Svémyslice pod zemí

titul

Od dubna do června 2014 byl pracovníky Městského muzea v Čelákovicích realizován záchranný archeologický výzkum v prostoru plánované komunikace pro další část nové obytné zóny na lokalitě „Na Svobodě“ ve Svémyslicích, okr. Praha - východ.

Letošní archeologický výzkum mohl navázat na plošný odkryv, provedený v souvislosti s budováním komunikací, inženýrských sítí a jednotlivých rodinných domů v bezprostředním sousedství sledovaného prostoru. Tato rozsáhlá akce v poloze „Na Svobodě“ byla zahájena pracovníky archeologického oddělení Městského muzea v Čelákovicích v roce 2004. Sledovaný prostor byl intenzivně osídlen na konci halštatského období doby železné (HaD – LtA). Na zkoumané ploše byly zdokumentovány zejména pozůstatky po stavbách sloužících k obývání a skladování. Z lokality pochází velké množství předmětů souvisejících s běžným životem tehdejších obyvatel, a to včetně kovových i skleněných ozdob, železných nožů a nástrojů z různých materiálů. Podstatná část archeologického výzkumu byla dokončena v roce 2006. Další archeologické aktivity byly na lokalitě prováděny v souvislosti s individuální výstavbou rodinných domů. Do konce roku 2013 bylo zdokumentováno přes 500 objektů převážně z konce halštatského období.

V roce 2014 skryla stavební technika necelých 1000 m2 pro plánovanou komunikaci. Při archeologickém dohledu bylo v terénu rozpoznáno 39 objektů různé velikosti. V rozsahu plánované komunikace byl po dohodě s investorem proveden plošný archeologický odkryv nalezených památek, jejich fotografická a kresebná dokumentace a geodetické zaměření.  Souběžně s probíhající prací v terénu bylo prováděno základní laboratorní zpracování nalezených artefaktů. Stejně jako na jiných pravěkých sídlištích se na ploše výzkumu podařilo odkrýt pozůstatky po činnostech souvisejících zejména s obýváním, výrobou a skladováním potravy, případně s dalšími běžnými aktivitami našich předků. Tomu odpovídá i skladba nalezených artefaktů. Nejčastěji se ve výplni archeologických objektů vyskytovaly zlomky keramických nádob. Nalezeny byly také kostěné nástroje a železný nožík.

Pavel Snítilý

Svémyslice 2014

titul

titul

 
objekt číslo 1 po začištění povrchu

objekt číslo 1 po začištění povrchu

 
preparace objektu číslo 1

preparace objektu číslo 1

 
řez objektem číslo 1

řez objektem číslo 1

 
kompletně vypreparovaný objekt číslo 1

kompletně vypreparovaný objekt číslo 1

 
objekt číslo 2 před zahájením preparace

objekt číslo 2 před zahájením preparace

 
jedna ze sloupových jam, negativů po dřevěných sloupech nadzemních staveb

jedna ze sloupových jam, negativů po dřevěných sloupech nadzemních staveb

 
odkrývání objektu číslo 13 a 14

odkrývání objektu číslo 13 a 14

 
profil objektu číslo 14

profil objektu číslo 14

 
kresebná dokumentace profilu objektu číslo 14

kresebná dokumentace profilu objektu číslo 14

 
popel a vypálená hlína dokládají využití ohně pro přípravu pokrmů nebo výrobu artefak

popel a vypálená hlína dokládají využití ohně pro přípravu pokrmů nebo výrobu artefak

 
příprava objektu číslo 18 pro fotodokumentaci

příprava objektu číslo 18 pro fotodokumentaci

 
částečně vypreparovaná sídlištní jáma

částečně vypreparovaná sídlištní jáma

 
dokumentace archeologických situací

dokumentace archeologických situací

 
vypreparovaná dvojice jam

vypreparovaná dvojice jam

 
vypreparovaná zásobní jáma a relikt nadzemní konstrukce

vypreparovaná zásobní jáma a relikt nadzemní konstrukce

 
překrývající se objekty -  jáma a příkop před preparací

překrývající se objekty - jáma a příkop před preparací

 
práce v terénu

práce v terénu

 
objekt číslo 25, největší, přibližně 7 x 8 m velká jáma byla při preparaci rozdělena na sektory

objekt číslo 25, největší, přibližně 7 x 8 m velká jáma byla při preparaci rozdělena na sektory

 
kompletně odkrytý objekt číslo 25

kompletně odkrytý objekt číslo 25

 
fragmenty železného nožíku nalezené ve výplni zásobní jámy

fragmenty železného nožíku nalezené ve výplni zásobní jámy

 
skrytá plocha pro budoucí komunikaci s vypreparovanými objekty

skrytá plocha pro budoucí komunikaci s vypreparovanými objekty

 
zoomorfní plastová hračka nalezená při skrývce :-)

zoomorfní plastová hračka nalezená při skrývce :-)

 
 
Vytvořeno 2.7.2014 10:23:37 | přečteno 3518x | CEL_snitily
load