Ukázky z muzejních sbírek 05

H 45929

Sv. Jan Evangelista

Inventární číslo: H 45929

Provenience: neznámá

Datace: třetí čtvrtina 18. století

Materiál: olej na plátně

Rozměry: 88,5 x 77,5 cm


Umělecky velmi hodnotným dílem ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích je olejomalba představující Kristova nemilejšího učedníka sv. Jana Evangelistu.

Polopostava světce vyobrazeného z profilu je oděna do modrého roucha, které je překryto bohatě zřaseným pláštěm červené barvy. Janův mladý obličej je lemován světlými lehce zvlněnými vlasy. Pravou rukou apoštol žehná kalichu s výrazným, plasticky vyobrazeným, zdobným ořechem, nad nímž se vlní drobný had. Kalich s hadem, symbol jedu, patří mezi atributy sv. Jana Evangelisty. Váže se k legendě, podle níž měl Jan z vůle kněze chrámu bohyně Diany vypít kalich vína s jedem. Před tím však udělal gestem své ruky nad kalichem znamení kříže a jed mu neublížil.

Jan je autorem čtvrté knihy evangelií a dle tradice i knihy Zjevení Janovo. Byl Kristu nablízku při všech významných událostech. Při Poslední večeři je zobrazován vedle Krista.  Jeho hlava často spočívá na spasitelových prsou. Scéna Krista s Janem na prsou se později stal samostatným devočním námětem. Jan doprovázel Krista do zahrady Getsemane i při jeho cestě na Golgotu. Spasitel Janovi těsně před svou smrtí svěřil svou matku. Později stojí mezi apoštoly při smrti Panny Marie, účastní se jejího pohřbu a je svědkem jejího Nanebevzetí.

Vzhledem k chybějícím původním záznamům k tomuto sbírkovému předmětu, které by nám napomohly dílo lépe uchopit a zasadit jej do kontextu, jsme nuceni přistoupit pouze k obecné interpretaci tohoto bezpochyby velmi hodnotného uměleckého díla.

Pozn.: Obraz byl restaurován Pavlem Rybkou v září roku 2014 ku příležitosti výstavy Zvedám své oči k Tobě. Církevní umění ze sbírek muzea (27.9. - 16. 11. 2014).

Tereza Kučerová


Ukázky z muzejních sbírek 05

H 45929

H 45929

Sv. Jan Evangelista
 
 
Vytvořeno 11.5.2020 9:46:24 | přečteno 372x | muzeumcel
load