Volební rok 1990 (nejen) na plakátech Městského muzea v Čelákovicích

1

Soubor plakátů a dalších dokumentů Městského muzea v Čelákovicích tvoří významnou složku v jeho rozsáhlých sbírkách. Nemalou část potom zaujímají plakáty, které se vztahují k politickým událostem a volbám roku 1990. Následující webová výstava přináší výběr z plakátů, které byly ve své době součástí veřejného prostoru. Představuje hlavní politické strany a hnutí s jejich programy, ideály, symboly a rétorikou, kterou se obracely k občanům.

PhDr. Martin DolejskýVolební rok 1990 (nejen) na plakátech Městského muzea v Čelákovicích

1

1

1. Za hlavní kandidující subjekt v českých zemích lze považovat jednoznačně Občanské fórum (OF). Volební program OF pro červnové parlamentní volby byl nazvaný „Přijmout odpovědnost za vlastní budoucnost“ a hnutí kandidovalo s číslem 7.
 
2

2

2. I přesto, že OF vedl do voleb Jan Bureš, nejvýraznější tváří tohoto hnutí se stal dramatik a filosof Václav Havel, který byl 29. 12. 1989 zvolen presidentem ČSSR.
 
3a

3a

3. Pro většinu stran a hnutí byl v předvolební kampani charakteristický antikomunismus a zdůraznění boje proti totalitě.
 
3b

3b

3. Pro většinu stran a hnutí byl v předvolební kampani charakteristický antikomunismus a zdůraznění boje proti totalitě.
 
4

4

4. Parlamentní volby v červnu 1990 byly první svobodné volby od roku 1946. Bylo tak nutné veřejnost informovat o tom, jak vlastně volit.
 
5

5

5. V den voleb, 8. a 9. 6. 1990, měl volič právo do urny vhodit tři lístky. Na každém mohl označit až 4 preferované kandidáty.
 
6

6

6. Modrý pruh označoval lístek do Sněmovny národů Federálního shromáždění (150 členů volených v rovném poměru po 75 za ČR a SR).
 
7

7

7. Červený pruh označoval lístek do Sněmovny lidu Federálního shromáždění (původně 200 a od roku 1990 150 poslanců volených na celém území, tak aby na jeden mandát připadal přibližně stejný počet obyvatel).
 
8

8

8. Bez barevného označení byl lístek do České národní rady (150 členů).
 
9a

9a

9 a, b, c. OF bylo aktivní i v Čelákovicích, kde pořádalo různé besedy.
 
9b

9b

9 a, b, c. OF bylo aktivní i v Čelákovicích, kde pořádalo různé besedy.
 
9c

9c

9 a, b, c. OF bylo aktivní i v Čelákovicích, kde pořádalo různé besedy.
 
10

10

10. Jediným občanem města Čelákovic, zvolený v červnových volbách byl ing. Vladimír Šuman, kandidát za OF.
 
11

11

11. Významnou události před komunálními volbami byla návštěva presidenta Václava Havla v Čelákovicích 27. 10. 1990.
 
12

12

12. Favoritem bylo OF i ve volbách do zastupitelstev obcí 23. a 24. 11. 1990, kdy byl starostou Čelákovic zvolen ing. Václav Špaček.
 
13a

13a

13. Nejvýraznějším ideovým oponentem OF byla Komunistická strana Československa (KSČ), která do voleb v červnu 1990 vstupovala s číslem 10 a s novým symbolem třešní.
 
13b

13b

13. Nejvýraznějším ideovým oponentem OF byla Komunistická strana Československa (KSČ), která do voleb v červnu 1990 vstupovala s číslem 10 a s novým symbolem třešní.
 
14

14

14. Volebním lídrem byl Ladislav Adamec, zvolený na mimořádném sjezdu do čela strany. Krátce před volbami provedla strana federalizaci svých struktur, když 31. 3. 1990 ustavila zemské organizace KSČM a KSS. Do voleb šla jako jeden subjekt.
 
15

15

15. V předvolebním programu za svůj cíl komunisté prohlásili „demokratický, humanistický, materiálně i duchovně produktivní socialismus.“ Program vyniká svojí konkrétností a propracovaností.
 
16

16

16. Zhoršený stav životního prostředí se odrazil v programu všech kandidujících stran a hnutí. Výjimkou nebyla ani KSČ.
 
17

17

17. Více než kterékoliv jiné volby, byly právě tyto plné emocí a častých útoků na KSČ.
 
18

18

18. Na mimořádném sjezdu KSČ 20. a 21. 12 1989 bylo schváleno „Prohlášení k občanům ČSSR“, na svoji dobu velmi sebekritické vyjádření, ve kterém se delegáti sjezdu omlouvají mládeži i všem občanům, kteří byli postiženi neoprávněnými represemi. V kampani se distancovali komunisté od monopolu moci.
 
19

19

19. Plakát kandidáta KSČ Františka Adámka.
 
20

20

20. Před volbami v červnu 1990 došlo v KSČ k částečné personální výměně a na kandidátkách se objevili kandidáti výrazně mladší a do té doby méně známí.
 
21

21

21. Setkání s občany patřilo k velice důležité součásti předvolební kampaně. KSČ jich v Čelákovicích uspořádala několik.
 
22

22

22. Mezi nejstarší politické strany (zal. 1878) patřila Československá sociální demokracie kandidující s číslem 21 a symbolem klasů a ozubeného kola.
 
23

23

23. Sociální demokracie navazovala v prvé řadě na svojí minulost před únorem 1948. Pokus o oživení levicové politiky na demokratickém základě jim pomohlo i několik členů exilové sociální demokracie, která fungovala bez přerušení za hranicemi od roku 1948.
 
24

24

24. Mezi tři nejvýznamnější proudy ale patřili „obnovitelé“ hlásící se k předúnorové tradici strany, socialisté z okruhu Charty 77 a noví členové, často bývalí členové KSČ. ČSSD obnovila svoji činnost už v listopadu 1989 a strana se nevyhnula sporům mezi domácím a exilovým křídlem.
 
25

25

25. Volba ČSSD měla být vstupenkou do Evropy a 21. století a voliče se snažila zaujmout i tím, že se hlásila k evropským stranám socialistického typu, které ve volbách do Evropského parlamentu v červnu 1989 zaznamenaly výrazný úspěch. Nejvýraznější tváří předvolební kampaně byl předseda strany Jiří Horák.
 
26

26

26. Nováčkem na československé politické scéně se stala Strana zelených kandidující s číslem 18 a symbolem čtyřlístků ve tvaru srdce.
 
27

27

27. Jak je z názvu strany patrné, tak tzv. zelená politika se stala základním bodem volebního programu, který se výrazně odlišuje od programů ostatních stran a hnutí. Prosazuje útlumové programy těžby surovin, rušení zbrojního průmyslu, omezení používání freonů, rozvoj soukromého družstevního podnikání, podpora vzniku menších zemědělských celků na úkor velkofarem.
 
28

28

28. V otázce sociální politiky narazíme na řadu bodů, které stranu sbližují s levicí. Nejvýznamnější body této části programu je snížení ekonomicky vynucené zaměstnanosti matek a prodloužení mateřské dovolené, rozšíření nároku na dovolenou, zkrácení pracovní doby bez ekonomických dopadů, výplaty příplatků za zhoršené životní prostředí.
 
29

29

29. Jedním z předvolebních hesel strany bylo: „Strana zelených sdružuje lidi milující život ve všech jeho projevech. Konzumace není blahobytem ani štěstím.“
 
30

30

30. Strana zelených není možná dnes považována za favorita, ale předvolební průzkum z března 1990 straně dával na Slovensku 16 %.
 
31

31

31. Uspět se jí ale podařilo až v listopadových komunálních volbách. Například v Čelákovicích získala svého zástupce v radě města.
 
32

32

32. Vedle výše zmíněných kandidovaly i strany, které byly v letech 1948-1989 spolu s KSČ součástí Národní fronty. Československá strana lidová kandidovala v koalici Křesťanské a demokratické unie s číslem 23.
 
33

33

33. Další stranou spjatou s minulou érou byla Československá strana socialistická vstupující do voleb s číslem 3 a znakem překříženého brku a kladiva.
 
34

34

34. Šlo o symbol užívaný stranou v letech 1897 až 1948.
 
35

35

35. Zde je stanovisko strany k minulosti se symbolem užívaným v letech 1948-1989.
 
36

36

36. Nejen v prohlášeních, ale i symbolech, se strana hlásila k odkazu první republiky.
 
37

37

37. Přihlášení k minulosti lze spatřovat i v některých prohlášeních. Zde je patrná snaha o návrat k národně socialistické politice.
 
38

38

38. Ekologická témata se objevila i na plakátech této strany.
 
39

39

39. Socialisté se mohli opřít o zkušené politiky. Zde např. předseda České národní rady Šafařík.
 
40

40

40. Pozvánka na jednu z akcí pořádanou ČSS.
 
41

41

41. Volební heslo ČSS „Šance schopným, jistoty všem.“
 
42

42

42. Ani přes rozsáhlou kampaň strana v červnu 1990 nezískala parlamentní zastoupení.
 
43

43

43. Napříč politickým spektrem panovalo ostré nepřátelství proti KSČ.
 
44

44

44. Podobné akce probíhaly na celém území Československa.
 
45

45

45. Důležitou složkou při tvorbě plakátů byl humor a lidová tvořivost.
 
 
Vytvořeno 13.5.2019 16:18:15 - aktualizováno 14.5.2019 9:57:35 | přečteno 2868x | muzeumcel
load