Ukázky z muzejních sbírek 08

1  A 3086, H 6640

UKRYTO V DEPOZITÁŘÍCH MUZEA

Vážení návštěvníci,

rádi bychom Vám představili zajímavé předměty z numismatické sbírky Městského muzea v Čelákovicích.


Numismatická sbírka Městského muzea v Čelákovicích obsahuje na dva tisíce mincí a více než 500 bankovek. Na úvod je třeba uvést, že ta zásadní, i když ne nejpočetnější část, je vystavena v našem muzeu ve stálé expozici. Vezmeme-li to chronologicky, návštěvník může ve vitrínách spatřit několik antických mincí z 1. – 6. století, pocházejících z našeho regionu. Dále mince středověké, počínaje denáry, přes slavný poklad brakteátů z Nehvizdek ke grošům, a konče novověkými tolary a krejcary.

Mincovní sbírka ukrytá v depozitáři pak skýtá hlavně mince novodobé, převážně z 19. a 20. století, menší část z 18. století, a velmi málo mincí ze 17. století a starší, přičemž ty už bývají v horším stavu. Přesto rozhodně některé z nich stojí za ukázku. Ačkoli muzeum je muzeem vlastivědným a regionálně zaměřeným, najdou se zde i kousky v pravdě nadregionálního charakteru. Z Ruska, Číny, Turecka, Egypta, ale i Mexika, Kanady, nebo USA. Sbírka bankovek zahrnuje z větší části Československo od jeho vzniku v roce 1918, je zde zastoupeno ale i minulé období Rakousko – Uherské, i státy jako Německo, Rusko, nebo Itálie. Pod její pokličku se však podíváme jindy, nynější prezentovaná část sbírky je pouze mincovní.


Literatura:

JANČO, Milan, 2000. Nálezy římských a byzantských mincí v zbierke mestskeho múzea v Čelákoviciach. Archeologie ve středních Čechách 4, s. 227-250.

JÍZDNÝ, Miroslav, 1992. Katalog mincí Československa. Hradec Králové.

SCHNEIDER, Petr, 2014. Ein Beitrag zur Oberlausitzer Münzgeschichte im

13. Jahrhundert. Forschungen in Lauriacum, Band 15, s. 167-175.
SKALSKÝ, Gustav, 1932. Nález Čelákovský. Studie o Českých a Moravských brakteátech II, s. 52-62.


Vysvětlivky:
Zachovalost: Více méně subjektivní ohodnocení stavu mince, 1 nejlepší, 5 nejhorší stav. Hodnotí se zvlášť avers a revers.

Příspěvek připravil Petr Válek


Seznam mincí v galerii s podrobnostmi

Mince z prvních dvou ukázek nejsou z depozitářů, ale jsou k vidění ve stálé expozici. Ilustrují rozmanitost a kouzlo numismatické sbírky a snad i trochu mají přilákat čtenáře k návštěvě našeho muzea.

Antické mince jsou jedním z mála originálních pramenů použitelných k rekonstrukci podob římských císařů (dalšími jsou třeba už jen sochy nebo reliéfy). Na této minci tak můžeme spatřit portrét císaře Trajána, za jehož vlády dosáhla Římská říše největšího územního rozmachu ve svých dějinách.

1. A 3086

Stříbrný denár císaře Trajána (98-117)

Avers: IMP TRAIANO AVG GER DAC PM TR P
Hlava s vavřínovým věncem vpravo, paludamentum (vojenský plášť) přehozené přes levé rameno

Revers: COS V PP SPQR OPTIMO PRINC

Aequitas (spravedlnost) stojící vlevo, držící váhy a roh hojnosti
Mincovna: Řím
Rozměry: 17 x 17 x 2 mm

H 6640. Stříbrná mince – brakteát (z. latiny bractea – plíšek) obíhala v našich zemích ve 13. století. Tenkost kovu umožňovala razit i více mincí najednou a znesnadňovala tak i případné padělání. Obrazovým námětem byl nejčastěji sedící panovník se svými odznaky, případně různé heraldické figury. Tento motiv – braniborský helm s klenotem a ptačími pery – byste však v českých mincovních katalozích hledali marně.  Jedná se o minci z hromadného nálezu z Nehvizdek, který byl předán muzeu v roce 1927, a následně zkoumán tehdejším docentem numismatiky a později ředitelem Národního muzea Gustavem Skalským. Ten konstatoval jeho příslušnost do oblasti Horní Lužice, a z tamějších mincoven především do Žitavy (Skalský 1932, s. 57), nověji přisoudil původ z mincovny ve Zhořelci Petr Schneider (Scheneider 2014, s. 171). Spolu s dalšími, v českém prostředí unikátními motivy na ražbách, jsou nehvizdské brakteáty velkým obohacením sbírek městského muzea.

2. H 15908
Stát: České království

Panovník: Jan Lucemburský (1311-1346)

Rok ražby: 14. stol. (1327-1340)

Hodnota: 1 groš pražský

Kov: Ag

Rotace: coin alignment

Avers: koruna ve vnitřním perlovci;

+ IOHANNES : PRIMVS

+ DEI : GRATIA (trojlístek) REX BOEMIE

Revers: "robustní lev" (typ II.) v perlovci;

* + * GROSSI (lilie) PRAGENSES

Zachovalost: 2-/2-

Rozměry: d. 27,9 mm

3. Inv. č. H 14815

Stát: Habsburská monarchie

Panovník: Ferdinand II.

Rok ražby: 1624

Hodnota: 3 krejcar

Kov: Ag

Avers: poprsí panovníka ve vnitřním perlovci;

FERDI. II D.G.R. (3) I.S.A.G.H.B.REX

Revers: spojené znaky tří aliančních států v perlovci;

ARCH. AVS DVX.BVR.STYR. 1624

Mincovna: Graz (Rakousko)

Zachovalost: 3/3
Rozměry: d. 21,91 mm

4. H 14760
Mince Leopolda I. (s typicky habsburským vystouplým spodním rtem) patří k nejčastějším ze 17. století ve sbírce. Je to dané zejména jeho dlouhou dobou vlády (1657-1705), ve které ho předčil pouze František Josef I.

Stát: Habsburská monarchie

Panovník: Leopold I.

Rok ražby: 1663

Hodnota: XV krejcar

Kov: Ag

Avers: poprsí panovníka s přesahem vnitřního perlovce;

LEOPOLDVS D.G.R.I.S. (XV) .A.G.H.B.REX

Revers: rakouský dvouhlavý orel se spojenými znaky rakousko-uherských zemí;

ARCHID.AVS.T. DVX. B.CO.TVR. 1663

Mincovna: Vídeň

Značka: CA

Mincmistr: Andrea Cetto (1660-1666)

Zachovalost: 2/2
Rozměry: 27,82 mm

5. H 14858

Stát: Rakousko – Uhersko

Panovník: František Josef I.

Rok ražby: 1869

Hodnota: 10 krejcar

Kov: Ag

Avers: poprsí panovníka;

FRANC.IOS. I. D.G. AVSTRIAE IMPERATOR

Revers: rakouský dvouhlavý orel s nominálem 10;

HVNGAR. BOHEM. GAL. LOD. ILL. REX.AA 1869

Zachovalost: 3/3
Rozměry: d. 18,04 mm

6. H 15006

První československou mincí raženou v roce 1921 byl právě tento 20 haléř.

Stát: Československo

Prezident: T.G. Masaryk

Rok ražby: 1921

Hodnota: 20 haléř

Kov: Cu/Ni

Avers: Český lev se znakem Slovenska;

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ 1921

Revers: nominál 20, snop obilí, srp, výhonek lípy, sign. autora O. Španiel

Autor: Otakar Španiel

Zachovalost: 2/2-

Rozměry: d. 20,04 mm

7. H 15051
Poměrně vzácná mince zobrazující posledního ruského cara Mikuláše II.

Stát: Ruské impérium

Panovník: Mikuláš II.

Rok ražby: 1897

Hodnota: 1 rubl

Kov: Ag

Avers: portrét panovníka zleva v poloperlovci;

Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС

Revers: dvouhlavý orel se znakem sv. Jiří (znak Ruského impéria);

РУБЛЬ 1897 Г.

Mincovna: Brusel

Značka: 2 hvězdy

Zachovalost: 2/2

Rozměry: d. 33,70 mm

8. H 15340

Také poměrně vzácná ražba z období tzv. První francouzské republiky, která existovala v letech 1792–1804.
Stát: Francie

Rok ražby: 1793

Hodnota: 6 livres

Kov: Ag

Avers: postava anděla s ústavou, kohout;

REGNE DE LA LOI., CONSTITUTION, Dupré, 1793.

Revers: nominál ve věnci: SIX LIVRES, A;

REPUBLIQUE FRANÇOISE, (lyra), L'AN II, (leopard)

LIBERTE. EGALITE.

Mincovna: Paříž

Značka: A

Mincmistr: Augustin Dupré, Francois Bernier

Zachovalost: 3/3

Rozměry: d. 38,05 mm

9. H 15572

Stát: Mexiko

Prezident: Abelardo L. Rodríguez

Rok ražby: 1933

Hodnota: 1 centavo

Kov: Bronz

Avers: orel s hadem v zobáku usazený na hruškovém kaktusu s ratolestí;

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Revers: ve věnci: 1933, 1¢, Mo

Mincovna: Mexico City

Značka: Mo

Zachovalost: 2/2

Rozměry: d. 20,05 mm

10. H 15578
Stát: USA

Prezident: Grover Cleveland

Rok ražby: 1883

Hodnota: 1 cent

Kov: Bronz

Avers: Indián s čelenkou s nápisem LIBERTY;

UNITED STATES OF AMERICA LIBERTY, 1883

Revers: ve věnci: ONE CENT, štít;

Autor: James Barton Longacre

Zachovalost: 1/2-

Rozměry: d. 19,20 mm

11. H 16195

Stát: Egypt

Panovník: Abdul Aziz

Rok ražby: 1870 (1277/10)

Hodnota: 40 para

Kov: Cu

Avers: Tugra (kaligrafický monogram sultána), ٤٠پ40 P(ara)

Revers: ١٠رب فيمصر١٢٧٧

(Vyraženo v Egyptě 1277/10)

Zachovalost: 2/2

Rozměry: d. 37,22 mm

12. H 16197

Stát: Turecko

Panovník: Muhammad V

Rok ražby: 1909 (1327/3)

Hodnota: 10 para

Kov: Ni

Avers: حرية مساواة عدالة۸پاره

Tugra (kaligrafický monogram sultána); Opis: svoboda, rovnost, spravedlnost, rok 3 (rok vlády)

Revers: دولة عثمانيةضرب في - قسطنطينية١٠پاره١٣٢٧

nominál 10, Opis: Turecký stát, vyraženo v Konstantinopoli, 1327

Mincovna: Konstantinopol (Istanbul)

Zachovalost: 1/1

Rozměry: d. 18,67 mm

13. H 16201

Stát: Čína

Panovník: Qianlong

Rok ražby:1736-1795

Hodnota: 1 cash

Kov: mosaz

Avers: Shora dolů:

乾隆 = Qianlong, 6. císař dynastie Qing (Manchu) 1736-1795.

Zprava doleva:

通寶 = T´ung-pao (značí měnu)

Revers: značka mincovny Boo Ciowan (Peking)

Mincovna: Peking

Zachovalost: 3/3

Rozměry: d. 23,46 mm

14. H 16278

Žeton – používal se údajně při hře Fantan jako počítadlo

Stát: Thajsko

Rok ražby: 1820-1875

Hodnota: žeton, později drobná měna

Materiál: Porcelán

Avers: Yu (jadeit)

Revers: I-P'ai (hodnota = 1 Pai)

Zachovalost: 2/2-

Rozměry: d. 15,68 mm


Ukázky z muzejních sbírek 08

1  A 3086, H 6640

1 A 3086, H 6640

1. Antické mince jsou jedním z mála originálních pramenů použitelných k rekonstrukci podob římských císařů (dalšími jsou třeba už jen sochy nebo reliéfy). Na této minci tak můžeme spatřit portrét císaře Trajána, za jehož vlády dosáhla Římská říše největšího územního rozmachu ve svých dějinách. (Mince z prvních dvou ukázek nejsou z depozitářů, ale jsou k vidění ve stálé expozici. Ilustrují rozmanitost a kouzlo numismatické sbírky a snad i trochu mají přilákat čtenáře k návštěvě našeho muzea.) 2. Inv. č. H 6640. Stříbrná mince – brakteát (z. latiny bractea – plíšek) obíhala v našich zemích ve 13. století. Tenkost kovu umožňovala razit i více mincí najednou a znesnadňovala tak i případné padělání. Obrazovým námětem byl nejčastěji sedící panovník se svými odznaky, případně různé heraldické figury. Tento motiv – braniborský helm s klenotem a ptačími pery – byste však v českých mincovních katalozích hledali marně. Jedná se o minci z hromadného nálezu z Nehvizdek, který byl předán muzeu v roce 1927, a následně zkoumán tehdejším docentem numismatiky a později ředitelem Národního muzea Gustavem Skalským. Ten konstatoval jeho příslušnost do oblasti Horní Lužice, a z tamějších mincoven především do Žitavy (Skalský 1932, s. 57), nověji přisoudil původ z mincovny ve Zhořelci Petr Schneider (Scheneider 2014, s. 171). Spolu s dalšími, v českém prostředí unikátními motivy na ražbách, jsou nehvizdské brakteáty velkým obohacením sbírek městského muzea. (Mince z prvních dvou ukázek nejsou z depozitářů, ale jsou k vidění ve stálé expozici. Ilustrují rozmanitost a kouzlo numismatické sbírky a snad i trochu mají přilákat čtenáře k návštěvě našeho muzea.)
 
2

2

2. H 15908 Stát: České království Panovník: Jan Lucemburský (1311-1346) Rok ražby: 14. stol. (1327-1340) Hodnota: 1 groš pražský Kov: Ag Rotace: coin alignment Avers: koruna ve vnitřním perlovci; + IOHANNES : PRIMVS + DEI : GRATIA (trojlístek) REX BOEMIE Revers: \"robustní lev\" (typ II.) v perlovci; * + * GROSSI (lilie) PRAGENSES Zachovalost: 2-/2- Rozměry: d. 27,9 mm
 
3

3

 
4

4

 
5

5

 
6

6

 
7

7

 
8

8

 
9

9

 
10

10

 
11

11

 
12

12

 
13

13

 
14

14

 
 
Vytvořeno 1.6.2020 15:41:03 - aktualizováno 20.11.2020 11:11:48 | přečteno 1142x | muzeumcel
load