Ukázky z muzejních sbírek 06

nález z Přerova na Labem

Laténský amulet – takzvané Taranisovo kolo (inv. č. A 215669)

V září roku 2019 byl v rámci dlouhodobého sledování lokality nedaleko Přerova nad Labem spolupracovníkem muzea nalezen zlomek artefaktu vyrobeného z neželezného kovu. Již sám nálezce označil předmět za část laténského amuletu, takzvaného Taranisova kola. Po bližším ohledání jsme jeho určení potvrdili. V hloubce přibližně 8 cm na zoraném poli se za pomoci detektoru kovů podařilo nalézt přibližně polovinu bronzového kolečka s naznačenými loukotěmi a paprsky.


Podobné artefakty nalézáme již v době bronzové a byly poměrně oblíbené také v době železné. Používaly se jako nášivky nebo závěsky, jakési amulety. Tvarem mohly vyjadřovat symbol slunce, v době železné snad kolo nebeského vozu keltského boha Taranise. Téměř identický artefakt se podařilo nalézt například i na známém oppidu ve Stradonicích. Náš nález rámcově datujeme do druhého století před Kristem. 

Svému nositeli mělo bronzové kolečko pravděpodobně zajišťovat ochranu a přízeň bohů, nebo přírodních či nadpřirozených sil, kterým lidé před více než dvěma tisíci lety věřili. Většinou šlo o drobný předmět a nebylo tedy výjimečné, že ho jeho majitel mohl ztratit při práci na poli, lovu nebo jiných běžných činnostech.

Pavel Snítilý

Ukázky z muzejních sbírek 06

nález z Přerova na Labem

nález z Přerova na Labem

Několik okamžiků po nálezu... Foto od nálezce.
 
kolečko Stradonice

kolečko Stradonice

(Stradonice, Pravěké dějiny Čech, Praha 1978, tab. 206, upraveno.)
 
 
Vytvořeno 22.5.2020 14:10:50 - aktualizováno 22.5.2020 21:53:30 | přečteno 1231x | muzeumcel
load