Ukázky z muzejních sbírek 19

H 134687

Nové přírůstky do muzejní sbírky: soubor plakátů propagujících socialismus, komunismus a marxismus 

Na podzim 2020 přijalo Městské muzeum v Čelákovicích velkorysý dar sestávající z několika desítek plakátů ze 40. až 80. let 20. století. Jedná se o velice cenný přírůstek, který rozšíří už tak bohatou a hodnotnou sbírku plakátů. Tyto předměty Vám nyní zpřístupňujeme v elektronické podobě.

K obsahu plakátů stručně dodejme, že se jedná o oficiální plakáty sloužící k propagandě myšlenek marxismu, socialismu a komunismu nebo aktuální politiky (kolektivizace, zlepšovatelské hnutí, pětiletý plán, spartakiády aj.), se silným ideologickým akcentem. Komunisté plakát k těmto účelům začali používat krátce po ruské říjnové revoluci v roce 1917. Uvědomovali si jeho dvě obrovské přednosti: masovost tohoto média a také schopnost jednoduchým způsobem oslovit i negramotné obyvatelstvo. Už v prvních porevolučních letech doznala podoba plakátů vysokých kvalit, což je případ i těch, které získalo muzeum. Vypovídají tak nejen o podobě tehdejší propagandy, ale také o vysoké umělecké úrovni a jejich proměně v několika desítkách let, navíc na území Československa i Sovětského svazu. Především plakáty ze 40. a 50. let jsou dobrou ukázkou socialistického realismu. Vysokou vypovídací hodnotu plakátů oceňují i historici jako dobrý dokument doby. Může posloužit také jako pomůcka při výuce na základních školách.

Plakáty pocházejí z pozůstalosti po Olze Růžičkové, roz. Sixtové (1921-2019), narozené ve Velimi na Kolínsku. Později pracovala v knihovně pražského Výzkumného ústavu vodohospodářského a při zaměstnání vystudovala FAMU. Podílela se na tvorbě filmových dokumentů s ekologickou tematikou. V roce 1956 uveřejnila Kroniku slapské přehrady, v roce 1965 natočila snímek, který zkoumá ekologické důsledky zrodu Lipna. V roce 1970 změnila profesní působiště a stala se režisérkou Krátkého filmu Praha, kde vydržela až do odchodu do důchodu (1988). K plakátům se dostala pravděpodobně díky své činnosti v knihovně, sbírala je jako dokumenty doby, nikoliv z ideologických důvodů. Plakáty muzeu laskavě předal její synovec, historik PhDr. Radovan Lovčí.

Na závěr se sluší poděkovat informatikovi Městského úřadu Čelákovice panu Petru Špádovi, který velmi ochotně zajistil jejich skenování.

Zpracoval Martin Dolejský.

V Čelákovicích 22. 12. 2020


Ukázky z muzejních sbírek 19

H 134660

H 134660

 
H 134662

H 134662

 
H 134661

H 134661

 
H 134664 (1)

H 134664 (1)

 
H 134663 (1)

H 134663 (1)

 
H 134663 (2)

H 134663 (2)

 
H 134664 (2)

H 134664 (2)

 
H 134668

H 134668

 
H 134666

H 134666

 
H 134667

H 134667

 
H 134669

H 134669

 
H 134670

H 134670

 
H 134671

H 134671

 
H 134672

H 134672

 
H 134674 (1)

H 134674 (1)

 
H 134673

H 134673

 
H 134675

H 134675

 
H 134674 (2)

H 134674 (2)

 
H 134676

H 134676

 
H 134677 (1)

H 134677 (1)

 
H 134677 (2)

H 134677 (2)

 
H 134678

H 134678

 
H 134679

H 134679

 
H 134680

H 134680

 
H 134681

H 134681

 
H 134682

H 134682

 
H 134665

H 134665

 
H 134683

H 134683

 
H 134684

H 134684

 
H 134685

H 134685

 
H 134686

H 134686

 
H 134687

H 134687

 
H 134688

H 134688

 
H 134689

H 134689

 
H 134690

H 134690

 
H 134691

H 134691

 
H 134692

H 134692

 
H 134693

H 134693

 
H 134694

H 134694

 
H 134695

H 134695

 
H 134696

H 134696

 
H 134697

H 134697

 
H 134698

H 134698

 
H 134699

H 134699

 
H 134700

H 134700

 
H 134701

H 134701

 
 
Vytvořeno 28.12.2020 15:28:39 | přečteno 1576x | muzeumcel
load