Ukázky z muzejních sbírek 10

H 8868

Panna Maria Sedmibolestná

Inventární číslo: H 8868

Provenience: neznámá

Datace: 18. století

Materiál: olej na dřevěné desce

Rozměry: 63 x 89 cm


Obraz středního formátu představuje pietu, v tomto případě horizontálně ztvárněnou. Mrtvé tělo Kristovo na klíně Panny Marie poukazuje na to, že se jako dítě zrodil z Mariina klína a opět se do něj navrací.

Panna Maria oděna do červeného šatu, který obepíná modrý plášť, spíná ruce v aktu modlitby. Její oči směřují k nebi. V srdci má vraženo sedm mečů, které zesilují utrpení matky, proto hovoříme o tomto typu vyobrazení jako o Panně Marii Sedmibolestné. Kristovo bezvládné tělo na matčině klíně překrývá bílá bederní rouška.

Panna Maria Sedmibolestná má být připomínkou utrpení a bolestí, jimiž Kristova matka prošla. Slovo sedmibolestná odkazuje na sedm bolestí, které jsou zmíněny v Bibli. První je proroctví Simeona, který ji čtyřicátý den po narození Ježíše předpověděl těžkou budoucnost jejího syna. Podruhé Maria trpěla, když musela s malým Ježíškem utíkat před Herodem do Egypta. Třetí bolest Matka Boží pocítila, když během velikonočních svátků hledala v jeruzalémském chrámu svého dvanáctiletého syna. Čtvrtou bolest musela Maria snášet, když se s Kristem setkala na křížové cestě. Pátou, když viděla svého syna umírat na kříži. Poslední dvě bolesti ji zasáhly po Ježíšově smrti. Šestou bolest prožila, když svého mrtvého syna držela v náručí, poslední, sedmá bolest, je spjata s Kristovým uložením do hrobu.

Anatomicky nepřesné je ztvárnění zejména Mariina sedícího těla. Naopak tělo Krista vykazuje autorovu základní znalost této dovednosti. Z původního popisu uměleckého díla se bohužel nedozvídáme informace o provenienci, ani o způsobu nabytí tohoto artefaktu, proto jsme se snažili vystihnout popis ikonologicko-ikonografický.

Příspěvek připravila:

Tereza Kučerová


Ukázky z muzejních sbírek 10

H 8868

H 8868

 
 
Vytvořeno 15.6.2020 13:04:41 | přečteno 327x | muzeumcel
load