Zajímavý přírůstek do muzejní sbírky

Titulni Strana Deniku

V muzejních depozitářích či skladech se nachází mnoho nezpracovaných věcí, zčásti hodnotné položky, zčásti věci, které by v muzeu nemusely (neměly) být. Přinášíme ukázku věci s nepopiratelnou hodnotou, která byla nedávno po dlouhé prodlevě zařazena do muzejní sbírky.

Začátkem roku 2019 byl do muzejní sbírky začleněn německy psaný deník, nadepsaný na přední straně jako „Vzpomínky na KLV dobu, Čechy a Morava, Červená 1943, Sulov 1943/44“. Autorem deníku byl chlapec Günter Wiegand, narozený v roce 1928, jak se z marginálních poznámek podařilo zjistit. Günter pocházel z Essenu v německém Porúří a hned v úvodní kapitole popsal mohutný letecký útok na domovský Essen v březnu 1943, který město obrátil v trosky. V důsledku toho se chlapec od dubna 1943 zúčastnil programu KLV. Zkratka „KLV“ je odvozena z německého slova „Kinderlandverschickung“, tj. vysílání dětí na venkov. V našem prostředí málo známá problematika byla vlastně označením pro projekt školní výchovy německých dětí v jiném než domovském prostředí, v éře Velkoněmecké říše. Za druhé světové války se vlastně jednalo o evakuaci dětí z oblastí ohrožených strategickým bombardováním, tudíž slovní spojení „vysílání dětí na venkov“ působí eufemisticky. Častou destinací programu KLV býval Protektorát Čechy a Morava.

Přílohou deníku, který si chlapec ilustroval, je velká kolekce fotografií z doby před rokem 1944, na kterých jsou především zachyceny domovský Essen, místa chlapcova protektorátního pobytu a chlapcovi spolužáci.  Fotografie spolužáků byly součástí fotoalba, které bylo v nezjištěné minulosti - jako pachatele nelze vyloučit ani samotného Güntera - rozřezáno na kusy.  Samotné fotografie jsou někdy popsány, jindy nikoli, na fotografiích spolužáků a arších rozřezaného alba se obvykle nachází věnování adresovaná Günterovi, byť chlapcovo jméno je velmi zřídkakdy uváděno.

Samotný deník chlapec vedl od března 1943 do letnic 1944, tedy do června, kdy záznamy na straně 122 náhle končí. Není však jasné proč. Günter nejprve pobýval v penzionu Červená nad Vltavou, později v hotelu Sulov (horská chata Sulov u Bílého Kříže v Beskydech). Některé přílohy pochází však z prosince roku 1944, žádnou nelze s jistotou určit jako pozdější z roku 1945. Fotografie Günterových spolužáků se obvykle datují k pozdějšímu období druhé poloviny roku 1944. Jako místo snad závěrečného pobytu bývá na fotografiích označována Chotěboř, kterou však chlapec v deníku nezmiňuje.  Je pravděpodobné, že Günter a jeho spolužáci, kterým v roce 1944 bylo kolem 16 let, byli v závěrečné fázi války zapojeni do obrany Německa.     

Deník muzeu s přílohami měla (snad) v roce 1988 věnovat Antonie Potůčková z Rybářské ulice č. p. 155, která zemřela v roce 1997. Paní Potůčková dlouhá léta pracovala na čelákovickém nádraží, kde přicházela do styku s poštovními zásilkami. Pravděpodobně se právě zde do jejích rukou dostal dotčený deník s přílohami.  Byť se jedná o hodnotný doklad z protektorátní každodennosti, navíc pohledem cizího dorostence, postrádá přímou vazbu k Čelákovicím. V každém případě se třicet let s deníkem nepracovalo. V roce 2019 byl i s přílohami zapsán do muzejní sbírky pod přírůstkovým číslem 9/2019 (řada inv. čísel H 151595 až H 151653).   

David Eisner


Deník Güntera Wieganda

Spolužák Dube

Spolužák Dube

 
Spolužák Erich Everts

Spolužák Erich Everts

 
Popis bojové hry v deníku

Popis bojové hry v deníku

 
Hotel Sulov v deníku

Hotel Sulov v deníku

 
Výlet do Prahy v deníku

Výlet do Prahy v deníku

 
Hotel Pazourek, Červená nad Vltavou

Hotel Pazourek, Červená nad Vltavou

 
Spolužák Ernst Jürgen Hoppe

Spolužák Ernst Jürgen Hoppe

 
Spolužák Günter I

Spolužák Günter I

 
Spolužák Gerhard

Spolužák Gerhard

 
Spolužák Hans Albert Krause

Spolužák Hans Albert Krause

 
Spolužák Heinz Günter Barka

Spolužák Heinz Günter Barka

 
Spolužák Heinz Schlimm

Spolužák Heinz Schlimm

 
Spolužák Heinz II

Spolužák Heinz II

 
Spolužák Heinz I

Spolužák Heinz I

 
Spolužák Helmut

Spolužák Helmut

 
Hotel Pazourek

Hotel Pazourek

 
Hotel Sulov

Hotel Sulov

 
Spolužák Lothar Hamann

Spolužák Lothar Hamann

 
Spolužák J. Richter

Spolužák J. Richter

 
Spolužák Manfred

Spolužák Manfred

 
ManfredStolz

ManfredStolz

 
Neurčený spolužák

Neurčený spolužák

 
Neurčený spolužák

Neurčený spolužák

 
Neurčený spolužák

Neurčený spolužák

 
Neurčený spolužák

Neurčený spolužák

 
Spolužák Otto Schlosser

Spolužák Otto Schlosser

 
Spolužák Reinhard

Spolužák Reinhard

 
Snad Günter Wiegand, autor deníku

Snad Günter Wiegand, autor deníku

 
Titulni Strana Deniku

Titulni Strana Deniku

 
Spolužák Walter Wegius

Spolužák Walter Wegius

 
Spolužák Werner

Spolužák Werner

 
Spolužák Willy

Spolužák Willy

 
Zničené město - snad Essen

Zničené město - snad Essen

 
 
Vytvořeno 21.3.2019 17:24:26 - aktualizováno 3.4.2019 14:03:12 | přečteno 1012x | muzeumcel
load