Rentgenové snímky kovových artefaktů

Rentgenový snímek zámku

Při zpracovávání materiálu získaného při archeologických výzkumech je možné využívat některé zobrazovací metody, které jsou obecně spojovány spíše se zdravotnictvím (magnetická rezonance, počítačová tomografie, rentgen).

U železných artefaktů nalézaných na středověkých, novověkých, ale i na některých pravěkých lokalitách, je vhodné pořídit rentgenové snímky. Důležité je to například před konzervací silně zkorodovaných předmětů. Rentgen odhalí stupeň zachování artefaktů a je možné správně zvolit vhodnou metodu konzervace. U složitějších artefaktů, kde je předpokládán vnitřní mechanismus (zámky, hodiny apod.), odhalí rentgenový snímek jednotlivé součástky bez nutnosti použít invazivní metody. Předejde se tím tak možnému poškození historického artefaktu.

Rentgenový snímek visacího zámku, nalezeného při provádění archeologického výzkumu Městského muzea v Čelákovicích na zámku v Jirnech (okr. Praha – východ) byl pořízen zdarma v rámci prezentace současných možností snímkování artefaktů. Za zhotovení rentgenového snímku a zajímavou přednášku patří naše poděkování pracovníkům firmy Testima spol. s r. o.


Jitka Růžičková, Mgr. Pavel Snítilý 

Rentgen zámku

Zámek po konzervaci

Zámek po konzervaci

 
Trojrozměrný snímek vnitřního mechanismu

Trojrozměrný snímek vnitřního mechanismu

 
Rentgenový snímek zámku

Rentgenový snímek zámku

 
 
Vytvořeno 4.6.2014 11:49:43 - aktualizováno 4.6.2014 12:14:49 | přečteno 1933x | muzeumcel
load