Příběh meče – část druhá

Obr č 1 Detail výzdoby
Očištění 

Záchrana vzácného železného meče postoupila do další fáze - nastalo jeho očištění. Je nabíledni, že se nejedná o pouhé opláchnutí vodou pod kohoutkem v umyvadle a otření čepele. Očištění probíhá v laboratoři Archeologického ústavu v Praze a je to složitá činnost, při níž nejde zdaleka jen o vyčištění daného předmětu, ale také o jeho podrobné prozkoumání. Jinak řečeno, konzervátor meč nejen „zachrání“ pro další časy, ale poskytne o něm též zcela zásadní informace, základní kamínky do mozaiky obrazu příběhu čištěného předmětu.

Jelikož jde o dlouhý a komplikovaný proces, neobejdeme se bez několika odborných výrazů, snad ale text zůstane pro čtenáře srozumitelný.  Na začátku je oplach v destilované vodě, sušení v sušící komoře a uložení meče do neprodyšně uzavřeného lůžka z polyethylenové pěny s protikorozním papírem a indikátorem vlhkosti. Po odstranění nečistot pomocí ethanolu a bavlněných tampónů přichází na řadu odebrání vzorků z organických zbytků, které se na meči v průběhu staletí zachovaly. Čepel je poté očištěna mechanicky mikrootryskem, jílec skalpelem pod mikroskopem. Zbývající korozní produkty přilnuté k tauzii (technika vykládání kovu vtepáním drátku či plošky jinobarevného kovu) jsou odstraněny též pod mikroskopem pomocí gumových bitů. Z  tauzie jsou vzaty vzorky, které jsou následně podrobeny důkladné prvkové analýze pro přesnou identifikaci materiálů a technologií užitých k tvorbě této výzdoby. Stejnou analýzou projdou i krůpěje roztaveného kovu zjištěné na hlavici meče…

Takto očištěná zbraň je dokumentována a připravena pro odstranění solí (tzv. desalinaci), které na ní stále ještě mohou být přítomny. Ochrana organických materiálů a plátované výzdoby je při tom zajištěna silnou vrstvou 50% roztoku akrylové pryskyřice v acetonu. Následuje samotné odsolení meče, jeho opláchnutí a po odstranění ochranného laku sušení v sušící komoře. Na závěr se na konzervovaný předmět nanese akrylová pryskyřice, mikrokrystalický vosk a provede se jeho konečná fotodokumentace.

Meč je konečně očištěn a ošetřen a nyní přichází na řadu… o tom až ve třetím pokračování „Příběhu meče“.

Jan Hergesell, Městské muzeum v Čelákovicích, ve spolupráci s Jiřím Hoškem z Archeologického ústavu AV ČR v Praze

ikona souboruEnglish translation

Příběh meče 2

Obr č 1 Detail výzdoby

Obr č 1 Detail výzdoby

 
Obr č 2 Čištění zbraně pod mikroskopem

Obr č 2 Čištění zbraně pod mikroskopem

 
Obr č 3 Jílec před a po očištění

Obr č 3 Jílec před a po očištění

 
Obr č 4 Detail jílce  hlavice

Obr č 4 Detail jílce hlavice

 
Obr č 5 Detail jílce  příčka

Obr č 5 Detail jílce příčka

 
 
Vytvořeno 22.2.2017 14:29:26 - aktualizováno 22.2.2017 20:06:15 | přečteno 1937x | CEL_snitily
load