Ukázky z muzejních sbírek 32

13 H 133452 Barevná pohlednice, motiv koledy ak. malíře Mukařovského, 40. léta 20 stol.

Velikonoce ve sbírkách muzea


Vážení návštěvníci,

  v dnešním příspěvku si představíme některé typické předměty z muzejní sbírky, které souvisí s Velikonocemi. Na Velikonoce můžeme nahlížet v podstatě dvěma způsoby. Prvním jsou křesťanské Velikonoce, které jako svátek byly uznány zákonem císaře Valentiniána 7. srpna 389, a značí památku umučení a vzkříšení Ježíše Krista.[1] Druhý pohled je tradiční, spjatý se svátky jara a obnovy.
První pojetí zastupují v muzejní sbírce některé velikonoční pohlednice s motivem beránka (Božího, vítězného – Krista) s tématikou jeho vzkříšení (obr. 1, 2). Beránek se stal taktéž velikonočním jídlem, u nás snad již od 14. století, a to buď opravdový, nebo z těsta.[2] V naší sbírce můžeme najít např. tuto glazurovanou formu na pečení, bohužel nedatovanou (obr. 3). Zvykem, který lze taktéž zasadit do náboženského prostředí, je řehtání (hrkání, klapání), které má symbolizovat vyhánění Jidáše o Zeleném čtvrtku, doložené u nás v 16. století.[3] Ve sbírce ukazují na tuto tradici fotografie ze 40. let 20. století ze Sedlčánek (obr. 4) a z 60. let z Císařské Kuchyně (obr. 5). Jednotlivé řehtačky, které máme „ukryté v depozitáři“ (celkem 7 kusů), jsou většinou strojově zhotoveny, a pouze obecně až na jednu výjimku jsou datovány do první či druhé poloviny 20. století (obr. 6-11).
  Z prostředí velikonočních lidových zvyků spojených s motivem jarní obnovy je nejznámější tradicí pomlázka, jejíž doklady sahají asi do 14. století, bezpečný její popis pak můžeme klást u nás do počátku 17. století.[4] Pomlázkou rozumíme jak samotnou tradici, tak spletené vrbové proutí užívané ke šlehání (koledování), ale i výslužku za toto počínání. [5] Vrba zde má být symbolem síly omládlé jarní přírody, která se má šleháním vrbovými proutky přenášet na živé bytosti.[6] V muzejní sbírce máme dvě pomlázky, jednu z osmi, druhou z třinácti prutů, obě zhotovené asi kolem let 1950/1955 (obr. 12). O tom, jak se tento nástroj užíval, nás zpravují opět některé pohlednice (obr. 13-15), což mohlo vést někdy k dramatickým situacím (obr. 16). Výslužkou za toto „omlazení“ se stávaly ze strany žen a dívek obvykle slepičí vejce (snad také jako symbol znovuzrození přírody[7]), a to jak běžná (obr. 17), tak spíše zdobená, jejichž výrobu můžeme zhlédnout na dalších pohlednicích (obr. 18-19).
  Na závěr připojujeme ještě pár veselých pohlednic se zajíci, „snášeči“ vajec (obr. 20-22). Doklady této tradice pochází ze 17. století z Německa. Skrze povídku německého autora Christopha von Schmida – „Ostereier“ (1816), která byla přeložena do češtiny, ve které pro hodné děti snáší zajíček barevná vajíčka, která musí v lese hledat, se zvyk rozšířil kolem roku 1900 i u nás.[8] Populárnější však v dnešní době je zřejmě stále pomlázka.
Ať tak nebo tak, přejeme Vám, milí návštěvníci, příjemné prožití Velikonočních svátků, po jakémkoli způsobu.


18. 3. 2022
Petr Válek


Poznámky:[1] BLÁHOVÁ, Marie, Historická chronologie, Praha 2001, s. 222.

[2] ZÍBRT, Čeněk, Velikonoce u starých Čechův, Zlatá Praha 1887-1888, ročník 5., číslo 19, s. 295.
Dostupné na: https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:bccf3b75-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:5bf12530-435e-11dd-b505-00145e5790ea

[3] MOSLER, František, „My poledne zvoníme“. Obchůzka chlapců Bochořských s klapačkami na pašijové dni 1906, Český lid, ročník 18, 1909, s. 337. Dostupné na: https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:b7a7ee93-4611-11e1-1586-001143e3f55c?page=uuid:b7a7eff8-4611-11e1-1586-001143e3f55c

[4] viz pozn. 2.

[5] ZÍBRT, Čeněk, Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní. Praha 1889, s. 77.
Dostupné na: https://ndk.cz/view/uuid:41103f6c-4363-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6a6010dd-2151-4b04-be86-1debffebecbc

[6] tamtéž.

[7] k čemuž se také kloní Zíbrt (viz pozn. 5, s. 78)

[8] VEČERKOVÁ, Eva, Malované vejce. O kraslicích v českých zemích, Brno 2013, s. 39.


Ukázky z muzejních sbírek 32

1 H 106639 Černobílá pohlednice Beránek Boží, kolem r. 1915

1 H 106639 Černobílá pohlednice Beránek Boží, kolem r. 1915

 
2 H 67448 Černobílá pohlednice, zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 2. pol. 20. stol.

2 H 67448 Černobílá pohlednice, zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 2. pol. 20. stol.

 
4 H 125771 Průvod s řehtačkami, Sedlčánky, 40. léta 20. stol.

4 H 125771 Průvod s řehtačkami, Sedlčánky, 40. léta 20. stol.

 
5 H 136396 Dětský průvod s řehtačkami, Císařská Kuchyně, 60. léta 20. stol.

5 H 136396 Dětský průvod s řehtačkami, Císařská Kuchyně, 60. léta 20. stol.

 
6 H 9722 Strojově zhotovená řehtačka s olejovými malůvkami, 20. století

6 H 9722 Strojově zhotovená řehtačka s olejovými malůvkami, 20. století

 
3 H 7987 Forma na pečení ve tvaru beránka, nedatováno

3 H 7987 Forma na pečení ve tvaru beránka, nedatováno

 
7 H 28914 Řehtačka zhotovená za pomoci cirkulárky a vrtáku, 1941

7 H 28914 Řehtačka zhotovená za pomoci cirkulárky a vrtáku, 1941

 
8 H 32717 Řehtačka s desetizubým kolečkem, 1. pol. 20. stol.

8 H 32717 Řehtačka s desetizubým kolečkem, 1. pol. 20. stol.

 
9 H 32718 Řehtačka zhotovená pomocí cirkulárky, razítko s trojicí květů 1. pol. 20. stol.

9 H 32718 Řehtačka zhotovená pomocí cirkulárky, razítko s trojicí květů 1. pol. 20. stol.

 
11 H109920 Řehtačka zhotovená za pomoci cirkulárky z měkkého dřeva, nedatováno

11 H109920 Řehtačka zhotovená za pomoci cirkulárky z měkkého dřeva, nedatováno

 
10 H 118985 Továrně vyrobená řehtačka o osmi zubech, 2. pol. 20. stol.

10 H 118985 Továrně vyrobená řehtačka o osmi zubech, 2. pol. 20. stol.

 
12 H 28526 (nahoře) H 123008 Pomlázky o osmi a třinácti prutech z 50. let 20. století

12 H 28526 (nahoře) H 123008 Pomlázky o osmi a třinácti prutech z 50. let 20. století

 
13 H 133452 Barevná pohlednice, motiv koledy ak. malíře Mukařovského, 40. léta 20 stol.

13 H 133452 Barevná pohlednice, motiv koledy ak. malíře Mukařovského, 40. léta 20 stol.

 
14 H 111074 Barevná pohlednice, motiv koledy od Josefa Lady, kol. 1985

14 H 111074 Barevná pohlednice, motiv koledy od Josefa Lady, kol. 1985

 
15 H 133458 Barevná pohlednice od ak. malíře Jar Šnobla, 1911

15 H 133458 Barevná pohlednice od ak. malíře Jar Šnobla, 1911

 
16 H 133450 Barevná pohlednice, příchod koledníka, kolem 1935

16 H 133450 Barevná pohlednice, příchod koledníka, kolem 1935

 
19 H 133477 Barevná pohlednice, malování kraslic, kolem 1940

19 H 133477 Barevná pohlednice, malování kraslic, kolem 1940

 
17 H 133412 Barevná pohlednice od ak. malíře Bránického, kolem 1935

17 H 133412 Barevná pohlednice od ak. malíře Bránického, kolem 1935

 
18 H 89993 Černobílá pohlednice Žena malující kraslice, kolem 1950

18 H 89993 Černobílá pohlednice Žena malující kraslice, kolem 1950

 
20 H 133427 Barevná pohlednice s motivem zajíců a vajec, kolem 1910

20 H 133427 Barevná pohlednice s motivem zajíců a vajec, kolem 1910

 
21 H 133428 Barevná pohlednice, zajíc s nůší, kolem 1935

21 H 133428 Barevná pohlednice, zajíc s nůší, kolem 1935

 
22 H 133467 Barevná pohlednice Spřežení se zajíci, kolem 1930

22 H 133467 Barevná pohlednice Spřežení se zajíci, kolem 1930

 
 
Vytvořeno 21.3.2022 15:17:15 - aktualizováno 21.3.2022 15:50:37 | přečteno 711x | muzeumcel
load