Čestní měšťané a občané Čelákovic


 1857Jmenován čestným měšťanem Josef Stankovský (*1815  +1875), významný hospodářský úředník, majitel hospodářství v Čelákovicích, člen výboru Vzájemné pojišťovací banky Slávie,
člen a podporovatel četných vlasteneckých spolků.
 1861.03.06.Jmenováni čestnými měšťany:
František Palacký (*1798 +1876) - český historik, politik a spisovatel
František Ladislav Rieger (*1818   +1903) - český politik
František August Brauner (*1810   +1880) - český politik a právník 
(Kronika města Čelákovic I., s. 147)
 1865.02.11.V sezení obecního výboru jednohlasně usneseno udělit čestné měšťanství zdejšímu děkanu Františku Macanovi (*1791   +1869).
(Kronika města Čelákovic I., s. 134) 
 1885.11.29.Usnesením obecního zastupitelstva jmenován čestným měšťanem J. E. Alfred svob. pán z Krausů (*1824   +1909) - místodržitel království Českého.
 1918.10.29.Získali čestné měšťanství na základě rozhodnutí Obecního zastupitelstva:
Alois Jirásek (*1851   +1930) - český spisovatel
Karel Kramář (*1860   +1937) - český a československý politik
Václav Klofáč (*1868   +1942) -  český a československý politik
Gustav Habrman (*1864 +1932) - český a československý politik
František Staněk (*1867 +1936) - český a československý politik
 1935.03.06.Obecní zastupitelstvo jmenovalo čestným občanem T. G. Masaryka (*1850   +1937), prezidenta republiky.
(Kronika města Čelákovic I., s. 498) 
1938.05.27.Zvolen všemi přítomnými zastupiteli (29 hlasů) Milan Hodža, předseda vlády - ke slavnostnímu předání diplomu s čestným občanstvím později s ohledem na změněnou vnitropolitickou situaci v letech 1938 a 1939 nedošlo. 
 1938.05.27.Poprvé zvolen čestným občanem města Čelákovic všemi přítomnými členy zastupitelstva v počtu 29 hlasů Edvard Beneš, prezident republiky. 
 1939.12.17.Podle nařízení z vyšší moci bylo odvoláno čestné občanství Edvarda Beneše (*1884 +1948), prezidenta republiky.
(Kronika města Čelákovic I., s. 498)
 1943.09.10.Na zasedání zastupitelstva bylo uděleno čestné měšťanství Josefu Volmanovi (*1883 +1943), továrníkovi.
(Kronika města Čelákovic II., s. 55)
 1945.09.02.Deputací MNV na Hradě předán dekret čestného občanství Edvardu Benešovi (*1884 +1948), prezidentu republiky.
(Kronika města Čelákovic II., s. 100-101, 130)
 1946.11.22.Deputace MNV předala na sovětském velvyslanectví v Praze diplom čestného občanství určený Josefu Vissarionoviči Stalinovi (*1879 +1953), generalissimu SSSR, jak bylo usneseno 11. 7. 1945.
Místo nepřítomného velvyslance Zorina přijal diplom od deputace jeho zástupce Čičajev. (Kronika města Čelákovic II., s. 130, 166, 200)
Usnesením č. 25/2013/48 ze zasedání zastupitelstva města 23. 10. 2013 bylo čestné občanství J. V. Stalinovi odňato. 
 1948.02.Čestné občanství uděleno Klementu Gottwaldovi (*1896 +1953), československému komunistickému politikovi (ke Klementu Gottwaldovi není více informací - udělení neprokázáno dokladem).
Usnesením č. 25/2013/49 ze zasedání zastupitelstva města 23. 10. 2013 se zastupitelstvo distancovalo od uvádění K. Gottwalda čestným občanem města Čelákovic.
 1949.06.30. Na plenární schůzi MNV bylo uděleno čestné občanství Juliu Ďurišovi, ministru zemědělství, jako výraz vděčnosti správy města i jeho veškerého občanstva za nepomíjející zásluhy o blaho státu, jeho rozvoj a povznesení zemědělského stavu ve všech směrech.
 1949.06.30.Na plenární schůzi MNV bylo uděleno čestné občanství delegátům demokratické Číny na mírovém sjezdu v Praze prof. Teng-Chu-Minovi a Dr. Pei-Wenchungovi. 
1954.05.25.Zvolen všemi hlasy přítomných členů právě zvoleného místního národního výboru Ladislav Hnízdo, odstupující předseda místního městského národního výboru.
 2014.02.27.Eva Diamantová - Hayman (*1. 1. 1924 Čelákovice + 26. 8. 2013 Auckland), vysokoškolský pedagog, spisovatelka:
Zastupitelstvo města  udělilo dne 27. února 2014, usnesením č. 142/2014 čestné občanství. 
 2014.02.27.Věra Diamantová - Gissing (*2. 7. 1928 Čelákovice), spisovatelka, překladatelka: 
Zastupitelstvo města udělilo dne 27. února 2014, usnesením č. 143/2014 čestné občanství.

připravili Jaroslav Špaček, Martin  Dolejský a David Eisner

Vytvořeno 16.4.2014 16:38:00 - aktualizováno 5.9.2016 14:18:02 | přečteno 1378x | Jiří Třísko
load