Tři čtvrtě století od konce druhé světové války

Titulka

V květnových dnech roku 2020 si připomínáme 75. výročí od skončení druhé světové války. V následující galerii Vám přinášíme kolekci několika vybraných fotografií ze Sbírky Městského muzea v Čelákovicích, které se týkají této vzrušené doby. V polovině května 2020 v čelákovickém infocentru zpřístupníme minivýstavu Střední Evropa mezi válkou a mírem, která si klade za cíl přiblížit společenskou atmosféru třech středoevropských měst na prahu míru. Muzea v Čelákovicích, Levicích a Tatabányi se domluvila, že zlomové události stále živé historie důstojně připomene spojením mikrohistorie a velkých dějin. Budeme Vás včas informovat. 

 


Tři čtvrtě století od konce druhé světové války

Titulka

Titulka

Pomník padlým na čelákovickém náměstí 5. května dne 7. 5. 2020.
 
1

1

Fotografie pořízená z oken patrového domu zachycující odjezd německých vojáků Masarykovou ulicí v Čelákovicích v květnu 1945. V čele zachycen kolopás Sd.kfz. 10 vedený jako dělostřelecký tahač a má připřaženou houfnici sFH 18/150 mm. Přes ulici budova spořitelny. U vývěsních štítů je patrné přemalování německých nápisů. Prodejna obuvi a prodejna RUPA. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
2

2

Provolání Komunistické strany Československa k občanům osvobozeného Československa. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
3

3

Mapa Protektorátu Čechy a Morava. Červeně jsou vyznačeny Čelákovice. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
4

4

Reakce občanů na zánik „tisícileté říše“ byla různá. Zde posměšné úmrtní oznámení. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
5

5

Tvář osvoboditele, příslušníka Rudé armády, v Čelákovicích. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
6

6

Tvář osvoboditele, příslušníka Rudé armády, v Čelákovicích. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
7

7

Tvář osvoboditele, příslušníka Rudé armády, v Čelákovicích. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
8

8

Příslušníci Rudé armády na dnešní Masarykově ulici. V pozadí budova spořitelny. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
9

9

Povšimněte si výzdoby oken v pozadí za fotografovanou osobou. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
10

10

Uvítání tankisty, příslušníka Rudé armády, na náměstí v Čelákovicích. V pozadí hotel Filip (dnes prodejna Albert). Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
11

11

Konec války je spojen s příjezdem tzv. národních hostů. Šlo o uprchlíky před frontou. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
12

12

Zatarasení tratě za železničním mostem, ke kterému došlo v době květnového povstání v Čelákovicích dne 7. května. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
13

13

Pochodový útvar německých zajatců před severní zdí továrny Stabenov 9. května 1945. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
14

14

Zabavená německá výzbroj (těžká polní houfnice ráže 15 mm, model 18) na fotbalovém hřišti u továrny J. Volman. Bílé čárky na kanónu znamenají počet zasažených sovětských tanků T 34. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
15

15

Ženy z Čelákovic připravují materiální pomoc Praze. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
16

16

Odjezd materiální pomoci. Již dne 11. května 1945 odjela dvě auta s materiální pomocí do Terezína. O čtyři dny později odjela na výzvu pražských nemocnic druhá výprava s obvazovým materiálem a přikrývkami. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
17

17

Opětovná instalace pomníku padlým z I. světové války dne 19. května 1945. Instalaci provedla firma ing. Karla Bíbra. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
18

18

Vrak Junkersu JU 52, který u Nehvizd zničili na konci války piloti z 368. stíhací skupiny. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
19

19

S koncem války se veřejnost dozvěděla o jejich hrůzách. O lidské schopnosti páchat zlo. Zde záběry z osvobozeného koncentračního tábora Mauthausen. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
20

20

S koncem války se veřejnost dozvěděla o jejich hrůzách. O lidské schopnosti páchat zlo. Zde záběry z osvobozeného koncentračního tábora Mauthausen. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
21

21

Vojáci Svobodovy armády a rudoarmějci v autě na křižovatce ul. Masarykova a U podjezdu (v pozadí spořitelna) v květnu 1945. Sbírka Městského muzea v Čelákovicích.
 
 
Vytvořeno 7.5.2020 16:46:13 | přečteno 869x | muzeumcel
load