Příběh meče - část první

Obr. č. 2 - částečně očištěná příčka meče

Dárek k Vánocům v roce 2016.

Městské muzeum v Čelákovicích dostalo v roce 2016 k Vánocům opravdu výjimečný dárek. Do sbírek muzea byl v polovině prosince předán železný meč, nalezený při zemních pracích. Po prohlídce zbraně jsme s kolegy začali konat vše potřebné pro záchranu nálezu. Předměty vyrobené ze železa totiž podléhají bez příslušné konzervace poměrně rychlé zkáze. Artefakt, který se nám dostal do rukou, byl navíc ve velmi dobrém stavu. Abychom zajistili okamžitou odbornou péči, byl meč hned druhý den po předání do muzea převezen do laboratoří Archeologického ústavu v Praze, kde se ho ujal tým odborníků. Zároveň jsme oslovili kolegy, kteří se zabývají meči v různých obdobích středověku. Jak kolega Ing. Hošek, Ph.D. z Archeologického ústavu v Praze, tak Mgr. Košta z Národního muzea potvrdili náš předpoklad. Do našich rukou se dostala výjimečná zbraň z raného středověku. O významu nálezu svědčí i fakt, že meč nebyl vyroben v Čechách.

O dalším postupu s konzervací, práci na publikování v odborné literatuře a přípravou na vystavení unikátního artefaktu v Městském muzeu v Čelákovicích budeme informovat prostřednictvím našeho webu a tohoto, dnes započatého seriálu s názvem „Příběh meče“.

Pokusíme se vám společně s kolegy za pomoci všech dostupných vědeckých metod postupně odhalovat všechna tajemství, skrývající se v tomto unikátním nálezu.

Pavel Snítilý, archeolog Městského muzea v Čelákovicích

Za kolektiv Městského muzea děkuji všem našim kolegům z Archeologického ústavu v Praze a z Národního muzea za operativní zajištění okamžité konzervace nalezeného artefaktu a za přijetí nabídky na spolupráci při publikování ojedinělého nálezu.

Použité prameny:

Obr. č. 1 - Fotoarchiv Městského muzea v Čelákovicích

Obr. č. 2 - Restaurátorské laboratoře Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i.

Obr. č. 3 - Petersen, J.: De norske vikingesverd. En typologisk-kronologisk studie over vikingetidens vaaben. Kristiania 1919, fig. 114)

Obr. č. 4 - Kirpičnikov, A. N.: Drevnerusskoje oružije 1: Meči i sabli IX – XIII. vv. (Archeologija SSSR E1 – 36). Moskva – Leningrad 1966, rys. 4:2)   


ikona souboruEnglish translationPříběh meče

Obr. č. 1 - nálezový stav

Obr. č. 1 - nálezový stav

 
Obr. č. 2 - částečně očištěná příčka meče

Obr. č. 2 - částečně očištěná příčka meče

 
Obr. č. 3 - raně středověký meč s obdobnou výzdobou z Norska

Obr. č. 3 - raně středověký meč s obdobnou výzdobou z Norska

 
Obr. č. 4 - raně středověký meč s obdobnou výzdobou z Ukrajiny

Obr. č. 4 - raně středověký meč s obdobnou výzdobou z Ukrajiny

 
 
Vytvořeno 12.1.2017 22:46:20 - aktualizováno 27.10.2020 22:54:16 | přečteno 4403x | CEL_snitily
load