Ukázky z muzejních sbírek 26

H 143724

Průkopník české elektrotechniky Jaroslav Vadas a Čelákovice 

Jaroslav Vadas (1890-1952), zakladatel známé firmy VADAS, se narodil v moravských Napajedlech. Po válečném zranění v první světové válce  a nezbytné hospitalizaci opustil armádu a odešel do Čelákovic za prací. Zde byl zaměstnán v továrně Červinka a Čihák na výrobu zemědělských strojů a rovněž se seznámil s Antonií Holubovou - svou budoucí chotí. Po válce s manželkou odešel do Pardubic, kde plně rozvinul svou elektrotechnickou živnost. Vrcholným produktem se stala zkoušečka elektrického napětí, dodnes široce známá pod označením Vadaska. Založil vlastní učňovskou elektrotechnickou školu. Působil rovněž v pardubickém Sokole, udržoval vztah i s čelákovickými sokoly. Za druhé světové války se zapojil do odboje a po zatčení gestapem byl internován. Přežil, obnovil svůj podnik, ale v roce 1948 byla jeho továrna znárodněna. Zemřel v Pardubicích po celonočním výslechu na stanici StB. Antonie se po smrti manžela vrátila do Čelákovic, kde zemřela v roce 1964. 


Připravil D. Eisner


Zdroj:

Sbírka Městského muzea v Čelákovicích

Přednáška Vlasty Vadasové pro Klub přátel Pardubic, 2012           

Ukázky z muzejních sbírek 26

H 143724

H 143724

Antonie Vadasová, rozená Holubová, s manželem Jaroslavem Vadasem a s prvorozeným synem Jaroslavem na počátku 20. let 20. století
 
H 127297

H 127297

Zkoušečka Vadaska z 1. poloviny 20. století.
 
 
Vytvořeno 9.6.2021 17:21:10 | přečteno 558x | muzeumcel
load