Ukázky z muzejních sbírek 18

Bohatě zdobený pohár A -216265

Bohatě zdobený eneolitický pohár (Horoušany, A - 216265).


V nedaleké obci Horoušany se nám v roce 2009 podařilo v základech budoucího rodinného domu prozkoumat dva hroby kultury se zvoncovitými poháry ze závěrečného období eneolitu (přibližně 2500 - 2000 před Kristem). Součástí výbavy hrobů byly bohatě zdobené nádoby charakteristického tvaru, který dal jméno celé kultuře. Nádoby tohoto typu se vyráběly z jemně plavené do červena vypálené hlíny. Červená barva se zdůrazňovala krevelovým nátěrem. Rytá a kolkovaná výzdoba byla částečně inkrustována (vyplněna) bílou hmotou, která se místy dochovala dodnes. Tyto poháry nepochybně nepatřily mezi tehdejší běžné nádobí, ale šlo o prestižní keramiku užívanou při zvláštních příležitostech. Například při pohřbívání…Obecně se předpokládá, že nádoby nebyly do hrobů vkládány prázdné, ale obsahovaly nějaký pokrm nebo nápoj. Kosterní pozůstatky na dně horoušanských hrobových jam se, až na drobné úlomky, zcela rozpadly. Nebylo tedy možné určit pohlaví ani věk pohřbených jedinců. Vzhledem k malému rozsahu archeologického výzkumu nelze říci, zda jsme odkryli část rozsáhlejšího pohřebiště nebo ojedinělé hroby. I přes nezodpovězené otázky, které tento archeologický výzkum přinesl, šlo o významný nález. Navíc jsme do sbírek muzea po náročné rekonstrukci mohli zapsat nádhernou ukázku zručnosti našich předků. Já osobně považuji zdobené zvoncovité poháry za nejhezčí pravěkou keramiku vůbec.

Pavel Snítilý

V Čelákovicích 10. 12. 2020

Použité zdroje a literatura :

Archiv Městského muzea v Čelákovicích

Sklenář, K. – Sklenářová, Z. – Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2002, 408-411.


Ukázky z muzejních sbírek 18

Bohatě zdobený pohár A -216265

Bohatě zdobený pohár A -216265

 
Odkrytá část eneolitického hrobu, objektu č.1.

Odkrytá část eneolitického hrobu, objektu č.1.

 
Digitalizovaná kresebná dokumentace objektu č.1

Digitalizovaná kresebná dokumentace objektu č.1

 
Detail výzdoby poháru

Detail výzdoby poháru

 
 
Vytvořeno 11.12.2020 14:07:12 | přečteno 351x | CEL_snitily
load