O tzv. "čelákovických upírech" se střízlivým odstupem

ue

Tisková zpráva Městského muzea v Čelákovicích, které poslední dobou čelí náporu dotazů na tzv. "čelákovické upíry"

Městské muzeum v Čelákovicích se poslední dobou potýká s nekončící řadou dotazů na problematiku tzv. "čelákovických upírů", která se opírá o nikoli zcela objasněný čelákovický nález v lokalitě "Mrchovláčka", který v roce 1966 zkoumal a jako "pohřebiště s projevy vampyrismu" interpretoval Jaroslav Špaček. 

Senzacechtivý zájem o vampyrismus a jeho projevy v Čelákovicích je sice přiživován ze strany některých médií, ale rozhodně by neměl sloužit jako prostředek k lacinému zviditelňování se. Je třeba konstatovat, že Městské muzeum v Čelákovicích ve své expozici nevystavuje žádné upíry a ani jejich hroby. V archeologické expozici vystavuje několik dokumentačních fotografií nepietně pohřbených jedinců nalezených na pohřebišti právě v roce 1966. 

V zájmu objektivního a kritického pohledu na problematiku je třeba uvést, že zatímco Jaroslav Špaček odmítá nové možnosti interpretace nálezu z roku 1966, propracovanější argumentaci předkládají jiní badatelé. Zatímco Jaroslav Špaček interpretoval nález jako raně středověké pohřebiště "vampýrů", Pavlína Mašková, která je pracovnicí Centra medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., a Univerzity Karlovy v Praze, je považuje za hroby popravených osob z pozdního středověku až raného novověku. Významný rozbor problematiky a sporu kolem ní v roce 2010 publikoval Petr Sokol (viz přehled literatury níže), archeolog Národního památkového ústavu v Plzni.   

Zájemci si mohou poslechnout: 

1) archivní záznam rozhlasového pořadu s Pavlínou Maškovou "Vampýři nebo popravenci?" Českého rozhlasu Sever (Planetárium č. 37/2004, 11. - 15. 9. 2004), délka audiozáznamu 24:59

http://www.rozhlas.cz/sever/planetarium/_zprava/182894

2) přednášku Pavlíny Maškové "Vyděděnci až za hrob" s následnou besedou v Městské knihovně v Lounech 7. 11. 2013, která je přístupná na stránkách Café Nobel (Oddělení celoživotního vzdělávání, Café Nobel, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), délka audiozáznamu 49:57 

http://cafenobel.ujep.cz/novinky/pohrby.html


Zájemce je dále možné odkázat na základní literaturu, která ve svém výběru vyváženě odráží rozdílné interpretační přístupy:

  • Miroslava Blajerová (1971): Čelákovické pohřby vampyrů v pohledu antropologa. Časopis Národního muzea řada A, 140, s. 218-232. 
  • Pavlína Mašková (2010): Dovětek o čelákovickém "pohřebišti s projevy vampyrismu", Středočeský sborník historický 36, s. 128-133.
  • Pavlína Mašková (2005): K otázce interpretace kostrového pohřebiště "s projevy vampyrismu" v Čelákovicích. Studia mediaevalia Pragensia 5, s. 9-19.
  • Zdeněk Smetánka (1998): Upíři táhnou, Dějiny a současnost 20, č. 2, s. 58.
  • Petr Sokol (2010): Ke sporu o interpretaci čelákovických hrobů "s projevy vampyrismu". Jistoty a nejistoty (nejen) archeologických pramenů, Středočeský sborník historický 36, s. 134-155.
  • Jaroslav Špaček (2009): Poznámky k nové interpretaci pohřebiště s projevy vampyrismu a několik poznámek k otázce soudnictví městečka Čelákovic. Středočeský sborník historický 35, s. 185-208.
  • Jaroslav Špaček (1971): Slovanské pohřebiště s projevy vampyrismu z Čelákovic. Časopis Národního muzea, řada A, 140, s. 190-217. 


V Čelákovicích dne 26. 8. 2014

Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovicích

Čelákovičtí upíři

uc

uc

 
ua

ua

 
ud

ud

 
ue

ue

 
 
Vytvořeno 25.8.2014 17:27:34 | přečteno 5442x | muzeumcel
load