvořeno 23.11.2020 15:51:43 - aktualizováno 3.12.2020 16:13:34 | přečteno 1888x | muzeumcel
load