Nechť je paní Věře Gissingové země lehká...

H 147364

Věra Gissingová, roz. Diamantová, zemřela v sobotu 12. března 2022.

Věra GISSINGOVÁ-DIAMANTOVÁ

* 4. 7. 1928 v Čelákovicích; + 12. 3. 2022


Paní Věra Gissingová, rozená Diamantová byla česko-britskou spisovatelkou a překladatelkou. Vydáním knihy svých vzpomínek „Perličky dětství“ uvedla město Čelákovice do povědomí v mnoha zemích světa.

Má také velké zásluhy na zveřejnění hrdinského činu Sira Nicholase Wintona, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí před transportem do koncentračních táborů z území ohroženého Československa.

U příležitosti významného životního jubilea a z vděčnosti za šíření dobrého jména našeho města ve světě jí udělilo Zastupitelstvo města Výroční cenu za rok 2013 a v roce 2014 spolu s její sestrou Evou Hayman čestné občanství.

 

Věra Diamantová se narodila 4. 7. 1928 rodičům židovského původu Irmě a Karlu Diamantovým v Čelákovicích. Po okupaci v roce 1939 byla na popud rodičů zařazena spolu se svou starší sestrou Evou do programu Britského výboru pro uprchlíky, který zařizoval jejich umístění do rodin v Británii. Díky britskému makléři N. Wintonovi, který celou akci organizoval, byly obě sestry a dalších 667 dětí zachráněno před smrtí v koncentračních táborech. Při loučení s rodiči dostala od tatínka deník, aby psala, co prožívá a mohla se s rodinou o zážitky po válce podělit. Z jednoho sešitu jich bylo nakonec 16. Věra Gissingová dokázala až po 40 letech po válce deníky otevřít a napsat svůj příběh s názvem „Perličky dětství“ ze vzpomínek na předválečná léta v Čelákovicích a dospívání v Anglii. K autentičnosti knihy přispělo její doplnění o deníkové záznamy a dopisy, které si psala především s rodiči a se svou sestrou Evou. V Anglii jí byla velkou oporou starší sestra Eva, provdaná Hayman († 22. 8. 2013). Během holocaustu většina rodiny Diamantových zahynula, včetně rodičů Věry a Evy Diamantových. V knize se dočtete nejen o poklidném životě v našem městě před příchodem německé armády, o osobní statečnosti řady zdejších občanů, ale také o poválečném zklamání při jejím návratu.

 

V Británii se provdala za Michaela Gissinga a vychovala s ním tři děti. Do Československa se odvážila vrátit na návštěvu až v roce 1968. V pozdějších letech jezdila do naší země častěji za přáteli a svými Čelákovicemi. Dnes žije ve Velké Británii.  Její „Perličky dětství“ byly vydány zatím 17 x v Čechách, na Slovensku, v Británii, USA, Německu a Japonsku. (1. vydání v Británii 1988, v České republice 1992). České vydání Perliček dětství autorka rozšířila o poválečná léta v naší zemi.

Stejně jako většina zachráněných „Wintonových dětí“ pomáhala Věra Gissingová druhým. Když se v roce 1988 po letech setkala s Nicholasem Wintonem, stala se jeho spolupracovnicí, pomáhala mu s korespondencí a ve styku s médii. Věnovala se osvětové činnosti, přednášela na anglických školách a dělila se s dětmi o vzpomínky a válečné zážitky.

Během své spisovatelské dráhy přeložila a redigovala 38 knih a napsala i několik knih pro děti. V roce 2002 vydala s Muriel Emanuelovou biografickou vzpomínkovou publikaci „Nicholas Winton a zachráněná generace“.

Režisér Matej Mináč připomněl příběh Wintonových dětí celovečerním filmem Všichni moji blízcí (1999). V knize Perličky dětství našel námět, který ho natolik zaujal, že ho zakomponoval do svého filmu. Jeho dokument Síla lidskosti – Nicholas Winton (2002) získal prestižní cenu International Emmy Award v kategorii dokumentární film a řadu dalších ocenění na filmových festivalech. Kniha Perličky dětství sloužila jako základ tohoto dokumentu. V rámci vzdělávacích projektů film vidělo více než milion dětí v USA.
Na dům v Sedláčkově ulici, kde v dětství žila, byla umístěna pamětní deska rodiny Diamantových; dům dnes nese označení U Diamantů. Text pamětní desky:

 

Zde stával dům, kde žili Diamantovi

zahynuli v koncentračním táboře

jejich dcery Věru a Evu zachránil

před Holocaustem britský občan

Nicholas Winton.

Jejich osud byl literárně i filmově ztvárněn.


(Text v mírně upravené podobě převzat z výstavy 100 let Městské knihovny Čelákovice konané na přelomu let 2020 a 2021.) 

 

 


Nechť je paní Věře Gissingové země lehká

H 147364

H 147364

Manželé Mike Gissing a Věra Gissingová, roz. Diamantová, se synem Clivem, 27. 10. 1950.
 
H 146220

H 146220

Věra Gissingová, roz. Diamantová, při besedě na nádvoří čelákovické tvrze v roce 1993.
 
H 147368

H 147368

Na nádvoří čelákovické tvrze v roce 2004. Zleva sedí Jiří Straka, Věra Gissingová, neurčená osoba, paní Mališková a Marta Macháčková. Autorem fotografie Jaroslav Špaček.
 
 
Vytvořeno 16.3.2022 15:37:02 | přečteno 843x | muzeumcel
load