Upoutávka na novou publikaci Toušeň na starých pohlednicích

3

Městské muzeum v Čelákovicích ve spolupráci s Městysem Lázně Toušeň a Okrašlovacím spolkem Lázně Toušeň v blízkých týdnech vydá publikaci Toušeň na starých pohlednicích. Publikace vychází ze Sbírky Městského muzea v Čelákovicích a ze sbírek soukromých sběratelů. Editory jsou, abecedně vzato, David Eisner, Jan Hergesell, Jan Králík a Hana Němečková.

Publikace Toušeň na starých pohlednicích

Po úspěšném a skoro již rozebraném vydání starých pohlednic města Čelákovic dokončuje Městské muzeum v Čelákovicích obdobně zaměřenou publikaci, tentokrát ale zacílenou na sousední městys Lázně Toušeň, který je nepochybně druhým nejvýznamnějším sídlem v oblasti působnosti našeho muzea. Ač muzeum nedisponuje tak vysokým počtem toušeňských pohlednic, jako v případě zmíněných Čelákovic, i tak jeho sbírka čítá řadu zajímavých, neobvyklých i esteticky zdařilých položek, které je škoda nechat uložené v depozitáři a nepředstavit veřejnosti. Navíc se muzeu podařilo získat ke spolupráci dva toušeňské sběratele Hanu Němečkovou a RNDr. Jana Králíka, kteří ve svých soukromých sbírkách shromáždili další úctyhodný počet pohlednic s toušeňskou tématikou. Druhý ze jmenovaných navíc zprostředkoval poskytnutí pohlednic i od pražského sběratele Karla Čady.

Cílem publikace je představit proměny Lázní Toušeně během dvacátého století (s drobným přesahem do konce století devatenáctého) zachycené právě prostřednictvím pohlednic. K přehlednějšímu uchopení této změny slouží rozdělení publikace do pěti kapitol představujících postupně proměny obce, náměstí, lázní a řek (pátá kapitola je vyhrazena pohlednicím nezapadajícím do uvedeného schématu, přesto dostatečně vypovídajících o proměnách podoby Toušeně ve dvacátém století). Kniha nabídne čtenářům letecké záběry celého městečka z různých období, kolorované pohlednice z přelomu předminulého a minulého století, kolážové pohlednice se secesními motivy, sépiově zbarvené toušeňské momentky, jednoduché černobílé snímky i novější koláže z barevných fotografií. Ke spatření budou věci dlouho (pro leckoho nikdy) neviděné – rybník na náměstí, terénní nerovnost coby pozůstatek příkopu pravěkého výšinného sídliště a raně středověkého hradiště v části Hradištko před vilovou zástavbou tohoto prostoru, slavnostně vyzdobené toušeňské nádraží při příležitosti průjezdu novomanželů rakouského arcivévody Karla Habsbursko-Lotrinského a parmské princezny Zity Bourbonské v roce 1911, interiéry lázeňské jídelny z 19. století a ozdravovny čp. 33 z konce 30. let 20. století, přívozy na Labi převážející koně i automobily, slavnostní položení základního kamene stavby sokolovny či koupání a opalování se na toušeňském Gradu a řadu dalších zajímavých a esteticky kvalitně zhotovených dobových místních momentek.

Příprava publikace je již v závěrečné fázi, právě probíhá dolaďování a odstraňování posledních drobných nesrovnalostí a nedostatků, obratem dojde k jejímu předání k finální grafické úpravě a vzápětí poté bude odeslána do tiskárny. O konkrétním datu jejího vydání budete na našem webu včas informováni. Zatím přijměte, prosím, jen drobný závdavek z této chystané publikace v podobě několika vybraných pohlednic.

hrg


Upoutávka na publikaci Toušeň na starých pohlednicích

1

1

Pohlednice s leteckým snímkem Toušeně z roku 1940. (zdroj: MMČ)
 
2

2

Zákoutí s rybníkem na toušeňském náměstí. (zdroj: Karel Čada)
 
3

3

Západní část lázeňského parku. (zdroj: Jan Králík)
 
4

4

České Grado na toušeňském Labi. (zdroj: Hana Němečková)
 
 
Vytvořeno 25.3.2020 10:13:11 - aktualizováno 27.3.2020 10:02:00 | přečteno 672x | muzeumcel
load