Ukázky z muzejních sbírek 24

23 H 151859

Obrázkové pohlednice s tématikou první světové války a legionářů.


Vážení návštěvníci,

V tomto příspěvku Vám přinášíme ukázky kreslených pohlednic ze starého muzejního fondu od různých dárců, s tématikou 1. světové války a legionářů. Rakousko-Uhersko mělo od začátku války k dispozici rozsáhlý aparát umělců vytvářející pro jeho potřeby výtvarná díla včetně pohlednic, kolujících na našem území. Mezi největší vydavatele patřil Rakouský Červený Kříž, z jehož produkce můžete spatřit první dvě pohlednice z našich sbírek (obr. 1-4). Jedna z nich byla zaslána do Čelákovic z města Közseg v tehdejších Uhrách. Pro lepší představu dodejme, že typickou korespondencí z bojiště a zpět byl spíše jednoduchý béžový nebo růžový lístek (dopisnice) s razítkem polní pošty (obr. 5-6).

Z opačné strany barikády Vám představujeme propagační náborové pohlednice, které vznikly v USA v roce 1918 (obr. 7-10). Autorem námětů byl Vojtěch Preissig (1873-1944), významný grafik a organizátor zahraničního odboje, který působil na pobočce Československé národní rady v Bostonu. Pohlednice vychází z jeho populární série agitačních plakátů pro čs. armádu ve Francii z téhož roku (obr. 11), mají však upraveny některé prvky, např. vlajky. Drobné číslování vpravo dole a nevyplněná adresní strana nám prozrazují, že jde o zkušební tisky. Naše další pohlednice (obr. 12-16) upoutají logem americké organizace Y. M. C. A. (Young Men’s Christian Association – Křesťanské sdružení mladých lidí), která za první světové války výrazně pomáhala armádám Dohody. V zázemí, ale i v blízkosti fronty zřizovala vojákům útulky (domovy), kde dostávali jídlo a mohli zde kreativně trávit svůj volný čas. Někteří vojáci z Čelákovic adresující své pozdravy čelákovickému Sokolu zřejmě tuto organizaci znali a jejích služeb využívali.

V legionářské tématice pokračujeme dekorovanou pohlednicí, připomínající nám bitvu u Zborova v roce 1917 (obr. 17-18). Autor kresby František Parolek byl jejím přímým účastníkem, a do svého deníku a skicáku si zaznamenával její průběh. Po válce předal celý svůj archiv Památníku odboje, umístěném tehdy v Národním muzeu. Z této instituce pochází také jedna z našich pohlednic s obrázkem spokojených vojáků ve francouzských legiích od celosvětově proslulého malíře Františka Kupky, který v nich sám působil (obr. 19-20).

Náš příspěvek zakončujeme několika pohlednicemi ze života vojáků, které vznikly v období na konci války či krátce po ní, kolem roku 1920, kdy se formovala již klasická československá armáda (obr. 21-23).

8. 4. 2021

Připravil Petr Válek

Literatura a internetové zdroje:

HLAVÁČ, Pavel, YMCA v Československé armádě na začátku 20. stol., In: YMCA v proměnách času, sborník z konference, Praha 2010. Dostupné na: http://www.ymca.cz/download/sbornik.pdf [cit. 7. 4. 2021].
https://www.museumkampa.cz/vystava/frantisek-kupka-legionar-vlastenec [cit. 7. 4. 2021]
http://www.vhu.cz/dopisnice-z-velke-valky-2-cast [cit. 6. 4. 2021]
http://www.vhu.cz/exhibit/parolek-frantisek-cs-legionar-v-rusku-v-zimni-vystroji [cit. 6. 4. 2021]
http://www.vhu.cz/prohlednete-si-galerie-valecnych-pohlednic-s-vanocni-a-novorocni-tematikou [cit. 5. 4. 2021]

Ukázky z muzejních sbírek 24

1 H 127667 avers

1 H 127667 avers

 
2 H 127667 revers

2 H 127667 revers

 
3 H 151845 avers

3 H 151845 avers

 
4 H 151845 revers

4 H 151845 revers

 
5 H 94567 avers

5 H 94567 avers

 
6 H 94567 revers

6 H 94567 revers

 
7 H 151850 avers

7 H 151850 avers

 
8 H 151850 revers

8 H 151850 revers

 
9 H 151851

9 H 151851

 
10 H 151852

10 H 151852

 
11 Plakát Vojtěcha Preissiga, z něhož se čerpal námět na pohlednici Sbírka VHÚ

11 Plakát Vojtěcha Preissiga, z něhož se čerpal námět na pohlednici Sbírka VHÚ

 
12 H 127668 avers

12 H 127668 avers

 
13 H 127668 revers

13 H 127668 revers

 
14 H 151844 avers

14 H 151844 avers

 
15 H 51844 revers

15 H 51844 revers

 
16 H 151858

16 H 151858

 
17 H 151862 avers

17 H 151862 avers

 
18 H 151862 revers

18 H 151862 revers

 
19 H 151855 avers

19 H 151855 avers

 
20 H 151855 revers

20 H 151855 revers

 
21 H 151856

21 H 151856

 
22 H 151857

22 H 151857

 
23 H 151859

23 H 151859

 
 
Vytvořeno 12.4.2021 12:47:44 | přečteno 1282x | muzeumcel
load