Významné osobnosti z Čelákovic a okolí

V následujícím seznamu jsme si nekladli za cíl uvést všechny osobnosti, které se podílejí nebo podílely ať menším či větším dílem na společenském a dalším životě v našem městě či okolí. Poměrně bohatě zpracované informace a v řadě případů i sbírkové předměty související s níže uvedenými a dalšími osobnostmi, které jsou ve sbírkách muzea uloženy, zde neuvádíme a předkládáme zájemcům jen základní údaje s tím, že podrobněji se lze s materiálem seznámit v našem muzeu.

Arazim František (*1907 Sedlčánky +1990 Čelákovice), stavitel

Arazim Mirko, Prof. (*1920 Sedlčánky + 1997 Carona, Švýcarsko), hudebník, od roku 1948 působil ve Švýcarsku

Baborová Marie Zdena, PhDr., provd.  Čiháková (*1877 Praha +1937 Čelákovice), přírodovědec, první žena v Rakousku-Uhersku promována na doktora filosofie

Baiza Vlastimil, JUDr. (*1912 Čelákovice +1995 Čelákovice), polit. pracovník, dělník, autor četných historických příspěvků

Balvín Alois (*1901 Vykáň +1980 Poděbrady), hudebník, kapelník, skladatel, pedagog

Beneš Stanislav (*1914 Čelákovice +1998 Brandýs n. L.), technik, závodník - cyklista

Benda Jan (*1682 Mstětice +1757), hudebník

Bíbr Karel, Ing. arch. (*1887 Kojetín +1972 Nová Ves pod Pleší), architekt, projektant, stavitel

Biskup Josef (*1905 Oseč u Příbrami +1986 Brandýs n. L.), pedagog, básník, spisovatel

Bleha Ferdinand (*1873 Trpišov +1950 Čelákovice), stavitel, projektant

Blecha Antonín (*1905 Čelákovice +1993 Praha), hudebník

Blecha Ferdinand (*1906 Čelákovice +1982 Praha), hudebník, malíř

Blecha Josef  (*1906 Lvov +1987), hudebník

Brož Robert (*1938 Čelákovice), výtvarník, knižní grafik, designér, žije na Slovensku

Burda Michal (*1952 Praha), výtvarník, grafik, starosta obce

Břeský Miroslav, Bc. (*1953 Brandýs n. L.), fotograf

Čepička Adolf (*1882 Čelákovice +1927 Čelákovice), hudebník

Černík Michal (*1943 Čelákovice), básník, spisovatel

Červenka Matěj (*1521 Čelákovice +1569 Přerov na Moravě), spisovatel, biskup Jednoty bratrské, historik

Červinka František (*1871 Lhota +1941 Čelákovice), továrník

Červinka Ladislav (*1945 Čelákovice),energetik, kaktusář, jednatel Klubu kaktusářů Čelákovice

Červinka Otakar, Dr. Ing. Prof. (*1925 Toušeň +2002….), chemik, vysokoškolský pedagog

Červinka Zdeněk, Ing.  (*1947 Čelákovice), agronom, přírodovědec, významný kaktusář, nositel prestižní ceny Zlatý Alberto 2014, místopředseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, předseda Klubu kaktusářů Čelákovice

Červinková Libuše, MUDr. (*1902 Čelákovice +1942 Čelákovice), první žena z Čelákovic promovaná na lékařku

Čihák Stanislav (*1874 v Jílovém +1937 Čelákovice), bankovní ředitel, továrník

Čurda Jindřich (*1853 Čelákovice +1926 Čelákovice), zemědělec, dlouholetý starosta města

Daněk Gustav, PhDr. (*1891 Mochov +1975), přírodovědec, pedagog

Daněk Josef, Mgr., doc. (*1961 Vyšší Brod), malíř, grafik, scénograf, vysokoškolský pedagog

Dlask Antonín Ladislav (*1818 Kutná Hora +1894 Kouřim), katolický kněz, spisovatel

Dlouhý Václav, ak. malíř (*1923 Stružinec u Semil +1989 Praha), malíř

Dragoun Václav (*1938 Praha), redaktor, autor divadelních her, dramatik

Drahokoupilová Jaroslava (*1935 Sedlčánky), pěvkyně, pedagog

Durych Václav (*1885 Hradec Králové +1912 Čelákovice), pedagog, překladatel, spisovatel, básník

Fait Stanislav (*1903 Častalovice + 1979 Praha), architekt, stavitel

Faitová Antonie, roz. Kozlová (*1875 Česká Třebová +1940 Praha), porod. asistentka, architekt, první čsl. oprávněná zednická mistryně 

Fereš Bedřich (*1899 Mochov +1976 Mochov), úředník, obecní kronikář

Ferles Antonín (*1827 Čelákovice + 1903 Čelákovice), zemědělec, historik, purkmistr města

Foerster Josef Bohuslav, dr. h. c. (*1859 Praha +1951 Nový Vestec), pedagog, spisovatel, hudební skladatel

Grafnetter Václav (*1899 Bezděkov u Klatov +1970 Čelákovice), malíř, pedagog, sbormistr, v r. 1945 první předseda Revolučního národního výboru

Gissingová Věra, roz. Diamantová (*1928 Čelákovice), spisovatelka, překladatelka, žije ve Velké Británii

Gutwirth Zdeněk (*1892 Příbram +1969 Praha), pedagog, malíř

Hanuš Ladislav, JUDr. (*1902 Lom okr. Most +1984 Brandýs n. L.), právník, mykolog, dlouholetý spolupracovník muzea

Hanžlík Bohumír (*1937 Čelákovice), pedagog, výtvarník, hudebník, skladatel, dlouholetý spolupracovník muzea

Hanžlík Jiří, ak. malíř (*1932 Čelákovice + 2013 Brandýs nad Labem), malíř, grafik, pedagog

Haymanová Eva, roz. Diamantová (*1924 Praha +2013 Auckland), vysokoškolský pedagog, spisovatelka

Hilčr Jindřich (*1921 Čelákovice + 2003 Čelákovice), básník, překladatel, redaktor

Hrdina Emanuel (*1939 Praha), hudebník - hornista

Holoubek Jan (* 1804 Čelákovice + 1863 Praha), zpěvák a varhaník v pražských chrámech

Houska Lubomír (*1933 Čelákovice), energetik, fotograf

Hubička Alois, ak. sochař (*1919 Praha +2002 Jablonec n. N.), výtvarník, šperkař, pedagog

Hübner Rudolf (*1904 Městec +1985 Bělá pod Bezdězem), architekt, stavitel

Choděra Čeněk, ak. malíř (*1881 Toušeň +1955 Praha), malíř

Choura Luboš, Ing. (*1924 Praha + Čelákovice 2005), technik, městský kronikář, dlouholetý spolupracovník muzea

Janda Čeněk (*1908 Čelákovice + 1970 Čelákovice), lakýrník, malíř, dlouholetý spolupracovník muzea

Janda Ladislav (*1909 Toušeň + 1992 Brandýs n. L.), úředník, hudebník, kapelník

Janeček-Pardubský Alois, ak. malíř (*1894 Praha +1974 Brandýs n. L.), malíř

Jedlička Jiří (*1921 Čejetičky +1986 Čelákovice), lakýrník, pracovník státní památkové péče, dlouholetý spolupracovník muzea

Jelínek Julius, ak. malíř (*1874 Nechanice +1918 Čelákovice), malíř, krajinář, návrhář skla

Ježdík Pavel (*1595 + asi 1663 Čelákovice), primas města

Junek Jaroslav (*1904 Nehvizdy +1979 Nehvizdy), pedagog, kronikář obce

Kalina Antonín Pravoslav (*1873 Čelákovice +1922 Praha), spisovatel, novinář

Kalivoda Antonín (*1883 Strážov +1933 Choltice), pedagog, spisovatel

Kálik Václav (*1891 Opava +1951 Praha), hudební skladatel, dirigent

Kaplánek Emil (* 1927 Praha + 2000 Čelákovice), pedagog, hudební skladatel

Kaplánek Michal, ThDr. (*1962 Praha), katolický kněz, vysokoškolský pedagog

Karpaš Jan, ak. architekt (*1913 Červený Kostelec +1984 Brandýs n. L.), režisér, ilustrátor, animátor dětských filmů.

Kašpar Jaroslav, PhDr. doc. (*1929 Svařeň o. Ústí n. Orl. + 2014 Dřevčice), historik, vysokoškolský pedagog, městský kronikář, dlouholetý spolupracovník muzea

Košťák Antonín, Ing.  plk. (*1884 Libáň +1973 Praha), báňský inženýr, legionář, důstojník z povolání

Koštíř Jan (*1867 Sedlčánky +1932 Předměřice n. J.), mlynář, český národohospodářský pracovník

Kotek Jaroslav (*1886 Ostrov + … ), operní pěvec v Plzni

Koutníková Božena (*1876 Nová Paka +1942 Čelákovice), historička umění, sběratelka starožitností

Kovářík František (*1858 Čelákovice +1936 Čelákovice), skladatel, vojenský kapelník, pedagog

Kovářík Vladimír, PhDr. doc. (*1913 Čelákovice +1982 Velhartice), vysokoškolský pedagog, publicista, literární historik, spisovatel

Kožíšek Josef (*1861 Lužany u Přeštic +1933 Úvaly u Prahy), pedagog, spisovatel

Králík Jan (*1837 Toušeň +1888 Toušeň), zakladatel lázní

Králík Jan, RNDr. (*1947 Toušeň), vědecký pracovník, překladatel, muzikolog, kronikář obce, vysokoškolský pedagog

Králík Vojmír, MUDr. doc. (*1915 Toušeň +1973 Toušeň), vysokoškolský pedagog, významný český balneolog a revmatolog

Kraus Rudolf (*1887 Brandýs n. L. +1943 Osvětim), operní pěvec

Krčmář Zdeněk, MUDr. (*1896 Praha +1973 Praha), praktický od r. 1936 lázeňský lékař, spisovatel

Kropáč Arnošt (*1918 Dlouhé Loučky +2002 Brandýs n. L.), hudebník, pedagog

Krucký Jaroslav (*1900 Oleška u Č. Brodu +1945 Německo?), pedagog,  ilegální pracovník 2. odboje

Křivánek Oldřich (*1932 Praha), technik, kronikář obce, redaktor, publicista

Kurandová Jarmila, roz. Martínková (*1890 Veselá o. Pelhřimov +1978 Brno), herečka

Kvapilová Hana, roz. Kubešová  (*1860 Praha +1907 Praha), herečka

Labík Zdeněk (*1930 Čelákovice +1998 Brandýs n. L.), fotograf

Lokaj Jan (*1870 Čelákovice +1959 Čelákovice), obecní důchodní, historik

Lokaj Josef (*1907 Čelákovice +1969), zemědělec, jednatel Okrašlovacího spolku, spolupracovník muzea

Lonský Miroslav (*1912 Sadská +1992 Brandýs n. L.), hudebník, kapelník

Machar Josef Svatopluk, dr.h.c. (*1864 Kolín +1942 Praha), historik, politik, básník, spisovatel

Majerová Marie (* 1882 Úvaly + 1967 Praha), prozaička

Marek František, ak. architekt (*1905 Mstětice +1995 Praha), architekt, výtvarník 

Matsumato Tomeziro Petr Josef (*1880 Kanazava - Japonsko +1927 Čelákovice), artista, jako první pochován na novém hřbitově v Čelákovicích

Mestek Karel (* 1907 Slapy +?), politický vězeň nacismu, poslanec za KSČ, v letech 1967 až 1968 ministr zemědělství a výživy

Micka Zdeněk (*1955 Praha), malíř, restaurátor

Mokrý Václav Antonín (*Praha 1888 +1966 Sedlčánky), dekoratér, výtvarník, malíř

Mokrý Jiří (*1916 Praha +2000 Sedlčánky), úředník, kronikář

Münzerová Zdena, PhDr. (*1902 Čelákovice +……..  USA), historička umění, hudební spisovatelka, překladatelka, redaktorka Čs. rozhlasu, vysokoškolský pedagog

Nedvídek Josef (*1864 Satalice +1893 Toušeň), pedagog, autor učebnic kreslení, vynálezce pera na kreslení diagramů

Neugebauerová Alice (*1968 Čelákovice), výtvarnice, grafička

Novotná-Cibulková Blanka, ak. malířka (*1928 Přerov n. L.), výtvarnice, grafička

Otta Karel, plk. in memoriam (*1910 Skřivany u N. Bydžova +1951 Praha, věz. nemocnice), pedagog, zpravodajský důstojník, kameraman, redaktor Čs. rozhlasu v Káhiře 

Palacký František (*1798 Hodslavice na Moravě +1876 Praha), historik, politik, pedagog, jezdíval do rodiny Hybšových v Záluží, v roce 1861 byl jmenován čestným měšťanem města Čelákovic

Passer Ivan (*1933 Praha), český a americký filmový režisér a scenárista

Petiška Eduard, PhDr. (*1924 Praha + 1987 Mar. Lázně), spisovatel, dramatik

Petiška František, MUDr. /Vinant František/  (*1936 Praha +1980 Čelákovice), lékař, spisovatel, dramatik, herec

Prášek Justin Václav, PhDr. (*1853 Brandýs n. L. +1924 Brandýs n. L.), středoškolský pedagog, historik

Procházka František, ak. malíř (*1911 Přerov na Moravě +1976 Čelákovice), ilustrátor, středoškolský pedagog

Přecechtěl Jakub (*1850 Srbce +1918 Čelákovice), kněz, regionální badatel církevní historie

Růžek Jiří, Ing. (*1918 Praha + 2010), chemik, generální ředitel firmy Volman

Řezníček Karel (*1878 Praha +1959 Čelákovice), herec, kabaretní ředitel

Říhová Krista (*1896 Čelákovice +1965 Brandýs n. L.), operní pěvkyně, mlynářka

Sax Konstantin (*1874 Čerčany +1927 Čelákovice), architekt, stavitel, hudebník

Sedláček Josef Vojtěch, PhDr. (*1785 Čelákovice +1836 Plzeň), katolický kněz, filozof, spisovatel, středoškolský pedagog

Sedláček Tomáš, Ing., genmjr. v. v. (*1918 Vídeň), důstojník z povolání, působil v čsl. zahraničních vojskách ve Francii a Anglii

Skála Ivan (* 1922 Brandýs nad Labem + 1997 Praha), básník, komunistický literární kritik a teoretik kultury, překladatel, poslanec

Stankovský Josef Jiří (*1844 Vysoké Kamenné  +1879 Praha), spisovatel, dramaturg

Stránský Pavel ze Zápské Stránky (*1583 Zápy +1657 Toruň), spisovatel, exulant

Stránský Petr (* 1878 Mratín + 1949 Nižbor), v letech 1929 až 1931 senátor Národního shromáždění ČSR za Komunistickou stranu Československa

Stříbrný Jiří (*1880 Rokycany +1955 věznice Valdice), publicista, politik, předseda vlády 

Syrový Josef, ak, malíř (*1879 Přerov n. L. +1956 Praha), malíř

Šajn Jaroslav, ak. sochař (*1926 Čelákovice +1995 Brandýs n. L.), výtvarník, vysokoškolský pedagog

Škorpil Bohumil (*1890 Praha +1970 Příbram), středoškolský pedagog, básník, spisovatel

Škrobák Ferdinand (*1895 Zašov +1989 Praha), hudebník, skladatel, kapelník

Špaček Jaroslav (*1943 Praha), archeolog, od r. 1972 ředitel muzea v Čelákovicích

Špaček Václav, Ing. (*1940 Praha), výzkumný pracovník Geofyzikálního ústavu ČSAV, první polistopadový starosta města

Štěrba Josef Otakar (*1859 Městec Králové +1918 Mochov), úředník, malíř, ilustrátor

Šubik Rudolf  (*1923 Kostomlaty n. L.), zahradník, pracovník Botanické zahrady v Praze, kaktusář

Šuman Vladimír, Ing. (*1936 Košice), výzkumný pracovník v energetice, politik

Truhlařík Rudolf, ak. malíř (*1929 Toušeň +1991 Brandýs n. L.), výtvarník, pedagog, publicista

Tykač Jan (*1842 Čelákovice +1921 Česká Třebová), pedagog, spisovatel

Tykač Josef, JUDr. (*1874 Čelákovice +19..     Praha), významný pražský advokát

Uhrová Michaela (*1982 Brandýs n. L.), první žena z Čelákovic, která se aktivně zúčastnila Olympijských her (r. 2004)

Vadas Jaroslav (*1890 Napajedla +1952 Pardubice), elektrotechnik, vynálezce zkoušečky

Vápeník Rudolf, PhDr. (*1911 Stříbrníky o. Ústí n. L +1990), spisovatel, překladatel, redaktor

Vašátko Alois, gnmjr. in memoriam (*1908 Čelákovice + 1942 kanál La Manche), pedagog, letec

Vichera Rudolf (*1919 Čáslav +1977 Čelákovice), závodník - maratónec

Vít Vladimír, Ing. (*1921 Popovice u Brandýsa), technik, konstruktér televizní techniky

Vlasák Emanuel (*1891 Kutná Hora +1975 Praha), pedagog, novinář, publicista, archivář a správce čelákovického muzea

Vlasák František (*1874 Praha +1952 Brandýs n. L.), pedagog, redaktor, městský archivář, kronikář a správce čelákovického muzea 

Vokál Bohumil (*1881 Labská Chrčice +1960 Čelákovice), vrchní rada, dlouholetý spolupracovník muzea, bádal o Janu Zachovi

Volkmer Hynek (*1903 Štáblovice, o. Opava +1992 Vojkov), odborník přes jiřiny, městský zahradník

Volman Josef (*1883 Žebrák +1943 Čelákovice), továrník a významný český průmyslník

Vrchotka Jaroslav, PhDr. (*1926 Lázně Kynžvart + 2013), historik, vědecký pracovník NM v Praze, dlouholetý spolupracovník muzea

Zahradník Břetislav (*1901 Toušeň +1944 v koncentračním táboře), básník, redaktor

Zahradník Jaroslav (*1902 Čelákovice +1979 Čelákovice), úředník, výtvarník, malíř

Zach Jan (*1699 Čelákovice + 1773 Ellwangen), hudební skladatel, varhaník

Záruba Václav (*1873 +1915 Arras, Francie), hudebník, legionář, střelec roty Nazdar

Záviš ze Zap, ThDr. (*kolem 1355 Zápy + po roce 1411), doktor církevního práva, kanovník, teolog, básník a hudební skladatel, autor několika liturgických skladeb i české milostné poezie.

Znojemský Jaroslav (*1902 Praha +1969 Čelákovice), závodník veteránů

Žanta Rudolf  (*1884 Sklenařice +1937 Čelákovice), učitel, básník, spisovatel

Žebrák Jan,  v r. 1812 jmenován prvním městským lékařem v Čelákovicích

Vytvořeno 16.4.2014 16:31:23 - aktualizováno 5.9.2016 13:28:21 | přečteno 9094x | Jiří Třísko
load