Nejstarší toušeňské školní kroniky

0 (Desky přední)

V archivu Základní školy v Lázních Toušeni se nacházejí mimo jiné i dvě nejstarší školní kroniky, pečlivě sepsané učiteli zdejšího vzdělávacího ústavu.

První z nich, nazvaná Pamětní kniha obecné školy v Toušeni, byla vedena mezi lety 1876 a 1894. Jelikož nejstarší toušeňská obecní kronika obsahuje zápisy pouze z let 1836 až 1866 a pravidelné zápisy jejího druhého dílu počínají se až rokem 1914, jsou nejstarší školní kroniky zásadním pramenem pro poznání života obce v letech 1867 až 1913, zvlášť když se jejich zápisy prozíravě zaobírají i důležitými místními událostmi, leckdy se školou samou přímo nesouvisejícími. První kroniku uvedl do života tehdejší řídící učitel, kouřimský rodák Emanuel Beneš (*1828). Naprostá většina zápisů v prvním svazku kroniky pochází z pera dalšího toušeňského řídícího učitele (od roku 1877) Bedřicha Kautského (1845-1900), rodáka z nedaleké Vinoře. Díky němu se dozvídáme nejen o stěžejních událostech oněch časů, jako byla výstavba nového kostela (1889–1890) a nové školní budovy (1892–1893), ale i o založení hřbitova, o počátcích divadelních představení v Toušeni, o zřízení ovocné školky a včelínů či o finančních sbírkách na rozličné bohulibé účely. B. Kautský nechal též do kroniky pořídit první fotografie – snímky staré školní budovy, sboru učitelů a žáků II. třídy a staré kapličky sv. Floriána.

Autorem části zápisů o stavbě nového kostela sv. Floriána byl zdejší podučitel František Meinich (1869-1936). Pražský rodák, působící v toušeňské škole v letech 1888 až 1891, tak zaznamenal pro paměť budoucím mimo jiné štědrý dar 200 zlatých na fond pro výstavbu kostela, které darovalo roku 1875 Jeho cís. král. Ap. Vel. císař a král Ferdinand I. (V.) Dobrotivý (1793–1875), toho času již více než čtvrtstoletí „ve výslužbě“. V kronice je též několik textů psaných neznámými pisateli či novými učiteli školy, mezi jejichž první úkoly v nové funkci náleželo vlastnoruční vepsání jejich zatímního životopisu.

Také druhá školní kronika, nadepsaná jako Pamětní kniha obecné školy v Toušeni založena roku 1894, začíná nám již známým rukopisem Bedřicha Kautského, a to až do jeho smrti v roce 1900. Z plejády dalších školních kronikářů, jmenujme zde např. Františka Vlasáka (1874-1952), Ferdinanda Šimona (*1864), Václava Zemana (1893-1969) a Václava Vošahlíka (1877-1940), vyniká osobnost čáslavského rodáka a v letech 1907 až 1919 toušeňského řídícího učitele Ferdinanda Č. Holinky (1857-1943),spisovatele a překladatele z polštiny. Zejména jeho zápisy ohledně situace v obci za první světové války a vykreslení dobové atmosféry rozpadu Rakouska – Uherska a vzniku samostatného Československa v roce 1918 si zasluhují plnou pozornost nejen v letošním jubilejním roce. Tento druhý svazek kroniky končí školním rokem 1938/39, tedy v pohnutých dobách počátku nacistické diktatury v českých zemích – následující školní rok se kronika nevedla vůbec, ale to je již jiný příběh...

Vybrané úryvky ze dvou nejstarších školních kronik byly již uveřejněny např. ve sborníku Lázně Toušeň – 100 let nové školy, který uspořádal a k tisku připravil toušeňský kronikář RNDr. Jan Králík, CSc., a vydal Obecní úřad Lázně Toušeň roku 1992 či v publikaci Lázně Toušeň v listinách a kronikách, kterou připravil týž autor a vydal také Obecní úřad Lázně Toušeň, a to v roce 2002.

V nedávné době proběhla v čelákovickém muzeu kompletní digitalizace obou kronik, díky níž se zájemci o regionální historii mohou seznámit s  obsahem těchto cenných dokumentů, a to na stránkách Městského muzea v Čelákovicích – www.celmuz.cz.

hrg

Školní kroniky z Lázní Toušeně

0 (Desky přední)

0 (Desky přední)

 
0 (Inventární číslo)

0 (Inventární číslo)

 
1

1

 
2

2

 
3

3

 
4 (Sbírka na vybavení kostela sv  Floriána)

4 (Sbírka na vybavení kostela sv Floriána)

 
5

5

 
6

6

 
7

7

 
8

8

 
9

9

 
10 (Školní rok 1894 95)

10 (Školní rok 1894 95)

 
11

11

 
12

12

 
13

13

 
14

14

 
15 (Přeložení přívozu)

15 (Přeložení přívozu)

 
16 (Školní rok 1895 96)

16 (Školní rok 1895 96)

 
17

17

 
18

18

 
19

19

 
20

20

 
21

21

 
22

22

 
23

23

 
24

24

 
25

25

 
26 (Náklady na novou školu a vybavení)

26 (Náklady na novou školu a vybavení)

 
27 (Seznam brandýských děkanů a kaplanů)

27 (Seznam brandýských děkanů a kaplanů)

 
28

28

 
29

29

 
30

30

 
31

31

 
32

32

 
33

33

 
34

34

 
35 (Místní dráha)

35 (Místní dráha)

 
36 (Cukrovar a pastouška)

36 (Cukrovar a pastouška)

 
37 (Toušeňské křížky)

37 (Toušeňské křížky)

 
38

38

 
39 (Požáry)

39 (Požáry)

 
40 (Lázně)

40 (Lázně)

 
41 (Regulace Labe a Jizery)

41 (Regulace Labe a Jizery)

 
42 (Majitelé domů 1838)

42 (Majitelé domů 1838)

 
43

43

 
44

44

 
45 (Majitelé domů 1896)

45 (Majitelé domů 1896)

 
46

46

 
47

47

 
48

48

 
49 (Vývoj počtu školáků)

49 (Vývoj počtu školáků)

 
50

50

 
51

51

 
52

52

 
53

53

 
54

54

 
55

55

 
56

56

 
57 (Školní rok 1896 97)

57 (Školní rok 1896 97)

 
58

58

 
59

59

 
60

60

 
61

61

 
62

62

 
63

63

 
64

64

 
65 (Školní rok 1897 98)

65 (Školní rok 1897 98)

 
66

66

 
67

67

 
68

68

 
69

69

 
70 A

70 A

 
70 B (Atentát na císařovnu Alžbětu)

70 B (Atentát na císařovnu Alžbětu)

 
71

71

 
72

72

 
73

73

 
74

74

 
75

75

 
76

76

 
77

77

 
78 (Školní rok 1898 99)

78 (Školní rok 1898 99)

 
79

79

 
80

80

 
81

81

 
82

82

 
83

83

 
84

84

 
85

85

 
86

86

 
87

87

 
88 (Školní rok 1899 1900)

88 (Školní rok 1899 1900)

 
89

89

 
90 (Školní rok 1900 01)

90 (Školní rok 1900 01)

 
91

91

 
92 (Školní rok 1901 02)

92 (Školní rok 1901 02)

 
93

93

 
94

94

 
95

95

 
96

96

 
97 (Školní rok 1902 03)

97 (Školní rok 1902 03)

 
98

98

 
99

99

 
100 (Školní rok 1903 04)

100 (Školní rok 1903 04)

 
101

101

 
102 (Školní rok 1904 05)

102 (Školní rok 1904 05)

 
103

103

 
104

104

 
105

105

 
106

106

 
107

107

 
108 (Školní rok 1905 06)

108 (Školní rok 1905 06)

 
109

109

 
110

110

 
111 (Školní rok 1906 07)

111 (Školní rok 1906 07)

 
112

112

 
113

113

 
114 (Školní rok 1907 08)

114 (Školní rok 1907 08)

 
115

115

 
116

116

 
117

117

 
118

118

 
119 (Školní rok 1908 09)

119 (Školní rok 1908 09)

 
120

120

 
121

121

 
122

122

 
123

123

 
124 (Školní rok 1909 10)

124 (Školní rok 1909 10)

 
125

125

 
126

126

 
127

127

 
128

128

 
129 (Školní rok 1910 11)

129 (Školní rok 1910 11)

 
130

130

 
131

131

 
132

132

 
133

133

 
134

134

 
135

135

 
136 (Školní rok 1911 12)

136 (Školní rok 1911 12)

 
137

137

 
138

138

 
139

139

 
140

140

 
141 (Školní rok 1912 13)

141 (Školní rok 1912 13)

 
142

142

 
143

143

 
144

144

 
145

145

 
146

146

 
147 (Školní rok 1913 14)

147 (Školní rok 1913 14)

 
148

148

 
149

149

 
150

150

 
151

151

 
152

152

 
153

153

 
154

154

 
155 (Školní rok 1914 15)

155 (Školní rok 1914 15)

 
156

156

 
157

157

 
158

158

 
159

159

 
160

160

 
161

161

 
162 (Z kroniky válečné)

162 (Z kroniky válečné)

 
163

163

 
164

164

 
165

165

 
166

166

 
167

167

 
168

168

 
169

169

 
170

170

 
171

171

 
172

172

 
173

173

 
174

174

 
175 (Školní rok 1915 16)

175 (Školní rok 1915 16)

 
176

176

 
177

177

 
178

178

 
179

179

 
180

180

 
181

181

 
182 (Z kroniky válečné)

182 (Z kroniky válečné)

 
183

183

 
184

184

 
185

185

 
186

186

 
187

187

 
188

188

 
189

189

 
190

190

 
191

191

 
192

192

 
193

193

 
194

194

 
195 (Školní rok 1916 17)

195 (Školní rok 1916 17)

 
196

196

 
197 (Skon císaře Františka Josefa I )

197 (Skon císaře Františka Josefa I )

 
198

198

 
199

199

 
200

200

 
201

201

 
202

202

 
203

203

 
204

204

 
205

205

 
206

206

 
207

207

 
208 (Školní rok 1917 18)

208 (Školní rok 1917 18)

 
209

209

 
210

210

 
211

211

 
212

212

 
213

213

 
214

214

 
215

215

 
216

216

 
217

217

 
218

218

 
219 (Školní rok 1918 19)

219 (Školní rok 1918 19)

 
220 (Vznik Československa)

220 (Vznik Československa)

 
221

221

 
222

222

 
223

223

 
224

224

 
225

225

 
226

226

 
227

227

 
228

228

 
229

229

 
230 (Školní rok 1919 20)

230 (Školní rok 1919 20)

 
231

231

 
232

232

 
233

233

 
234

234

 
235

235

 
236

236

 
237

237

 
238

238

 
239

239

 
240

240

 
241

241

 
242

242

 
243

243

 
244

244

 
245

245

 
246

246

 
247

247

 
248 (Školní rok 1920 21)

248 (Školní rok 1920 21)

 
249

249

 
250

250

 
251

251

 
252

252

 
253

253

 
254

254

 
255

255

 
256

256

 
257

257

 
258

258

 
259

259

 
260

260

 
261 (Školní rok 1921 22)

261 (Školní rok 1921 22)

 
262

262

 
263

263

 
264

264

 
265

265

 
266

266

 
267 (Školní rok 1922 23)

267 (Školní rok 1922 23)

 
268

268

 
269

269

 
270

270

 
271

271

 
272

272

 
273

273

 
274

274

 
275

275

 
276 (Školní rok 1923 24)

276 (Školní rok 1923 24)

 
277

277

 
278

278

 
279

279

 
280

280

 
281

281

 
282 (Školní rok 1924 25)

282 (Školní rok 1924 25)

 
283

283

 
284

284

 
285

285

 
286

286

 
287

287

 
288

288

 
289

289

 
290

290

 
291 (Školní rok 1925 26)

291 (Školní rok 1925 26)

 
292

292

 
293

293

 
294

294

 
295

295

 
296

296

 
297

297

 
298

298

 
299 (Školní rok 1926 27)

299 (Školní rok 1926 27)

 
300

300

 
301

301

 
302

302

 
303

303

 
304

304

 
305

305

 
306 A

306 A

 
306 B (Úmrtní oznámení Jana Kučery

306 B (Úmrtní oznámení Jana Kučery

 
307 (Školní rok 1927 28)

307 (Školní rok 1927 28)

 
308

308

 
309

309

 
310

310

 
311

311

 
312

312

 
313

313

 
314 (Školní rok 1928 29)

314 (Školní rok 1928 29)

 
315

315

 
316

316

 
317

317

 
318

318

 
319

319

 
320

320

 
321

321

 
322

322

 
323 (Školní rok 1929 30)

323 (Školní rok 1929 30)

 
324

324

 
325

325

 
326

326

 
327

327

 
328

328

 
329

329

 
330

330

 
331

331

 
332

332

 
333

333

 
334

334

 
335

335

 
336 (Školní rok 1930 31)

336 (Školní rok 1930 31)

 
337

337

 
338

338

 
339

339

 
340

340

 
341 (Školní rok 1931 32)

341 (Školní rok 1931 32)

 
342

342

 
343

343

 
344

344

 
345

345

 
346

346

 
347 (Školní rok 1932 33)

347 (Školní rok 1932 33)

 
348

348

 
349

349

 
350

350

 
351

351

 
352

352

 
353

353

 
354 (Školní rok 1933 34)

354 (Školní rok 1933 34)

 
355

355

 
356

356

 
357

357

 
358

358

 
359 (Školní rok 1934 35)

359 (Školní rok 1934 35)

 
360

360

 
361

361

 
362

362

 
363

363

 
364

364

 
365

365

 
366

366

 
367 (Školní rok 1935 36)

367 (Školní rok 1935 36)

 
368

368

 
369

369

 
370

370

 
371 (Abdikace TGM)

371 (Abdikace TGM)

 
372

372

 
373

373

 
374

374

 
375

375

 
376

376

 
377 (Školní rok 1936 37)

377 (Školní rok 1936 37)

 
378

378

 
379

379

 
380

380

 
381

381

 
382 (Školní rok 1937 38)

382 (Školní rok 1937 38)

 
383 (Skon TGM)

383 (Skon TGM)

 
384

384

 
385

385

 
386

386

 
387

387

 
388 (Školní rok 1938 39)

388 (Školní rok 1938 39)

 
389

389

 
390 (Politické události 1938)

390 (Politické události 1938)

 
391

391

 
392

392

 
393

393

 
394 (Desky zadní)

394 (Desky zadní)

 
0 (Inventární číslo)

0 (Inventární číslo)

 
0 (Desky  přední)

0 (Desky přední)

 
1 (Založení školy)

1 (Založení školy)

 
2

2

 
3

3

 
4

4

 
5

5

 
6

6

 
7

7

 
8

8

 
9

9

 
10

10

 
11

11

 
12

12

 
13

13

 
14 (Životopisy učitelského sboru)

14 (Životopisy učitelského sboru)

 
15

15

 
16

16

 
17

17

 
18

18

 
19

19

 
20

20

 
21

21

 
22

22

 
23

23

 
24

24

 
25

25

 
26

26

 
27

27

 
28

28

 
29

29

 
30

30

 
31 (Zakoupení harmonia)

31 (Zakoupení harmonia)

 
32

32

 
33

33

 
34 (Školní knihovna)

34 (Školní knihovna)

 
35

35

 
36 (Založení hřbitova)

36 (Založení hřbitova)

 
37

37

 
38

38

 
39

39

 
40

40

 
41

41

 
42

42

 
43

43

 
44

44

 
45

45

 
46 (Školní školka)

46 (Školní školka)

 
47

47

 
48

48

 
49

49

 
50

50

 
51

51

 
52

52

 
53

53

 
54

54

 
55

55

 
56

56

 
57 (Pošta)

57 (Pošta)

 
58

58

 
59

59

 
60 (Kaplička sv  Floriána)

60 (Kaplička sv Floriána)

 
61

61

 
62

62

 
63

63

 
64 (Začátky stavby kostela sv  Floriána)

64 (Začátky stavby kostela sv Floriána)

 
65

65

 
66

66

 
67

67

 
68

68

 
69

69

 
70

70

 
71

71

 
72 (Místopisné údaje)

72 (Místopisné údaje)

 
73

73

 
74

74

 
75

75

 
76 (Nové zvony)

76 (Nové zvony)

 
77 (Stavba a zařízení nového kostela)

77 (Stavba a zařízení nového kostela)

 
78

78

 
79

79

 
80

80

 
81

81

 
82

82

 
83

83

 
84

84

 
85

85

 
86

86

 
87

87

 
88 (Vnitřní výzdoba kostela)

88 (Vnitřní výzdoba kostela)

 
89

89

 
90 (Slavnostní svěcení kostela)

90 (Slavnostní svěcení kostela)

 
91

91

 
92

92

 
93

93

 
94

94

 
95

95

 
96

96

 
97

97

 
98   99 (Plánek staré školy)

98 99 (Plánek staré školy)

 
100

100

 
101

101

 
102

102

 
103

103

 
104

104

 
105

105

 
106

106

 
107

107

 
108

108

 
109 (Přípravy stavby nové školy)

109 (Přípravy stavby nové školy)

 
110

110

 
111

111

 
112 (Kladení základního kamene školy)

112 (Kladení základního kamene školy)

 
113

113

 
114

114

 
115

115

 
116

116

 
117

117

 
118

118

 
119

119

 
120

120

 
121

121

 
122 (Stavba a svěcení nové školy)

122 (Stavba a svěcení nové školy)

 
123

123

 
124

124

 
125

125

 
126 (Zásady vedení školní kroniky)

126 (Zásady vedení školní kroniky)

 
127

127

 
128 (Poštovní úřad)

128 (Poštovní úřad)

 
129 (Obecní lékař)

129 (Obecní lékař)

 
130

130

 
131

131

 
132

132

 
133

133

 
134

134

 
135

135

 
136

136

 
137

137

 
138 (Výkazy osobního stavu učitelů)

138 (Výkazy osobního stavu učitelů)

 
139

139

 
140

140

 
141

141

 
142

142

 
143

143

 
144

144

 
145

145

 
146

146

 
147

147

 
148

148

 
149

149

 
150

150

 
151

151

 
152 (Školní rok 1893 94)

152 (Školní rok 1893 94)

 
153

153

 
154

154

 
155

155

 
156

156

 
157 (Rejstřík)

157 (Rejstřík)

 
158

158

 
159

159

 
160

160

 
161

161

 
162

162

 
163

163

 
164

164

 
165

165

 
166 (Desky zadní)

166 (Desky zadní)

 
 
Vytvořeno 26.11.2018 17:10:57 | přečteno 973x | muzeumcel
load