Kam až sahá historie Vykáně?

Vykáň sběrný dvůr

Na začátku června roku 2015 byla zahájena stavba sběrného dvora na východním okraji obce v sousedství Country restaurace Liškárna. Při přípravě stavby skrývka odhalila rozsáhlou jámu vyplněnou tmavou hlínou. Část prostoru na čas opustily bagry a my jsme měli možnost nahlédnout do minulosti obce.

 

Obec Vykáň a její nejbližší okolí zatím neposkytla archeologům mnoho informací o tom, co se na místě odehrávalo v naší pravěké nebo středověké minulosti. Záznamy o několika, z velké části náhodných, nálezech archeologických památek hovoří o blíže nespecifikovaných předmětech z mladší doby bronzové, eneolitickém kostrovém hrobu nebo sekerce z doby kamenné. Zajímavá je zmínka o nálezu z roku 1852, kdy bylo při kopání ve sklepě u Matuchů údajně nalezeno 13 (nebo 19?) „popelnic“. Bohužel bližší informace chybí a nalezené předměty, pravděpodobně pravěké nádoby, se nedochovaly. S velkou chutí jsme se tedy začali pomocí motyček a špachtlí prokopávat k informacím, které byly zakonzervovány pod silnou vrstvou ornice. Výplň přibližně obdélníkové jámy byla postupně odebrána až na dno v hloubce 120 cm od úrovně skrývky. Z objektu se nám podařilo získat výjimečné množství artefaktů. K dalšímu zpracování jsme do laboratoře muzea postupně odvezli 15 (!) beden od banánů, po okraj naplněných zlomky keramických nádob. Po časově i fyzicky náročném odkryvu přerušovaném dešti a ztíženém vysokými teplotami byla 23. 6. terénní část archeologického výzkumu dokončena. Na plochu budoucího sběrného dvora se mohly vrátit stavební stroje.

A co jsme vlastně našli? Rozměry 8 x 4 m, obdélníkový tvar, velké množství keramických zlomků a přítomnost ohnišť svědčí o tom, že jsme odhalili pozůstatky tak zvané polozemnice. Za polozemnice se v archeologické terminologii označují obydlí nebo jiná stavení, jejichž podlaha byla z části zapuštěna do terénu. Z uložení vrstev výplně Vykáňského nálezu bylo patrné, že byl vnitřní prostor polozemnice využíván opakovaně. Tento fakt dokládá několik úrovní jílové podlahy a také několik fází zvláštním způsobem z jílu vytvořených ohnišť v různých úrovních. Nádech tajemna celému výzkumu dodává část lidské lebky, odkryté v objektu v hloubce kolem 60 cm. Podle nalezených zlomků keramiky, jejich výzdoby a tvarů bylo nalezené stavení obýváno v sedmém století před Kristem, lidem bylanské kultury doby železné.

Katalin Almássy, Pavel Snítilý

Prameny a literatura:

Archeologická databáze Čech (verze dat k roku 2014)

Sklenář, K. 1992: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870, Praha, str. 277.

Čižmářová J. 2004: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezku, Praha, str. 86/obr. b. 

Vykáň Sběrný dvůr

Vykáň sběrný dvůr

Vykáň sběrný dvůr

 
po prvním začištění vykáňského nálezu

po prvním začištění vykáňského nálezu

 
odkrývání

odkrývání

 
první čtvrtina hotová

první čtvrtina hotová

 
část lidské lebky

část lidské lebky

 
příprava na focení

příprava na focení

 
další podlaha s ohništěm

další podlaha s ohništěm

 
pravděpodobně nejmladší úroveň podlahy

pravděpodobně nejmladší úroveň podlahy

 
blížíme se do finále

blížíme se do finále

 
vykáňský nález po dokončení výzkumu

vykáňský nález po dokončení výzkumu

 
archeologický tým

archeologický tým

 
rekonstrukce podobné stavby z doby laténské

rekonstrukce podobné stavby z doby laténské

 
 
Vytvořeno 21.7.2015 11:36:34 - aktualizováno 21.7.2015 13:46:15 | přečteno 1680x | CEL_snitily
load