Ukázky z muzejních sbírek 09

obr1

Tentokrát Vám představujeme sbírkový předmět, se kterým se návštěvníci mohli krátce setkat na naší nedávno uskutečněné výstavě "Dávní sousedé". Jde o náramek z bronzové tyčinky s uzlíky s rytou výzdobou, který pochází z hrobu č. 4 na pohřebišti objeveném v Záluží (obr. 1). Pohřebiště datujeme do 3. st. před Kristem.

Inventární číslo A 49 355, fotky předmětu: Miroslav Břeský.


S těmito šperky se často nesetkáváme v materiálu mladší doby železné. Byl vyroben pravděpodobně litím, což nemohlo být snadné kvůli tenkým spojovacím tyčinkám. To snad vysvětluje drobné otvory, tedy vady lití, uvnitř některých uzlíků (obr. 2). Uzávěr je také řešen neobvykle, jazýček zapadne do jednoho z uzlíků (obr. 2). Pro jistotu mohl být ještě zajištěn nějakým vláknem, čemuž nasvědčují otvory vyvrtané do uzlíku a do jazýčku.

Náramky podobného vzhledu se stejným uzávěrem byly nalezeny na dvou pražských pohřebištích a v Letkách - tato místa jsou od Záluží vzdálena 30-35 km.

Mají však rozdílnou techniku výroby. Uzlíky odlévané odděleně navlékli (?) na silnější, zdobený drát (obr. 3). Podobně řešené ozdoby byly nalezeny i trochu dále, v údolí řek Ohře a Labe (Lovosice a Koštice). Považuji za zajímavé a důležité, že náramky jsou seskupeny na obou nalezištích (obr. 4). Myslím si, že každá skupinka byla vyrobena ve stejné dílně a mohou to být výrobky i jednoho řemeslníka v Polabí a druhého na severozápadě. Odlišná technologie zálužského šperku může naznačovat, že jeden mistr bronzu napodoboval předmět, který se mu líbil, svým vlastním způsobem...

Katalin Almássy

Literatura:

Jan Filip: Keltové ve střední Evropě – Die Kelten in Mitteleuropa. Monumenta Archaelogica V. Praha, 1956. Taf. XLI/ 11, 14; Taf. XLVIII/3,7,9-10

Pavel Sankot: Laténské pohřebiště Praha 6 – Ruzyně. V tisku

Jiří Waldhauser: Keltische Gräberfelder in Böhmen, Bericht der Römisch-germanischen Kommission, Bd. 68/1987, 25-179, Taf. 14/10-28

mapa podle Brunclík – Machát: Zeměpisný atlas 1930


Ukázky z muzejních sbírek 09

obr1

obr1

 
obr2

obr2

 
obr3

obr3

 
obr4

obr4

 
 
Vytvořeno 8.6.2020 14:46:52 | přečteno 328x | muzeumcel
load