Ukázky z muzejních sbírek 03

12

Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vám tímto představit některé sbírkové předměty vážící se k historii organizace TJ Sokol Čelákovice, jež jsou ukryté v depozitářích našeho muzea.

Spolek Tělocvičná jednota Sokol byl v Čelákovicích založen 2. října 1892, kdy se v hostinci U Nádraží (pozdější hotel Grado) sešla ustavující valná hromada za účasti 48 osob. Skládala se převážně z řad zdejší „čilé omladiny“ a několika starších zde usedlých bývalých „Sokolů“. Stanovy byly schválené 8. prosince 1892. Dne 8. ledna 1893 proběhla první řádná valná hromada, na které byl zvolen starostou Antonín Ferles a kde se definitivně přihlásilo 31 členů. Následně Čelákovičtí, jako 276. jednota sokolská, přiřazená k župě Středočeské, zahájili svou činnost. 

Po marném pokusu pronajmout si místní školní tělocvičnu se uchýlili do starého sálku v hostinci U Nádraží. Zakoupeno bylo nejnutnější nářadí, mj. hrazda, bradla, koza, kůň, a žíněnky. Později se Sokolové museli přesunout do domu č.p. 113 na náměstí, kde jim zdejší stavitel František Vítek upravil svou stodolu. Dlouhodobé přání mít svou vlastní tělocvičnu – Sokolovnu – se stalo skutečností v roce 1925. Budovu v rondokubistickém stylu postavila za přispění dobrovolníků firma Aloise Šťastného pod vedením architekta Václava Gaila. Kromě samotné tělovýchovy se zaměřením na veřejná vystoupení a soutěže jak uvnitř, tak vně organizace, se Sokolové zabývali také činností osvětovou. Založili knihovnu, pořádali besídky, přednášky, různé výlety a zájezdy, divadelní představení, koncerty a později také provozovali vlastní biograf.


Literatura:
BAIZA, Vlastimil, 1995. Z počátků TJ Sokol Čelákovice. Zpravodaj města Čelákovic 2,3/1995, Čelákovice.
ŽANTA, Rudolf, 1925. Památník Sokola Čelákovického, vydaný na upomínku na otevření vlastní tělocvičny. Čelákovice.Příspěvek připravil Petr Válek.


Popisky:

1. Sokolské cvičení mužů na hrazdě na Obecním dvoře, okolo r. 1915. (dnes vedle budovy manažerské školy), inv. č. H 40749; upraveno.

2. Skupina osmi pózujících sokolských mužů. Níže napsána jména (Ferles, Stuna, Čaboun, Valenta, Štěpánek, Kudrna, Kuděj, Činčera), 20. léta 20. století, inv. č. H 103112; upraveno.

3. Cvičení sokolských žen na dvoře Sokolovny, rok 1928. Ženský odbor sokola vznikl v dubnu roku 1899, inv. č. 40788.

4. Výbor 17 členů čelákovického Sokola v krojích, rok 1928, inv. č. 40704; upraveno.

5. Sokolské cvičení na návsi v Sedlčánkách, rok 1919, inv. č. H 40729; upraveno.

6. Stavba sokolovny, pohled na prostor staveniště s malými brigádníky. S vykopáním základů a sklepů se započalo koncem května 1925, inv. č. H 96676; upraveno.

7. Sokolovna byla slavnostně otevřena 28. října 1925, zde fotografie se členy správního a dozorčího výboru pro stavbu sokolovny po jejím otevření, inv. č. H 131102; upraveno.

8. Ukázka z vydaných stanov TJ Sokol Čelákovice, 1893; upraveno

9. Členský průkaz Československé obce sokolské, rok 1932. Foto přední a zadní strany, inv. č. 283.

10. Odznak ze IV. sokolského sletu, rok 1901, inv. č. H 82872; upraveno.

11. Odznak ze sokolského sletu v Čelákovicích, rok 1924. Župa Barákova (Josef Barák 1833-1883, redaktor, vydal časopis „Máj“) pod kterou Čelákovice patřily, byla založena v roce 1898, inv. č. H 6006; upraveno

12. Závěsný odznáček Sokola Čelákovice z roku 1938, kdy se Čelákovičtí účastnili X. všesokolského sletu, inv. č. H 110553; upraveno

13. Pamětní medaile na IX. Všesokolský slet v Praze s podobiznou Miroslava Tyrše (1832-1884), rok 1932, inv. č. H 110019; upraveno

14. Pamětní medaile na IX. Všesokolský slet v Praze s podobiznou Jindřicha Fügnera (1822-1865), rok 1932, inv. č. H 110020; upraveno


Ukázky z muzejních sbírek 03

1

1

Sokolské cvičení mužů na hrazdě na Obecním dvoře, okolo r. 1915. (dnes vedle budovy manažerské školy), inv. č. H 40749; upraveno.
 
2

2

Skupina osmi pózujících sokolských mužů. Níže napsána jména (Ferles, Stuna, Čaboun, Valenta, Štěpánek, Kudrna, Kuděj, Činčera), 20. léta 20. století, inv. č. H 103112; upraveno.
 
3

3

Cvičení sokolských žen na dvoře Sokolovny, rok 1928. Ženský odbor sokola vznikl v dubnu roku 1899, inv. č. 40788.
 
4

4

Výbor 17 členů čelákovického Sokola v krojích, rok 1928, inv. č. 40704; upraveno.
 
5

5

Sokolské cvičení na návsi v Sedlčánkách, rok 1919, inv. č. H 40729; upraveno.
 
6

6

Stavba sokolovny, pohled na prostor staveniště s malými brigádníky. S vykopáním základů a sklepů se započalo koncem května 1925, inv. č. H 96676; upraveno.
 
7

7

Sokolovna byla slavnostně otevřena 28. října 1925, zde fotografie se členy správního a dozorčího výboru pro stavbu sokolovny po jejím otevření, inv. č. H 131102; upraveno.
 
8

8

Ukázka z vydaných stanov TJ Sokol Čelákovice, 1893; upraveno
 
9

9

Členský průkaz Československé obce sokolské, rok 1932. Foto přední a zadní strany, inv. č. 283.
 
10

10

Odznak ze IV. sokolského sletu, rok 1901, inv. č. H 82872; upraveno.
 
11

11

Odznak ze sokolského sletu v Čelákovicích, rok 1924. Župa Barákova (Josef Barák 1833-1883, redaktor, vydal časopis „Máj“) pod kterou Čelákovice patřily, byla založena v roce 1898, inv. č. H 6006; upraveno
 
12

12

Závěsný odznáček Sokola Čelákovice z roku 1938, kdy se Čelákovičtí účastnili X. všesokolského sletu, inv. č. H 110553; upraveno
 
13

13

Pamětní medaile na IX. Všesokolský slet v Praze s podobiznou Miroslava Tyrše (1832-1884), rok 1932, inv. č. H 110019; upraveno
 
14

14

Pamětní medaile na IX. Všesokolský slet v Praze s podobiznou Jindřicha Fügnera (1822-1865), rok 1932, inv. č. H 110020; upraveno
 
 
Vytvořeno 16.4.2020 15:51:21 - aktualizováno 17.4.2020 10:59:43 | přečteno 935x | muzeumcel
load