Oběti 2. světové války

Čelákovice - Sedlčánky*

Andrlík Vít (*1887 +1945)
Aust Zdeněk (*1921 +1945 Čelákovice)
Beer Richard (*1870 +1943 Terezín)žid. nár.
Bohrer Josef (*1888 + 1944 Osvětim)žid. nár.
Bohrer Emil (*1890)žid. nár.
Bohrerová Kamila (*1891 +1944 Osvětim)žid. nár.
Bondy Emil (*1890 +1943 Osvětim)žid. nár.
Bondyová Alžběta (*1887 +1943 Osvětim)žid. nár.
Brožík Josef (*1911 +1945 Hamburk)
Bruche Josef (*1892 +1942 Mathausen)
Diamant Karel (*1895 +1945 Bleckhammer)žid. nár.
Diamantová Irma (*1896 +1945 Bergen-Belsen)žid. nár.
Dobiáš Václav (*1920 +1945 Zwickau)
Dolejš Josef (*1909 +1945)
Dostál Karel (*1915 +1945)
Engelmann Pavelžid. nár.
Gerstmannová Pavla (*1887 +1942 Trawniki)žid. nár.
Goldschmied Emil (*1896 +1943 Osvětim)žid. nár.
Goldschmied Jiří (*1927 +1943 Osvětim)žid. nár.
Goldschmied René (*1930 +1943 Osvětim)žid. nár.
Grünbaum Adolf (*1907 +1943 Osvětim)žid. nár.
Grünhut Semi (*1870 +1943 Terezín)žid. nár.
Grünhutová Lidmila (*1870 +1943 Osvětim)žid. nár.
Hellerová Lili (*1919 +1943 Osvětim)žid. nár.
Hladík Kamil (*1904 +1945)
Hnilička Walter (*1924 +1944 Anglie)letec
Holeček Alois (… +1945)
Hönig Rudolf (*1879 +1942 Malý Trostinec)žid. nár.
Hönigová Marie (*1882 +1943 Osvětim)žid. nár. 
Huptych Jaroslav
Chvoj František 
Janeček Bedřich (*1911 +1944 Berlín)
Javůrek Josef (*1903 +1942)
Jelínek František (*1915 +1944 Zwickau)
Jilemnický Jindřich (*1898 +1941 Praha)
Jirůšek Jan (*1909 +1945 Drážďany)
Kašpar František (*1882)
Kašparovský František (*1884)
Klinger Gustav (*1871 +1944 Osvětim)žid. nár.
Klingerová Kamila (*1876 +1944 Osvětim)žid. nár.
Kraj Alois (*1896 +1942 Mathausen)
Kraus Antonín (*1895 +1943 Osvětim)žid. nár. 
Kraus Karel (*1891 +1942 Trawniki)žid. nár.
Kraus Rudolf (*1887 +1943 Osvětim)žid. nár.
Krausová Eleonora (*1900 +1943 Osvětim)žid. nár.
Krausová Marta (*1925 +1943 Osvětim)žid. nár.
Krausová Olga (*1889 +1943 Osvětim)žid. nár.
Krucký Jaroslav (*1900 +1945)
Lambert Karel (… +1945 Praha)
Mašek Miroslav (*1922 +1945 Čelákovice)
Mráz Josef
Okleštěk Josef
Pajgr Karel (*1897 +1942 Berlín)
Pařízková Jana (*1902 +1945 Drážďany)
Psota František
Pýcha Josef (*1881 +1943)
Rabyška Oldřich (*1900 +1943 Osvětim)
Reiner Josef (*1902 +1944 Osvětim)žid. nár.
Rzounek Josef (… +1941 Čelákovice)
Siblík Vladimír (*1900 +1945 Flossenburk)
Šeps Ladislav (*1915 +1945 Drážďany)
Šliková Božena (*1908 +1945 Neratovice)
Špalek Josef  (*1862)
Špalek Josef  (*1896 +1942)
Tuschl Josef  (*1907 +1944 Brandenburg-Görden)
Urban Antonín (*1888 +1943 Berlín)
Vašátko Alois (*1908 +1942 Anglie)letec
Wimmerová Katharina (*1864 +1943 Terezín)žid. nár.

*Mimo obětí z Čelákovic a Sedlčánek je v seznamu uvedeno i několik jmen osob, které byly v Čelákovicích pouze zaměstnány (bytem z jiných obcí) a jsou připomenuty na pamětních deskách na dnešních Kovohutích a u TOSu.


Prameny a literatura:Archiv MM v Čelákovicích
Archiv Židovského muzea v Praze
J. Mokrý, Sedlčánky I, strojopis. Sedlčánky 1976 - 1999
Kronika města Čelákovic II.
Sborník „100 let Městského muzea v Čelákovicích“. Čelákovice 2004
Státní okresní archiv Praha-východ, fond Čelákovice
Terezínská pamětní kniha 1, 2. Praha 1995 
Vytvořeno 16.4.2014 16:37:51 | přečteno 2168x | Jiří Třísko
load