Ukázky z muzejních sbírek 16

14 H152698

"STŘEPY" ZE ŽIVOTA ČELÁKOVICKÉHO CYKLISTY STANISLAVA BENEŠE, 1. část


Městské muzeum v Čelákovicích koncem 90. let minulého století získalo rozsáhlou pozůstalost čelákovického cyklisty Stanislava Beneše. Její zpracování – roztřídění bylo dokončeno až v roce 2020. Podívejme se na klíčové momenty zejména z první poloviny života čelákovického cyklisty.

Stanislav Beneš se narodil 15. 4. 1914 v Čelákovicích a zemřel 20. 10. 1998 v Brandýse n. L. Většinu svého dlouhého života, na kterém lze velmi dobře demonstrovat velké zaujetí pro cyklosport, prožil v Čelákovicích. Zprvu, od 30. let 20. století, úspěšný účastník cyklozávodů se postupem času stal významným sportovním organizátorem. Největším jeho sportovním úspěchem bylo mistrovství Čech 1937 v jízdě na silnici, které získal.

Narodil se jako jediný syn Josefa Beneše a Pavlíny, roz. Soumarové. Otec se vyučil kovářem, absolvoval dvouletou průmyslovou školu a byl zaměstnán jako strojník u firmy Stabenow. Dle různých indicií Stanislav Beneš prožil možná poněkud chudobnější dětství, ale přesto šťastné, neboť se svými rodiči velmi dobře vycházel, čemuž nasvědčuje bohatá dochovaná korespondence. V roce 1937 absolvoval Čsl. st. reálku na Praze 1 s maturitou a pak nastoupil základní vojenskou službu (1937-1939). V roce 1938 byl přijat do Vojenské akademie ve Hranicích na Moravě, ale geopolitické změny z konce 30. let 20. století vojenskou kariéru znemožnily. Za druhé světové války byl administrativním úředníkem čelákovické továrny Křižík, pozdějších Kovohutí. V roce 1942 se oženil se Zdeňkou Dobiášovou (1916-1985). Mladým manželům se narodily dvě dcery Eva a Hana.

V květnu a červnu 1945 působil Stanislav Beneš na posádkovém vojenském velitelství v Čelákovicích. Posléze v červnu 1945 nastoupil mimořádnou vojenskou službu a s rodinou se odstěhoval do severočeské Bíliny, kde jako četař aspirant požádal o přidělení podniku Bílinská továrna na koberce, dříve bratří Kleinů, pod své vedení. V letech 1945-1949 zde působil jako národní správce, později vedoucí. Továrnu na výrobu ručně vázaných koberců založenou v roce 1912, která byla za Velkoněmecké říše jako židovský majetek arizována, převzal se 17 zaměstnanci a nikoli právě v nejlepší kondici. Po roce 1946 byl sice členem Sociálnědemokratické strany, ale v roce 1949 nebyl přijat za člena KSČ. Nepodařilo se mu udržet ve vedení továrny na koberce – z vedoucí funkce byl v témže roce odvolán, ačkoli podnik dle různých dobových vyjádření (odbory, zaměstnanecká rada) spravoval vzorně. Krátce zde pracoval na pozici řadového zaměstnance a roku 1950 jako technický úředník nastoupil do národního podniku TOKO, továrny koberců a nábytkových látek, pobočky Vratislavice nad Nisou. V té době žil s rodinou v Liberci. Nedlouho po smrti otce v roce 1951 se vrátil s rodinou do Čelákovic a pracoval v Kovohutích. V 50. letech 20. století po návratu do Čelákovic posílila jeho sportovně-organizační aktivita. Vedl cyklistický oddíl TJ Spartak, organizoval cyklistické závody. Na přelomu let 1955 a 1956 byl Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport pověřen funkcí vedoucího soustředění reprezentantů cyklistů-silničářů před odjezdem na etapový závod kolem Egypta. Podílel se například na organizaci Závodů Míru, nejvýznamnějších cyklistických závodů ve střední Evropě. Pracoval i pro své rodné město, kde během 50. let 20. století zastával funkci předsedy kulturní a školské komise.    

9. 11. 2020

David Eisner
Příloha:

01: H 152771 Portrétní fotografie Stanislava Beneše v dresu s nášivkou se státním symbolem, 30. léta 20. století.

02: H 152633 Doklad o očkování proti neštovicím ani ne ročního Stanislava Beneše z roku 1915.

03: H 152674 Školní fotografie žáků IV. třídy, tisk Z. Dunka, Čelákovice 1924. Stanislav Beneš v první řadě třetí zprava.

04: H 152634 Lékařské vysvědčení Stanislava Beneše od MUDr. Zdeňka Krčmáře z roku 1933 potvrzující dobrou zdravotní kondici vyšetřeného.

05: H 150314 Fotografie slavného prvorepublikového závodního cyklisty a motocyklisty Františka Haupta (1910-1938) na kole a v upomínku Stanislavu Benešovi v roce 1933. František Haupt se narodil ve Staré Boleslavi a později žil v Brandýse nad Labem. Zahynul tragicky během motocyklového závodu mezi Starou a Novou Pakou ve věku 28 let v místě, kde je dnes osazen pomník s připomínkou jeho jména.

06: H 150317 Pozdrav Franty Haupta Stanislavu Benešovi z mistrovství světa v Lipsku v roce 1934.

07: H 152753 Fotografie mistra ČSR 1934 Míly Krbce s věnováním Standovi Benešovi, Tyršův cyklistický závod Praha - Děčín - Praha, Press Photo Service, Praha.

08: H 152660 Licence Stanislava Beneše opravňující nositele k účasti na závodech pořádaných Československou Ústřední Jednotou Velocipedistů za klub Vysokoškolský sport, Praha, v roce 1934. V pozůstalosti se zachovaly i další licence Stanislava Beneše v souvislé řadě navazujících let. Tato je nejstarší.

09: H 152743 Propozice k mezinárodnímu závodu Praha - Karlovy Vary - Praha, který v roce 1935 pořádal Athletic Club Sparta Praha. Stanislav Beneš figuruje na 61. místě soupisky v kategorii Nováčci, a to za Vysokoškolský sport, Praha.

10: H 150319 Stanislav Beneš jako startující během závodu v Čelákovicích, Ve Vrbí, rok 1936.

11: H 152675 Skupinová fotografie maturantů (1930-1937) a jejich učitelů Čsl. st. reálky, Praha 1, Dušní ulice. Stanislav Beneš v oddílu pro studenty ve druhé řadě čtvrtý zleva.

12: H 150316 Závodící Stanislav Beneš, 30. léta 20. století.

13: H 152697 Stanislav Beneš na cyklistickém závodu, tisk Indusfoto, Praha, 30. léta 20. století.

14: H 152698 Stanislav Beneš jako Mistr Čech 1937 v jízdě na silnici, tisk Indusfoto, Praha.

15: H 152692 Stanislav Beneš na motocyklu Ariel, 30. léta 20. století.

16: H 152966 Průkaz Stanislava Beneše č. 299 na cyklistických závodech Achilles 9. 7. 1937.

17: H 152745 Periodikum Cyklista, ročník XIX., s fotografií Stanislava Beneše jako mistra Čech 1937 v jízdě na silnici.

18: H 152737 Propustka Stanislava Beneše z kasáren z důvodu tréninku na vojenský závod, duben 1938.

19: H 152735 Vojenská dovolenka pro Stanislava Beneše z období vrcholící sudetské krize v druhé polovině září 1938.

20: H 152734 Pozvánka Stanislavu Benešovi na závod Podbezdězský okruh 13. 8. 1939.

21: H 152645 Náhradní díly k bicyklům dříve nebyly snadno k dostání. Faktura od firmy Achilles-Werke pro Stanislava Beneše za opravu jízdního kola v roce 1941. Dokladů o opravách jízdních kol se v pozůstalosti Stanislava Beneše zachovalo více.

22: H 152751 Fotografie Stanislava Beneše a dalších závodníků v zástupu před branou hřiště S. K. Volman v roce 1943.

23: H 152673 Průkaz Sportovního klubu "Volman" Čelákovice č. 1056 na jméno Stanislav Beneš z roku 1944.

24: H 152934 Nevyplněná členská legitimace Cyklistického oddílu v Čelákovicích NSK, který vznikl v roce 1944.

25: H 152935 Arch s podpisy účastníků ustavující schůze cyklistického odboru NSK v Čelákovicích 15. 11. 1944 v restauraci U Bohuslavů. Mezi účastníky nechyběl Stanislav Beneš.

26: H 152994 Vizitka Stanislava Beneše, národního správce Továrny na koberce v Bílině.

27: H 153036 Stanislav Beneš obklopený zaměstnanci Bílinské továrny na koberce, 2. polovina 40. let 20. století.

28: H 153055 Diplom Stanislavu Benešovi za výkon v závodech "Napříč Mělnickem", kde v roce 1954 v kategorii „starých pánů“ získal 1. místo.

29: H 153100 Čestné uznání Stanislavu Benešovi za účast na VIII. mezinárodním cyklistickém závodě míru Praha - Berlín – Varšava v roce 1955.

30: H 153188 Zápisník autogramů od účastníků Závodu Míru v roce 1955.

31: H 150295 Stanislav Beneš s Danou Zátopkovou pravděpodobně ve Staré Boleslavi, 50. léta 20. století.

32: H 150296 Stanislav Beneš jako trenér mladých cyklistů, hřiště U Hájku v Jiřině.

33: H 150298 Stanislav Beneš na dvojkole s kolegou.

34: H 153076 Stanislav Beneš ve zralém věku – portrétní fotografie.

35: H 153080 Stanislav Beneš v průvodu před čelákovickou radnicí.

36: H 153089 Stanislav Beneš s neurčeným závodníkem.

37: H 153083 Stanislav Beneš v roce 1966.

38: H 153088 Stanislav Beneš na Tour de Kozovazy pořádaném Kovohutěmi v roce 1974.


Ukázky z muzejních sbírek 16

01 H152771

01 H152771

Portrétní fotografie Stanislava Beneše v dresu s nášivkou se státním symbolem, 30. léta 20. století.
 
02 H 152633

02 H 152633

Doklad o očkování proti neštovicím ani ne ročního Stanislava Beneše z roku 1915.
 
03 H152674

03 H152674

Školní fotografie žáků IV. třídy, tisk Z. Dunka, Čelákovice 1924. Stanislav Beneš v první řadě třetí zprava.
 
04 H 152634

04 H 152634

Lékařské vysvědčení Stanislava Beneše od MUDr. Zdeňka Krčmáře z roku 1933 potvrzující dobrou zdravotní kondici vyšetřeného.
 
05 H150314

05 H150314

Fotografie slavného prvorepublikového závodního cyklisty a motocyklisty Františka Haupta (1910-1938) na kole a v upomínku Stanislavu Benešovi v roce 1933. František Haupt se narodil ve Staré Boleslavi a později žil v Brandýse nad Labem. Zahynul tragicky během motocyklového závodu mezi Starou a Novou Pakou ve věku 28 let v místě, kde je dnes osazen pomník s připomínkou jeho jména.
 
06a H150317a

06a H150317a

Pozdrav Franty Haupta Stanislavu Benešovi z mistrovství světa v Lipsku v roce 1934.
 
06b H150317b

06b H150317b

Pozdrav Franty Haupta Stanislavu Benešovi z mistrovství světa v Lipsku v roce 1934.
 
07 H152753

07 H152753

Fotografie mistra ČSR 1934 Míly Krbce s věnováním Standovi Benešovi, Tyršův cyklistický závod Praha - Děčín - Praha, Press Photo Service, Praha.
 
08 H 152660 b

08 H 152660 b

Licence Stanislava Beneše opravňující nositele k účasti na závodech pořádaných Československou Ústřední Jednotou Velocipedistů za klub Vysokoškolský sport, Praha, v roce 1934. V pozůstalosti se zachovaly i další licence Stanislava Beneše v souvislé řadě navazujících let. Tato je nejstarší.
 
09a H152743a

09a H152743a

Propozice k mezinárodnímu závodu Praha - Karlovy Vary - Praha, který v roce 1935 pořádal Athletic Club Sparta Praha. Stanislav Beneš figuruje na 61. místě soupisky v kategorii Nováčci, a to za Vysokoškolský sport, Praha.
 
09b H152743b

09b H152743b

Propozice k mezinárodnímu závodu Praha - Karlovy Vary - Praha, který v roce 1935 pořádal Athletic Club Sparta Praha. Stanislav Beneš figuruje na 61. místě soupisky v kategorii Nováčci, a to za Vysokoškolský sport, Praha.
 
10 H150319

10 H150319

Stanislav Beneš jako startující během závodu v Čelákovicích, Ve Vrbí, rok 1936.
 
11 H 152675

11 H 152675

Skupinová fotografie maturantů (1930-1937) a jejich učitelů Čsl. st. reálky, Praha 1, Dušní ulice. Stanislav Beneš v oddílu pro studenty ve druhé řadě čtvrtý zleva.
 
12 H150316

12 H150316

Závodící Stanislav Beneš, 30. léta 20. století.
 
13 H152697

13 H152697

Stanislav Beneš na cyklistickém závodu, tisk Indusfoto, Praha, 30. léta 20. století.
 
14 H152698

14 H152698

Stanislav Beneš jako Mistr Čech 1937 v jízdě na silnici, tisk Indusfoto, Praha.
 
15 H152692

15 H152692

Stanislav Beneš na motocyklu Ariel, 30. léta 20. století.
 
16 H 152966

16 H 152966

Průkaz Stanislava Beneše č. 299 na cyklistických závodech Achilles 9. 7. 1937.
 
17 H152745a

17 H152745a

Periodikum Cyklista, ročník XIX., s fotografií Stanislava Beneše jako mistra Čech 1937 v jízdě na silnici.
 
18 H152737

18 H152737

Propustka Stanislava Beneše z kasáren z důvodu tréninku na vojenský závod, duben 1938.
 
19a H152735

19a H152735

Vojenská dovolenka pro Stanislava Beneše z období vrcholící sudetské krize v druhé polovině září 1938.
 
19b H152735

19b H152735

Vojenská dovolenka pro Stanislava Beneše z období vrcholící sudetské krize v druhé polovině září 1938.
 
20 H152734

20 H152734

Pozvánka Stanislavu Benešovi na závod Podbezdězský okruh 13. 8. 1939.
 
21a H 152645

21a H 152645

Náhradní díly k bicyklům dříve nebyly snadno k dostání. Faktura od firmy Achilles-Werke pro Stanislava Beneše za opravu jízdního kola v roce 1941. Dokladů o opravách jízdních kol se v pozůstalosti Stanislava Beneše zachovalo více.
 
21b H 152645

21b H 152645

Náhradní díly k bicyklům dříve nebyly snadno k dostání. Faktura od firmy Achilles-Werke pro Stanislava Beneše za opravu jízdního kola v roce 1941. Dokladů o opravách jízdních kol se v pozůstalosti Stanislava Beneše zachovalo více.
 
22 H152751

22 H152751

Fotografie Stanislava Beneše a dalších závodníků v zástupu před branou hřiště S. K. Volman v roce 1943.
 
23 H 152673 a

23 H 152673 a

Průkaz Sportovního klubu \"Volman\" Čelákovice č. 1056 na jméno Stanislav Beneš z roku 1944.
 
24 H152934a

24 H152934a

Nevyplněná členská legitimace Cyklistického oddílu v Čelákovicích NSK, který vznikl v roce 1944.
 
25 H 152935

25 H 152935

Arch s podpisy účastníků ustavující schůze cyklistického odboru NSK v Čelákovicích 15. 11. 1944 v restauraci U Bohuslavů. Mezi účastníky nechyběl Stanislav Beneš.
 
26 H152994

26 H152994

Vizitka Stanislava Beneše, národního správce Továrny na koberce v Bílině.
 
27 H 153036

27 H 153036

Stanislav Beneš obklopený zaměstnanci Bílinské továrny na koberce, 2. polovina 40. let 20. století.
 
28 H 153055

28 H 153055

Diplom Stanislavu Benešovi za výkon v závodech \"Napříč Mělnickem\", kde v roce 1954 v kategorii „starých pánů“ získal 1. místo.
 
29 H 153100

29 H 153100

Čestné uznání Stanislavu Benešovi za účast na VIII. mezinárodním cyklistickém závodě míru Praha - Berlín – Varšava v roce 1955.
 
30a H 153188

30a H 153188

Zápisník autogramů od účastníků Závodu Míru v roce 1955.
 
30b H 153188

30b H 153188

Zápisník autogramů od účastníků Závodu Míru v roce 1955.
 
31 H150295

31 H150295

Stanislav Beneš s Danou Zátopkovou pravděpodobně ve Staré Boleslavi, 50. léta 20. století.
 
32 H150296

32 H150296

Stanislav Beneš jako trenér mladých cyklistů, hřiště U Hájku v Jiřině.
 
33 H150298

33 H150298

Stanislav Beneš na dvojkole s kolegou.
 
34 H153076

34 H153076

Stanislav Beneš ve zralém věku – portrétní fotografie.
 
35 H153080

35 H153080

Stanislav Beneš v průvodu před čelákovickou radnicí.
 
36 H153089

36 H153089

Stanislav Beneš s neurčeným závodníkem.
 
37 H153083

37 H153083

Stanislav Beneš v roce 1966.
 
38 H153088

38 H153088

Stanislav Beneš na Tour de Kozovazy pořádaném Kovohutěmi v roce 1974.
 
 
Vytvořeno 9.11.2020 14:56:25 - aktualizováno 10.11.2020 10:06:29 | přečteno 1204x | muzeumcel
load