Rozhovor se Zdeňkem Maninou, autorem výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Do 14. 9. 2014 můžete navštívit výstavu sochaře, malíře a kreslíře Zdeňka Maniny. Rádi bychom vám na našich internetových stránkách tohoto velmi osobitého umělce představili. V uměleckohistorických kruzích je však dnes poměrně diskutovaná otázka, jak přiblížit současné umění široké veřejnosti tak, aby neobsahovalo často vyřčená a nic neříkající klišé. Rozhodli jsme se proto položit několik otázek přímo panu Maninovi, protože není nikdo jiný, kdo dokáže lépe přiblížit své dílo, než samotný autor.

 

Po studiích na kladenském gymnáziu jste úspěšně složil zkoušky do ateliéru keramiky a porcelánu na pražské VŠUP. Vaším snem však prý bylo studium medicíny. Jak se ze snu stát se doktorem stal sen stát se umělcem? 

Nevím, do jaké míry bylo mým snem se stát lékařem. Táta studoval medicínu, chtěl jsem dělat to co on, o ničem jiném jsem neuvažoval. Je to, tuším, vlastní mnoha chlapečkům. Pamatuji si, že jsem chtěl objevit lék proti rakovině. Potřeba stát se výtvarníkem přišla naráz, byla silná a to jsem vůbec netušil, co ta profese obnáší. Tak, jakým způsobem modeluji, je pro mě důležitá anatomie, pochopení mechanizmu pohybu, tam se spojují obě povolání.

Na kladenské gymnázium jste se po letech vrátil. Nyní tam působíte jako pedagog. Znají studenti Vaši tvorbu? Víte, jak ji vnímají?

Všude, kde jsem učil, studenti znali moji práci. Je důležité s nimi o umění mluvit, aby pochopili proces a uvědomili si, že se jedná o cílevědomou práci. Snažím se je seznámit s vývojem od kresby přes skicu k hotové soše. Mluvím otevřeně a věcně, aby si uvědomili, že to je cílevědomá práce a z velkého procenta řemeslo s přidanou hodnotou. Jak moji práci vnímají? Tuším, že pozitivně, chodí na moje výstavy i na vernisáže.

Krátce se vrátíme k vašemu dětství. Do šesti let jste vyrůstal v Terezíně. Inspirovalo Vás toto místo ve Vaší tvorbě?

Dětství v Terezíně bylo z pohledu malého Terezíňáka normální. Výjimečnost jsem poznal po přestěhování do Kladna, kde jsem novým kamarádům vykládal o svých dobrodružstvích v Malé pevnosti, ve Velké pevnosti, na Šancích. V té době jsem to spojil pod jeden termín - v koncentráku. Tím jsem si dobyl velmi významného respektu, a to i u starších hochů. Inspirace tím prostředím byla v mé práci nevědomá a nechtěná, ale asi trvalo dlouho, než jsem se s tím naučil pracovat.

Ve Vašich dílech se setkáváme zejména s mužskými figurami. V jednom z textů, který přibližuje Vaši tvorbu, jsem se dočetla, že kompozice s muži je pro Vás vyjádřením sounáležitosti, zatímco stejná instalace s ženskými postavami má spíše sexuální podtext. Stále zastáváte stejný názor? 

Je to těžká otázka. Tehdy jsem o tom byl přesvědčen. Teď domodelovávám další ženskou figuru a ten argument mě vůbec netrápí. Myslím, že hlavní byly technické důvody a taky to, že jsem řešil osobní témata.

K samotné realizaci Vašich soch. Můžete popsat, jak se z nápadu stane dílo?

Těžce a radostně. Nápad musí být prověřený. Dlouho ho nosím v hlavě, pak ho začnu studovat, ověřovat v kresbě a dělat tvarové skici v materiálu. V průběhu toho neustále probíhá korektura, zpětně kontroluji každý krok. Nakonec začnu modelovat ve finální velikosti. Během práce o ni nesmím ztratit zájem. Socha musí mít pořád ten náboj jako na začátku. Někdy trvá vytvoření sochy od nápadu k realizaci roky. 

Socha, kterou jste zvolil na plakát k čelákovické výstavě, se jmenuje Čenda plave čubičku. Čenda je Váš syn. V katalogu, který vyšel k Vaší velké retrospektivní výstavě v roce 2011, je věnován poměrně velký prostor právě dílům, ať už to jsou sochy nebo malby, kde je ústředním motivem právě Váš syn. Tyto práce vedle Vašich dalších děl působí na diváka, zdá se mi, citlivěji. Čím myslíte, že to je?

Začal jsem modelovat a malovat Čendu, protože jsem chtěl zachytit okamžik. Některé situace s dětmi zažíváte teď a pak už nikdy. Můj kamarád řekl: My máme z dětství fotky a Čenda má sochy. Proč to působí citlivěji, asi proto, že neztvárňuji svoje běsy, ale jeho cestu.  

Šest otázek určitě nestačí k tomu, abychom postihli celou tvorbu Zdeňka Maniny. Na předchozích řádcích jste se mohli dočíst, jak svá díla vnímá jejich autor, co ho inspiruje, jak pracuje. K umění ale neodmyslitelně patří i divák. Důležitá je interakce mezi pozorovatelem a uměleckým dílem. Pro umění je důležité poslání, které do díla vloží autor, ale také to, jak působí na diváka. Je to vždy stejné? Přijďte to zjistit na výstavu Zdeněk MANINA: Vzduchoplavci a plavci, kterou můžete navštívit až do 14. 9. 2014 ve Výstavní síni Městského muzea.

Děkuji Vám za milé povídání.

Mgr.Tereza Zborníková

článek byl otištěn v 7. čísle Zpravodaje města Čelákovic

Vernisáž Zdeněk Manina 28. 6. 2014

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

Z vernisáže výstavy Vzduchoplavci a plavci

 
 
Vytvořeno 8.9.2014 14:05:38 - aktualizováno 8.9.2014 14:13:27 | přečteno 1672x | CEL_zbornikova
load