Ukázky z muzejních sbírek 15

3. zlomky obličejové masky

Zlomky keramické masky z doby bronzové, (Ostrov – Zápy, inventární číslo A 146998).

Historie středočeských Záp sahá až do poloviny jedenáctého století po Kristu. Území dnešního městyse vzniklo postupným sloučením čtyř samostaných obcí: Zípců, Záp, Ostrova a Stránky. Zatímco ves Zípce zanikla prakticky beze stopy, na jména dnes již neexistujících samostatných obcí Ostrov a Stránka dodnes odkazují názvy současných katastrální území a pomístní jména. Prostřednictvím archeologie je však možné nahlédnout do ještě hlubší minulosti. Pod domy, komunikacemi a poli v dnešních Zápech leží pravěké památky staré v některých případech až sedm tisíc let, tedy z doby kamenné - neolitu. Na různých místech máme archeologickými výzkumy doloženo osídlení prakticky ze všech období pravěku. Velmi intenzivně zde byla polabská úrodná zemědělská půda využívána zejména v závěru doby bronzové.

Na přelomu dvacátého a jednadvacátého století provádělo Městské muzeum v Čelákovicích rozsáhlý archeologický výzkum v areálu firmy Instaplast v Zápech (katastrální území Ostrov u Brandýsa nad Labem). Pod nově vznikajícími halami se nám podařilo prozkoumat archeologické památky z mnoha období pravěku, ale také ze středověku. Podstatná část pozůstatků po činnosti našich předků pocházela z mladší a pozdní doby bronzové (knovízská a štítarská kultura). Do pozdní doby bronzové (štítarská a slezskoplatěnická kultura) byl podle typických zlomků keramických nádob datován také objekt číslo 257/99. Přibližně 130 cm hluboká kruhová sídlištní jáma nám vydala velmi nečekaný nález. V hlíně, která postupně zaplnila k původnímu účelu již nevyužívanou pravěkou spižírnu nebo obilné silo, jsme nalezli zlomky keramické obličejové masky. Zachoval se velice realisticky zpodobněný nos, část očnice s naznačeným obočím, zlomek brady s ústy a levá část obličeje s naznačeným uchem. Otvory na okraji masky sloužily pravděpodobně k připevnění na obličej pomocí šňůrky či koženého řemínku. Takovýto artefakt je v našich zemích zcela unikátní a byl pravděpodobně využíván k tehdejším rituálům. Ale na otázku, jak tyto rituály v době bronzové vypadaly a proč je tehdejší lidé prováděli, nám současná archeologie odpovědět bohužel neumí.

Pavel Snítilý


V Čelákovicích dne 15. 10. 2020


Použité prameny a literatura:

Archiv Městského muzea v Čelákovicích, p. o.

www.zapy.cz

Hrala, J. - Špaček, J.: EIN SPÄTBRONZEZEITLICHER MASKENFUND AUS MITTELBÖHMEN. Památky Archeologické XCIII/1, Praha 2002, 88-107.

Špaček, J.: Archeologické výzkumy Městského muzea v Čelákovicích v roce 1999. Středočeský vlastivědný sborník 18, Roztoky u Prahy 2000, 136-137. 


Ukázky z muzejních sbírek 15

1. vybírání sídlištní jámy

1. vybírání sídlištní jámy

 
2. části keramických nádob z výplně sídlištní jámy

2. části keramických nádob z výplně sídlištní jámy

 
3. zlomky obličejové masky

3. zlomky obličejové masky

 
4. digitální rekonstrukce masky (podle D. Hanžlíka)

4. digitální rekonstrukce masky (podle D. Hanžlíka)

 
 
Vytvořeno 15.10.2020 22:21:43 - aktualizováno 20.10.2020 10:29:07 | přečteno 557x | CEL_snitily
load