Ukázky z muzejních sbírek 31

1. Kostelní ulice v únoru 1929 (pohled od čp. 40 severním směrem na hromady sněhu v ulici)

Taková byla tenkrát zima… aneb historické fotografie zasněžených Čelákovic.


V dnešním příspěvku představujeme výběr fotografií pocházejících z našich sbírek, které mají souvislost s Čelákovicemi v zimním období.  
Jedna z největších zim (ne-li vůbec největší), která zasáhla tehdejší Československo, ale i celou Evropu, se odehrála zkraje roku 1929. Teploty dosahovaly v Praze až -28 °C, rekordní mráz byl zaznamenán v Litvínovicích u Českých Budějovic (-42,2 °C). O této obrovské kalamitě a jejích následcích – ztrátách na lidských životech, ochromené dopravě, nebo nedostatku uhlí - informovaly téměř každý den například tehdejší Lidové noviny.
Z této doby pochází první naše fotografie (obr. 1) a pohlednice (obr. 2) se závějemi v Kostelní ulici. Pro vykreslení situace v Čelákovicích citujme pasáže z městské kroniky:

„Počátkem ledna zaznamenány tuhé mrazy. Tak dne 10. ledna -22 °C, 11. ledna -23 °C. Dne 12. ledna pak mráz povolil a klesl na -12 °C. V noci 13. ledna byl velký vítr a tím utvořeny velké závěje. Lokálka z Brandýsa n/L. uvázla na trati v závějích a doprava tím byla přerušena. Teprve 18. ledna večer opět lokálka jezdila a tím zahájena pravidelná doprava. Mrazy byly tak tuhé, že praskla i topná tělesa ve školní tělocvičně. Počátkem měsíce února teplota zase silně poklesla na -24 až -28 °C. Po 3. únoru mrazy poněkud polevily, ale už zase dne 10. února klesla teplota na -28 °C, 11. 2. dokonce na -33 °C, 12. 2. -30°C , 14. 2. -19°C  a zde již teplota pomalu stoupala.
Tuhé mrazy nadělaly mnoho škod; záchody, pumpy a vodovody zamrzly.
Následkem velkých závějí vázla i doprava na hlavních tratích a tím i dodávka zboží a hlavně uhlí, po kterém byla nepoměrná poptávka s ohledem na zvětšenou spotřebu. Obchodníci měli o uhlí velikou nouzi a soukromníkům bylo prodáváno jen v malém množství.
Ve škole ústřední topení nestačilo vyhřáti učebny. Ráno se začalo učiti při 6 °R (7,5 °C) a teplota během dne stoupla nejvýše na 13 °R (16 °C). 
Dne 15. února došlo místním obchodníkům uhlí. U každého z nich stála fronta čekajících, takže došlé uhlí bylo ve chvíli pryč a ještě se nedostalo na všechny. Od 18. do 28. února musely býti uzavřeny školy. Dne 22. února opět stoupl mráz na -25 °C, ale pak již klesal a zůstával na normální výši.
Dne 27. února zaznamenána teplota už jen -6 °C.“

Následující fotografie z Čelákovic jsou seřazeny chronologicky i s vlastním podrobnějším popisem.  Zimy ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století (obr. 3-7) probíhaly zdá se již poklidně až idylicky, s hojností sněhu. Zima ale neznamenala žádnou překážku pro trénink fotbalového mužstva 1. oddílu SK Čelákovic na stadionu Ve Vrbí, zahřát se šlo se švihadly (obr. 4).
Na obrázku č. 5 stojí za povšimnutí Husův kámen v bývalém Parku MUDra. Žebráka (nynější Rybářské ulici), umístěný od roku 1960 v areálu Husova sboru. Dále domek  čp. 185 (též v Rybářské ulici) ve stylu lidového baroka, zbouraný v roce 1977 (obr. 6). Některé bohužel jen obecně datované snímky do 40. let 20. století ukazují na téměř zamrzlé Labe, a na přítomnost ledařů s povozy v blízkosti mlýnského náhonu (obr. 8-9).  Fotografie z 50. let 20. století (obr. 10-14) jsou z různých partií Čelákovic, za zhlédnutí jistě stojí snímek s tehdy ještě stojící kapličkou na nynější křižovatce ulic U Kapličky, Stankovského a Sokolovské (obr. 10). Naší zimní exkurzi zakončujeme snímky z 80. let (obr. 15-18), se sjezdařským kopečkem v ulici Ve Vrbí (obr. 17) a amatérským hokejovým utkáním na zamrzlém Gradu, slepém ramenu Labe (obr. 18). Komu sportovní vyžití v Čelákovicích nestačilo, tak pokud pracoval v místní továrně TOS, mohl využít její rekreační chatu v Peci pod Sněžkou (obr. 19). Rádi bychom Vám, vážení návštěvníci, popřáli i v tomto čase pěkné prožití zimního období.

4. 2. 2022
Petr Válek

Literatura a zdroje:

Portál Českého hydrometeorologického ústavu. Dostupné z https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/historicke-extremy[cit. 1. 2. 2022].
Mrazy a dopravní potíže v celé republice, Lidové noviny, 5. 2. 1929.
Včerejšek nejmrazivějším dnem této zimy, Lidové noviny, 11. 2. 1929.
Mrazy se zmírní?, Lidové noviny, 13. 2. 1929.
• EISNER, David – HERGESELL, Jan, Čelákovický uličník I., katastrální území Čelákovice, Čelákovice 2020, s. 153, 172.
MOTÝL, Ivan, Když v Čechách byla tisíciletá zima [online]. 2021 [cit. 2. 2. 2022]. Dostupné z:
https://program.rozhlas.cz/kdyz-v-cechach-byla-tisicileta-zima-v-unoru-1929-teplota-klesla-na-minus-422-8422265
ŠPAČEK, Jaroslav (ed.), Kronika města Čelákovic I. 1857-1939, Čelákovice 2006, s. 304.


Ukázky z muzejních sbírek 31

1. Kostelní ulice v únoru 1929 (pohled od čp. 40 severním směrem na hromady sněhu v ulici)

1. Kostelní ulice v únoru 1929 (pohled od čp. 40 severním směrem na hromady sněhu v ulici)

 
2. Pohled do zasněžené Kostelní ulice, v popředí se sochou sv Jana Nepomuckého, 1929

2. Pohled do zasněžené Kostelní ulice, v popředí se sochou sv Jana Nepomuckého, 1929

 
3. Přívoz s hospodou U Bodláků na levém břehu řeky Labe, v pozadí železniční most, 1935

3. Přívoz s hospodou U Bodláků na levém břehu řeky Labe, v pozadí železniční most, 1935

 
4. Trénink 1 fotbalového oddílu SK Čelákovice na stadionu Ve Vrbí, 40. léta 20. století

4. Trénink 1 fotbalového oddílu SK Čelákovice na stadionu Ve Vrbí, 40. léta 20. století

 
5. Zasněžená dolní rozšířená část Rybářské ul (Sad A Žebráka s Husovým kamenem), po roce 1940

5. Zasněžená dolní rozšířená část Rybářské ul (Sad A Žebráka s Husovým kamenem), po roce 1940

 
6. Policista se skupinou lidí s nářadím na odklízení sněhu před domem (čp. 164) v Rybářské ulici

6. Policista se skupinou lidí s nářadím na odklízení sněhu před domem (čp. 164) v Rybářské ulici

 
7. Dům čp. 185 v Rybářské ulici se štítem ve slohu lidového baroka, kolem 1945, zbourán 1977

7. Dům čp. 185 v Rybářské ulici se štítem ve slohu lidového baroka, kolem 1945, zbourán 1977

 
8. Loďka v zimě na zasněženém levém břehu zamrzlého Labe nad Jiřinským přívozem, po roce 1940

8. Loďka v zimě na zasněženém levém břehu zamrzlého Labe nad Jiřinským přívozem, po roce 1940

 
9. Břeh mlýnského náhonu pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie s koňským povozem naloženým ledem

9. Břeh mlýnského náhonu pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie s koňským povozem naloženým ledem

 
10. Barokní kaplička se od 60 let nachází u kostela Nanebevzetí Panny Marie, 50. léta 20. stol.

10. Barokní kaplička se od 60 let nachází u kostela Nanebevzetí Panny Marie, 50. léta 20. stol.

 
11. Zimní pohled na kostel Nanebevzetí Panny Marie od jihu z chodníku od obecné školy

11. Zimní pohled na kostel Nanebevzetí Panny Marie od jihu z chodníku od obecné školy

 
12. Zasněžené náměstí s jižním průčelím radnice a bývalé Měšťanské školy (snímek od jihovýchodu)

12. Zasněžené náměstí s jižním průčelím radnice a bývalé Měšťanské školy (snímek od jihovýchodu)

 
13. Zimní fotografie zasněženého kostela Nanebevzetí Panny Marie s ojíněnými stromy

13. Zimní fotografie zasněženého kostela Nanebevzetí Panny Marie s ojíněnými stromy

 
14. Střed města se zasněženými střechami z věže kostela Nanebevzetí Panny Marie, před 1960

14. Střed města se zasněženými střechami z věže kostela Nanebevzetí Panny Marie, před 1960

 
15. Horní část náměstí s budovami na jeho severní straně

15. Horní část náměstí s budovami na jeho severní straně

 
16. Západní průčelí budovy ZŠ Kamenka v Kostelní ul se sousedním domem čp. 458

16. Západní průčelí budovy ZŠ Kamenka v Kostelní ul se sousedním domem čp. 458

 
17. Zasněžená Rybářská ulice s dětmi na lyžích, sjíždějícími do ulice Ve Vrbí

17. Zasněžená Rybářská ulice s dětmi na lyžích, sjíždějícími do ulice Ve Vrbí

 
18. Klukovský hokej na zamrzlém Grádě 1985

18. Klukovský hokej na zamrzlém Grádě 1985

 
19. Rekreační chata podniku TOS v Peci pod Sněžkou 70. léta 20. stol.

19. Rekreační chata podniku TOS v Peci pod Sněžkou 70. léta 20. stol.

 
 
Vytvořeno 5.2.2022 11:30:22 - aktualizováno 7.2.2022 15:19:34 | přečteno 448x | muzeumcel
load